جذب سرباز مربی در اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای کشور

سرباز مربی در اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای پذیرش می شود.  اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای سراسر کشور جهت تامین نیروهای مورد نیاز خود از مشمولین واجد شرایط به تاریخ اعزام ۹۶/۱۰/۱ ثبت‌نام بعمل می‌آورد.
🔺 از کلیه متقاضیان دعوت می‌شود جهت اطلاع از شرایط اختصاصی، رشته ، محل‌های مورد نیاز و ثبت‌نام ، تا مورخ ۹۶/۷/۱۷ به آدرس اینترنتی www.portaltvto.com ( سامانه مشمولین سربازی ) مراجعه نمایند.
🔺ضمنا از ثبت‌نام‌شدگان واجد شرایط در تاریخ ۹۶/۷/۲۶ آزمون الکترونیکی اخذ و قبول‌شدگان جهت انجام مصاحبه تخصصی به مرکز تربیت مربی کرج معرفی خواهند شد.
سامانه مشمولین سربازی از تاریخ ۹۶/۰۷/۰۱ لغایت ۹۶/۰۷/۱۷ جهت ثبت نام برای اعزام در تاریخ ۹۶/۱۰/۰۱ فعال خواهد بود.
تاریخ برگزاری آزمون ۹۶/۰۷/۲۶ خواهد بود ضمنا ۴۸ ساعت قبل از تاریخ برگزاری آزمون در خصوص دریافت کارت ورود به جلسه اقدام نمایید.

آنچه که مشمولین وظیفه امریه باید بدانند

کسر خدمت سربازی

– کلیه کارکنان وظیفه در بدو ورود مصاحبه عقیدتی – مذهبی می شوند، لذا ضمن مطالعه رساله احکام شرعی مربوط به مرجع محترم تقلید خود و از جمله کتابهای :
۱- احکام پسران نوشته ی سید مهدی آیت اللهی – نشر جهان آرا
۲- پرتوی از اسرار نماز نوشته ی محسن قرائتی – نشر موسسه فرهنگی و انتشاری ستاد اقامه نماز
۳- رساله نوین جلد یک “آداب و احکام عبادت و خودسازی” – گردآورنده حجت الاسلام دکتر عبدالکریم بی آزار شیرازی آمادگی لازم را در زمان دعوت به مصاحبه داشته باشند.
– چنانچه کارکنان وظیفه به هر دلیل و در هر زمان از سوی هسته گزینش مراتب عدم موافقت با اشتغال بکار بعنوان سرباز مربی به واحد مشمولین وظیفه اعلام شود، در خصوص لغو امریه کارکنان وظیفه و عودت به پادگان اقدام می شود.
• نکته : پس از لغو امریه و اعزام به پادگان مدت همکاری کارکنان وظیفه با سازمان از مدت زمان خدمت قانونی کسر می شود.

کارکنان وظیفه به محض ورود به سازمان به منظور طی دوره پداگوژی به مدت ۸ هفته به مرکز تربیت مربی واقع در استان البرز معرفی می شوند.
– رابط آموزش مرکز مذکور با واحد مشمولین ستاد سازمان جناب آقای عمادی می باشند.
تذکر : چنانچه در آزمون پایان دوره در مرکز مذکور نمره حد نصاب قبولی اخذ نشود از ۱۰ تا ۲۵ روز اضافه خدمت در نظر گرفته خواهد شد.
آدرس مرکز تربیت مربی : استان البرز ، کرج ، میدان آزادگان ، بلوار آزدگان ، بلوار امام رضا(ع) ، بلوار تربیت مربی ، مرکز تربیت مربی

– مدت خدمت کارکنان وظیفه امریه دار ۲۴ ماه و مدت خدمت وظیفه عادی ۲۱ ماه می باشد.

براساس درجه مصوب که از سوی ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ می گردد، پس از تکمیل دوره پداگوژی در مرکز تربیت مربی با یک درجه بالاتر قابل پرداخت می باشد.
– حقوق و مزایای کارکنان وظیفه در دوران آموزشی بعهده نیروی آموزش دهنده ( در پادگان ) می باشد.
تذکر : پرداخت هرگونه مبلغی در قالب پاداش و … و همچنین انعقاد قرارداد پیمانکاری با کارکنان وظیفه ممنوع می باشد.

صندوق پرداخت کسور بیمه مربوط به کارکنان وظیفه، بیمه خدمات درمانی می باشد.
– کارکنان وظیفه از خدمات بیمه تکمیلی سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح بهره مند می باشند، جهت اطلاع بیشتر به آدرس الکترونیکی esata.ir مراجعه نمایید.
– دریافت دفترچه بیمه خدمات درمانی پس از واریز کسور بیمه به صندوق ساخد با مراجعه به دفاتر ساتا در شهر محل خدمت خود با ارائه کد ملی قابل دریافت می باشد.
– دفترچه بیمه افراد تحت تکفل کارکنان وظیفه ( همسر و فرزند ) پس از مکاتبه و ارسال مستندات و پرداخت کسورات بیمه قابل دریافت می باشد.

کارکنان وظیفه طبق ساعت کاری مرکز محل خدمت می بایست در مرکز محل خدمت حضور داشته باشند.
• نکته : در صورت ارجاع هرگونه کار غیر متعارف ( نگهبانی، رانندگی، خدماتی و … ) مراتب را به واحد مشمولین اداره کل منابع انسانی و پشتیبانی ستاد سازمان با مستندات لازم اتعکاس دهید.

مرخصی استحقاقی کارکنان وظیفه مجرد در طول سال ۱۲ روز
– مرخصی استحقاقی کارکنان وظیفه متاهل در طول سال ۳۰ روز می باشد.
– به مرخصی سالیانه کارکنان وظیفه ای که در طول مدت خدمت ضرورت یکی از بستگان درجه یک شهید یا فوت شوند، مدت ۱۰ روز اضافه می گردد.

مرخصی استعلاجی در طول خدمت یک ماه بوده و مازاد آن خلاء خدمتی می باشد و به ازای هر روز مرخصی استعلاجی مازاد یک روز اضافه خدمت منظور می گردد.

درخواست انتقال کارکنان وظیفه یکسال بعد از تاریخ اعزام قابل رسیدگی و در صورت داشتن شرایط لازم و با تایید مبدا و مقصد امکانپذیر خواهد بود.
• نکته : تغییر محل جغرافیایی کارکنان وظیفه بدون اخذ مجوز مربوطه از دفتر سیاستگذاری و نظارت راهبردی حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح ممنوع می باشد و درصورت مشاهده بازرسان دفتر مذکور نسبت به لغو امریه و اعزام به پادگان اقدام می شود.

طبق بخشنامه ستاد نیروهای مسلح، کسری خدمت به کارکنان وظیفه دارای فرزند، به ازای هر فرزند ۳ ماه.
– براساس بخشنامه های صادره از مبادی ذیربط از ابتدای سال ۱۳۹۶ کلیه مشمولین اعزامی به خدمت دوره ضرورت, می بایست دوره آموزش رزم مقدماتی (در پادگان) را طی نمایند و کسری ناشی از کارت سبز بسیج شامل آنان نمی باشد.

صدور گواهی اشتغال برای کارکنان وظیفه با درخواست کتبی و معرفی نامه اداره کل مربوطه و از طریق مکاتبه واحد مشمولین اداره کل منابع انسانی و پشتیبانی ستاد سازمان با نیروی آموزش دهنده انجام می پذیرد و صدور گواهی اشتغال از سوی ادارات کل آموزش فنی و حرفه ای استان ها ممنوع می باشد.

#