بورسیه دکتری تاریخ، زبان، ادبیات، فرهنگ، فلسفه، ادیان، الهیات در دانمارک

ه دریافت‌کننده بورس تحصیلی «بورسیه» می‌گویند. در فارسی گاه به اشتباه به بورس تحصیلی «بورسیه» نیز گفته می‌شود. این بورس‌ها معمولاً برای دوره‌های تحصیلات تکمیلی ( کارشناسی ارشد و دکترا) در نظر گرفته می‌شود. امروزه یکی از راه‌های تامین نیروی انسانی در کشورهای توسعه یافته (که معمولاً با کاهش جمعیت روبرو هستند) اعطای بورس تحصیلی است. یکی از مهم‌ترین این بورس ها، بورس تحصیلی اراسموس ماندوس استبراساس دستورالعمل اداره کل بورس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران، نفرات اول تا سوم دانش‌آموختگان دورهٔ کارشناسی ارشد، دانشجویان نمونه کشوری در دورهٔ کارشناسی ارشد برابر با آیین‌نامه انتخاب دانشجویان نمونه با تأیید معاونت دانشجویی وزارت علوم و یا معاونت آموزشی وزارت بهداشت، داشتن کتب تألیفی و یا ترجمه شده در زمینه‌های علمی، دارا بودن دست‌کم یک مقاله چاپ شده در مجله‌های علمی-پژوهشی داخل یا خارج از کشور در زمینه‌های علمی، دارا بودن گواهی مجری بودن در انجام طرح‌های تحقیقاتی کاربردی پایان‌یافته مورد نیاز کشور و نیز مخترعان و مکتشفان که اختراعات و اکتشافات آنان در سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی به ثبت رسیده باشد، برگزیدگان رتبه‌های اول تا سوم جشنواره‌های خوازمی، فارابی و رازی، ارائه‌دهندگان پیشنهاد سبک‌های هنری کاربردی با تأیید از مراجع ذیربط و مربیان آموزشی و پژوهشی می‌توانند در فراخوان بورس تحصیل خارج از ایران ثبت‌نام کنند.

بورسیه دکتری تاریخ، زبان، ادبیات، فرهنگ، فلسفه، ادیان، الهیات در دانمارک

Two PhD fellowships are available at the Centre for Medieval Literature (CML), starting February 1, 2018. The fellowships run for 3

years and the successul candidates must hold an MA within medieval textual culture (literature, philology, history, religion or other with emphasis on texts and/or languages).

CML is a Danish centre of excellence founded in 2012, based jointly at SDU and at the University of York. The centre‘s field of research is European medieval literatures in a broad sense. Its ambition is to propose new theoretical frameworks for the field which is still predominantly divided into national interests and paradigms.

The proposed research project for the PhD must fall within one of the Centre’s main themes, Canon and Library, Imperial Languages or Transformations and Translocations (se further at sdu.dk/cml). The centre encourages projects which include a comparative element, either chronologically, geographically or between disciplines and languages.

At present the centre and its associates can provide competence of supervision in Ancient and Medieval History, History of Religion, Spanish, Greek, Latin, Art History, Comparative Literature; co-supervision can also be provided by York within French, Old and Middle English, Italian and Old Norse.

Further information is available from the Head ofthe Centre for Medieval Literature Lars Boje Mortensen, email:labo@sdu.dk

Application, salary and conditions of employment etc.
A PhD Fellowship is a three-year position. Employment ends automatically by the end of the period. The holder of the fellowship is not allowed to have other paid employment during the three-year period.

To qualify for a PhD position you must have completed a relevant master’s degree with a good assessment by the application deadline.

Applications will be assessed by an expert assessment panel. All applicants will receive the part of the panel’s assessment that is relevant to their application.

An interview may form part of the overall assessment of the applicants’ qualifications.

The successful applicant will be employed in accordance with the Protocol on PhD Research Fellow signed by the Danish Ministry of Finance and AC (the Danish Confederation of Professional Associations) Juli 1st, 2013, enclosure 5,Cirkulære om overenskomst for Akademikere i staten 2015(the document only exists in Danish).

Applications should be sent electronically via the link “apply online” at the bottom of this page.

Please note that weonly acceptfiles in pdf-format no more than 10 MB per file. We do not accept zip-files, jpg or other image files.

All pdf-files must be unlocked and allow binding and may not be password protected.

In case you have more than one file per field you need to combine the pdf-files into a single file, as each field handles only one file.

The Faculty expects applicants to read the information “How to apply” before applying.
Application and all appendices must be in Danish, English, German, Frenchor one of the Scandinavian languages.
Only research publications in Danish, Norwegian, Swedish, and English will be assessed. Please always include a copy of original diploma/certificates.

The application should include:

  • Special PhD-application form foundhere
  • Curriculum Vitae
  • Detailed project description, no more than 5 pages of 2.400 keystrokes
  • Examination certificates
  • A maximum of 2 of the most relevant publications. Please attach one pdf-file for each publication. For any publication with a co-author, a co-author statement must be submitted as part of the pdf-file

Further information about the PhD-program at the Faculty of Humanties can be foundhere.

We recommend that as an international applicant you take the time to visitWorking in Denmarkwhere you will find information and facts about moving to, working and living in Denmark, as well asthe International Staff Office at SDU.

The University wishes our staff to reflect the diversity of society and thus welcomes applications from all qualified candidates regardless of personal background.

مطالب مرتبط:

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *