جذب هیات علمی دانشگاه ها از چهارم شهریور آغاز می  شود.

هجدهمین فراخوان نیمه متمرکز جذب اعضای هیأت علمی – پیمانی و طرح سربازی – دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور از چهارم شهریورماه آغاز می‌شود.

مهلت ثبت نام دانشگاه هاهیئت علمی

به گزارش ایسنا، بر اساس زمان‌بندی صورت گرفته توسط مرکز جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی می توانند از ۴ الی ۱۰ شهریورماه ۱۳۹۶ نیاز خود را در زمینه جذب اعضای هیات علمی در رشته های مختلف در سامانه جامع جذب اعضای هیأت علمی ثبت کنند.

زمان ارزیابی مرکز ارزیابی و نظارت وزارت علوم

بر اساس این زمان بندی، از تاریخ ۱۳ الی ۱۵ شهریورماه ۱۳۹۶ نیازهای اعلامی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور توسط مرکز ارزیابی و نظارت آموزش عالی وزارت علوم بررسی و ۱۹ تا ۲۴ شهریورماه نیز ظرفیت جذب اعضای علمی هر دانشگاه مشخص می شود.

زمان ثبت نام متقاضیان جذب

براساس این گزارش، از تاریخ ۲۵ شهریورماه الی ۳ مهرماه ۱۳۹۶ فراخوان عمومی هجدهمین فراخوان نیمه متمرکز جذب اعضای هیات علمی در سامانه جامع جذب اعضای هیأت علمی فعال می شود و افراد متقاضی می توانند در سامانه مذکور ثبت نام کنند.

زمان بررسی پرونده های جذب

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، بر اساس زمان بندی برنامه ریزی شده توسط مرکز جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم، هیات های جذب دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی می توانند از تاریخ ۱۵ مهرماه الی ۱۵ دیماه ۱۳۹۶ پرونده افراد ثبت نام کرده را بررسی و به مرکز جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم ارسال کنند و این مرکز نیز بررسی های خود را از تاریخ ۱۶ دیماه تا اول اسفندماه ۱۳۹۶ انجام داده و نتیجه را به متقاضی اعلام کنند.