دانشگاه ازاد اسلامی

ضوابط و مقررات پژوهشی دوره دکتری در دانشگاه آزاد

هفته گذشته بود که سرپرست سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی از ابلاغ شیوه‌نامه جدید دوره دکتری به واحدها خبر داد. این شیوه‌نامه با هدف افزایش کیفیت ضوابط آموزشی و پژوهشی تدوین شده است که شامل شرایط عمومی و اختصاصی ورود به این دوره و چگونگی گذراندن ترم‌های تحصیلی است.

روزنامه «فرهیختگان» هفته گذشته در گزارشی به بررسی ضوابط آموزشی این بخشنامه پرداخت و در این شماره ضوابط و مقررات پژوهشی مورد مطالعه قرار گرفته است. وضعیت رساله‌ها، ترکیب هیات داوران و استادان راهنما بخش‌های بارز این قوانین است.

  وضعیت واحدها

تعداد واحدهای رساله حداقل ۱۸ و حداکثر ۲۱ واحد بوده که دانشجو باید واحدهای آن را در سه نیمسال تحصیلی (حداکثر  هشت واحد رساله در یک نیمسال) انتخاب کند. گذراندن موفقیت‌آمیز ارزیابی جامع و تصویب طرح پیشنهادی رساله شرط لازم برای شروع فعالیت‌های پژوهشی در دوره دکتری تخصصی است.

دانشجو موظف است پس از اتمام دوره آموزشی (گذراندن موفقیت‌آمیز ارزیابی جامع) پیشنهاد رساله خود را با هماهنگی استاد راهنما تعیین و پس از تصویب گروه آموزشی و شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده/ واحد دانشگاهی و پس از تایید کمیته داوران پیشنهادی رساله فعالیت پژوهشی خود را آغاز کند.

دانشجو مجاز است در زمان تدوین رساله دکتری و برای ادامه فعالیت‌های پژوهشی خود، در مدت مجاز تحصیلی با عنوان فرصت تحقیقاتی به یکی از موسسه‌های آموزش عالی داخلی یا خارجی سفر کند.

– دانشجو پس از تدوین رساله و تایید استاد راهنما، به شرط کفایت دستاوردهای علمی و پذیرش/ چاپ مقالات مستخرج از رساله در حضور هیات داوران از رساله خود دفاع کند.

– در صورت ارائه گواهی پذیرش/ چاپ یک مقاله ISIیا علمی پژوهشی وزارتین مستخرج از رساله، دانشجو می‌تواند از رساله خود دفاع کند. فارغ‌التحصیلی وی منوط به چاپ مقاله/ مقالات دیگر بر اساس ضوابط یادشده در این ماده است.

– ترکیب هیات داوران دفاع از پیشنهاد رساله (پروپوزال)

۱- استاد یا استادان راهنما

۲- استاد یا استادان مشاور

۳- سه نفر عضو هیات‌علمی متخصص در رشته مربوط با حداقل مرتبه استادیاری و بالاتر به‌عنوان داور به پیشنهاد استاد (استادان) راهنما و تایید گروه آموزشی، شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده/ واحد دانشگاهی که یک عضو از داخل گروه آموزشی و دو عضو خارج از واحد دانشگاهی.

۴- یک نفر از اعضای هیات‌علمی با مرتبه علمی حداقل استادیار با تایید شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه / واحد دانشگاهی به‌عنوان نماینده شورا و مسئول هیات داوران برای نظارت بر جلسه دفاعیه رساله دانشجو و بدون حق رای شرکت می‌کند.

 نمره رساله

نمره رساله در میانگین کل محاسبه نمی‌شود و ارزیابی بر اساس کیفیت علمی، میزان نوآوری، چگونگی دفاع از رساله، یافته‌های پژوهشی مستخرج از رساله و نحوه نگارش آن صورت می‌پذیرد و ارزشیابی آن به شرح ذیل انجام می‌شود.

الف: مردود (کمتر از ۱۶).
ب: قبول با درجه خوب (۱۶ تا ۱۷٫۹۹)؛ خیلی خوب (۱۸ تا ۱۸٫۹۹)؛ عالی (۱۹ تا ۲۰).

نمره رساله میانگین نمرات استادان راهنما و مشاور (یک نمره برای همگی) و هر یک از هیات داوران است.  چنانچه رساله دانشجو «مردود» اعلام شود، بنا به تشخیص هیات داوران، طی حداکثر یک نیمسال، در سقف مدت مجاز تحصیل به دانشجو اجازه داده می‌شود تا دوباره در جلسه دفاع شرکت و از رساله خود دفاع کند.

منبع روزنامه فرهیختگان