اولویتهای تحقیقاتی شرکت آب و فاصلاب استان البرز در سال ۱۳۹۶ اعلام شد.

شرکت آب وفاضلاب استان البرز به منظور انجام اولویت های تحقیقاتی خود در سال ۱۳۹۶ از تمام اساتید و محققین گرامی دعوت به همکاری می نماید.

اولویت های تحقیقاتی سال ۱۳۹۶شرکت آب و فاضلاب البرز

۱٫ تصفیه و گند زدایی ورودی تصفیه خانه های آب به روش الکتریکی یا یون سازی کاتیونی
۲٫ حذف و سنجش توامان آمونیاک از پساب  خروجی با تکیه بر روش های نو ، پیشرفته و کم هزینه
۳٫ بررسی مدیریتی پیرامون بهره گیری از مزایای انرژی های نو به منظور استفاده از آن در هوادهی فاضلاب در استخر های فاکولتاتیو
۴٫ ارائه روشهای نوین حفاظت از لوله جدار وآبده چاه از خوردگی
۵٫ بررسی راهکارهای چگونگی به کارگیری ظرفیت های اقتصادی در راستای پایدارسازی منابع مالی و اقتصادآب دراستان البرز
۶٫ افزایش راندمان مصرف انرژی الکتریکی در تجهیزات استحصال و پمپاژ
۷٫ بررسی شیوه های افزایش بهره وری نیروی انسانی از طریق شاخص های مربوطه

اساتید محترم دانشگاه و محققین ارجمند می توانند بمنظور کسب اطلاعات بیشتر و یا ارائه عناوین تحقیقاتی جدید و مرتبط با صنعت آب و فاضلاب به دفتر بهبود بهره وری و تحقیقات با شماره ۰۲۶۳۲۱۱۷۲۹۶ تماس بگیرند.

فایلهای مرتبط به اولویت های تحقیقاتی

اولویت های تحقیقاتی

فایلهای مرتبط به فرم نظامنامه

فرم نظامنامه

ایلهای مرتبط به فرم پیشنهاد پروژه های تحقیقاتی

فرم پیشنهاد پروژه های تحقیقاتی