دانشگاه جامع علمی‌ کاربردی

نتایج آزمون متقاضیان تدریس در دانشگاه جامع علمی‌ کاربردی اعلام شد

با عنايت به برگزاري آزمون تعيين صلاحيت متقاضيان تدريس در دانشگاه جامع علمي – كاربردي سال ۱۳۹۶، پيرو اطلاعيه­هاي مورخ ۲۹/۳/۹۶، ۴/۴/۹۶ و ۱/۵/۹۶ به اطلاع داوطلبان محترم مي‌رساند نتايج در قالب كارنامه براي كليه شركت كنندگان و همچنين براي داوطلبان مجاز به شركت در مرحله مصاحبه اعلام مي­گردد.

لازم به ذكر است داوطلباني كه اسامي آنان در اين مرحله با عنوان مجاز به شركت در مرحله مصاحبه مشخص شده است مي‌بايست براي اطلاع از زمان مصاحبه و مراحل بعدي، به پايگاه اطلاع‌رساني دانشگاه جامع علمي – كاربردي و يا پايگاه اطلاع‌رساني واحد استان تهران مراجعه نمايند.
لازم به توضيح است بازه زماني انجام مصاحبه از كليه معرفي‌شدگان از تاريخ ۶/۶/۹۶ لغايت ۹/۶/۹۶ خواهد بود.