دانشگاه تهران در راستای اجرای سیاست‌های هدایت و حمایت از دانشجویان برتر و ارایه تسهیلات به آنان برای ورود به دوره کارشناسی‌ارشد با استناد به آیین‌نامه شورای هدایت استعداد درخشان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مصوبات شورای آموزشی دانشگاه، برای سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵ در رشته‌هایی که از طریق آزمون سراسری پذیرش دانشجو دارند، به صورت مازاد بر ظرفیت و با رعایت کامل مقررات مربوطه دانشجو می‌پذیرد.

متقاضیان می‌توانند جهت دریافت اطلاعات تکمیلی به وبگاه معاونت آموزشی دانشگاه تهران به نشانی http://academics.ut.ac.ir مراجعه نمایند.

جهت اطلاعات تکمیلی فایل زیر را دانلود نمایید:

شیوه نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۹۶-۹۵