بورسیه های تحصیلی جهانی تحصیلات تکمیلی کالج علوم پزشکی و دندانپزشکی در بریتانیا

۳۰ دانشگاه‌ برتر بریتانیا در سال ۲۰۱۷ عبارتند است از :
۱ University of Cambridge
۲ University of Oxford
۳ University of St Andrews
۴ Durham University
۵ Imperial College London
۶ University College London
۷ University of Warwick
۸ London School of Economics and Political Science
۹ University of Exeter
۹ Lancaster University
۱۱ Loughborough University
۱۲ University of Bath
۱۳ University of Leeds
۱۴ University of Surrey
۱۵ University East Anglia
۱۶ University of Birmingham
۱۷ University of York
۱۸ University of Sussex
۱۹ University of Bristol
۲۰ University of Nottingham
۲۱ University of Southampton
۲۲ University of Newcastle
۲۳ University of Kent
۲۴ University of Sheffiled
۲۵ University of Leicester
۲۶ Queen’s University, Belfast
۲۷ King’s College London
۲۸ University of Dundee
۲۹ University of Glasgow
۳۰ University of Essex🇬🇧