کارنامه رتبه یک آزمون دکتري تخصصی جغرافیا و برنامه ریزي شهري 96

کارنامه رتبه یک آزمون دکتري تخصصی جغرافیا و برنامه ریزي شهري 96

کارنامه رتبه یک آزمون دکتري تخصصی جغرافیا و برنامه ریزي شهري 96

جناب آقاي مسلم ضرغام فرد با شرکت در کنکور دکتري تخصصی 1396موفق به کسب رتبه یک در رشته
جغرافیا و برنامه يزیر شهري شده و نهایتاً در دانشگاه تربیت مدرس پذیرفته شده است

ایشان متولد سال 1370ساکن و استان اصفهان ولی اصالتا ترك قشقایی است.
جناب آقا م
سلم ضرغامي  فرد در سال  1389 از طریق کنکور سراسري وارد دانشگاه شدند. ایشان دوره کارشناسی

را در رشته آموزش زبان انگلیسی در دانشگاه محقق اردبیلی شروع کرده و در سال 1393با معدل 15از این
دانشگاه فارغ التحصیل شدند. سپس در سال 1393با شرکت در کنکور کارشناسی ارشد و با کسب رتبه 6توانستند
در دوره روزانه دانشگاه تهران در رشته جغرافیا و برنامهریزي شهري پذیرفته شوند. موضوع پایان نامه ایشان هم
در رابطه با برنامه ریزي مسکن بود که در نهایت ایشان در تاریخ 96 /6/ 31دوره کارشناسی ارشد خود را با معدل
18/66معدل (بدون پایان نامه) به سرانجام می رسانند
ایشان در حین تحصیل در دوره کارشناسی ارشد تصمیم میگیرند که در کنکور دکتري تخصصی شرکت کنند. به
همین خاطر در سال 1396در کنکور دکتري شرکت کردند و موفق به کسب رتبه 1شدند. سپس به دلیل آشنایی
و دوستی نزدیک با اساتید دانشگاه تربیت مدرس از دانشگاه تهران انصراف داده و در دانشگاه تربیت مدرس
مشعول به تحصیل شدند.


منبع: مشاوران کنکور دکتري گاش

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *