بورسیه تحصیلی  کارشناسی، ارشد و دکتری «RYMF» ژاپن – ۲۰۱۷ اعلام شد

زمینه علمی بورسیه:بورسیه

بدون محدودیت

سطح تحصیلی بورسیه:

لیسانس، ارشد، دکتری

اهداکننده بورسیه:

بنیاد RYMF (Rotary Yoneyama Memorial Foundation)

محل تحصیل قابل قبول برای اخذ بورسیه:

ژاپن

کشورهای واجد شرایط:

همه

موارد پوشش بورسیه:

– کمک هزینه ماهانه زندگی:

لیسانس: ۱۰۰,۰۰۰ ین ژاپن

فوق لیسانس و دکترا: ۱۴۰,۰۰۰ ین ژاپن

– کمک هزینه اولیه: ۴۰۰,۰۰۰ ین ژاپن

مدت زمان پوشش بورسیه:

طول مدت تحصیل

نحوه درخواست:

از طریق «ایمیل»

آخرین مهلت درخواست:

۱۶ اکتبر ۲۰۱۷ (۲۴ مهر ۱۳۹۶)