اسامی داوطلبان واجد شرایط عمومی دکتری بدون آزمون استعداد درخشان سال تحصیلی ۹۶-۹۵ رشته های فیزیک، شیمی و ریاضی دانشگاه خواجه نصیر اعلام شد.

در اطلاعیه دانشگاه خواجه نصیر آمده است که افراد نامبرده در زیر لازم است با مراجعه به سایت دانشکده های مربوطه و اطلاع از زمان و دعوت در مصاحبه، با همراه داشتن مدارک بارگذاری شده در سیستم و گواهی ثبت نام غیرحضوری، طبق زمان بندی اعلام شده توسط دانشکده های مربوطه برای شرکت در مصاحبه به دانشکده های فیزیک، شیمی، و ریاضی مراجعه نمایند. برای کسب هرگونه اطلاعاتی لطفا”به سایت دانشکده های فیزیک، شیمی و ریاضی مراجعه نمایند.
برای مشاهده اطلاعیه اعلام اسامی داوطلبان واجد شرایط عمومی دکتری بدون آزمون استعداد درخشان سال تحصیلی ۹۶-۹۵ رشته های فیزیک، شیمی و ریاضی لطفا به سایت استعدادهای درخشان دانشگاه از طریق لینک زیر مراجعه کنید.

اسامی واجدین شرایط عمومی دکتری بدون آزمون رشته های فیزیک، شیمی، و ریاضی و لزوم مراجعه به سایت دانشکده های مربوطه برای اطلاع از وضعیت و زمان بندی مصاحبه