وزارت علوم ابلاغیه ای در خصوص ظرفیتهای پذیرش دانشگاه ها نداشته است

اطلاعیه سازمان امور دانشجویان وزارت علوم درباره دانشگاه‌های مورد تایید

اطلاعیه سازمان امور دانشجویان وزارت علوم درباره دانشگاه‌های مورد تایید بعد از سپتامبر۲۰۱۸ منتشر شد. به گزارش پی اچ دی ایران متن اطلاعیه به شرح زیر است:
بدینوسیله به اطلاع آندسته از متقاضیان ادامه تحصیل در خارج  از کشور می‌رساند لیست دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال ۲۰۱۸ به روز رسانی شد. برای مشاهده صفحه مذکور به نشانی  ۲۰۱۸http://grad.saorg.ir/After-September مراجعه شود.

نکته بسیار مهم :مدارک تحصیلی صادره از موسسات ضعیف گروه (د) صرفاً تا سطح کارشناسی قابل بررسی و ارزشیابی است.

#