مسکن

حمایت از پایان نامه و رساله دانشجویان ارشد و دکتری در وزارت راه و شهرسازی در معاونت مسکن و ساختمان با موضوعات مرتبط به حوزه مسکن و ساختمان، انجام می پذیرد.
معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به منظور استفاده از ظرفیت جامعه دانشگاهی در راستای ارتقای بخش مسکن و ساختمان کشور و همچنین کاربردی نمودن رساله ها و پایان نامه های دانشجویان مقطع دکتری و کارشناسی ارشد، از رساله و پایان نامه دانشجویانی که موضوعات آنها مرتبط با مباحث اقتصادی، برنامه ریزی، اجتماعی و فنی و مهندسی مسکن و ساختمان است در چارچوب ضوابط تعیین شده، حمایت مالی و  علمی می نماید.

اولویت های پژوهشی دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن:

۱- نظام بهینه مالیات های بخش مسکن

۲- امکان سنجی و شیوه های عملیاتی نمودن ابزارهای نوین تامین مالی در بخش مسکن

۳- بازار رهن مسکن در ایران (راه اندازی و توسعه بازار رهن، مشکلات و موانع و راه کارها)

۴- صندوق های پس انداز مسکن در ایران

۵- نظام بهینه تخصیص یارانه در بخش مسکن

۶- صندوق های زمین و ساختمان در ایران

۷- ساماندهی مشاورین املاک

۸- الزامات و روش های ایجاد نظام اجاره داری حرفه ای در کشور

۹- نقش کاداستر شهری در برنامه ریزی های مربوط به مسکن شهری

۱۰- نقش GIS  در برنامه ریزی شهری

۱۱- بررسی عوامل موثر بر نیاز به مسکن با تاکید بر مسائل اجتماعی و جمعیتی (تغییر شکل خانوار و مراحل زندگی، گرایش به نوگرائی در مسکن، مهاجرت، تجردگرائی و…)

۱۲- تاثیر متغیرهای اقتصاد کلان بر بازار مسکن

۱۳- تامین مسکن گروه های کم درامد

۱۴- بررسی عوامل موثر بر سیکل های قیمتی در بازار مسکن و راهکارهای کاهش نوسانات در بازار مسکن

۱۵- بررسی رابطه بخش مسکن و توسعه انسانی (مطالعه بین کشوری یا بین استانی)

۱۶- تعیین الگوی مصرف بهینه مسکن ( با توجه به شاخص های اقتصادی و اجتماعی در مناطق مختلف کشور)

۱۷- تدوین برنامه ارتقاء بهره وری در بخش مسکن

به منظور انجام هماهنگی و کسب اطلاعات بیشتر، در خصوص موضوعات برنامه ریزی و اقتصاد مسکن  با شماره تلفن۸۲۲۴۴۱۷۶جناب آقای علی قائدی ( دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن) و موضوعات فنی و مهندسی مسکن و ساختمان با شماره تلفن۸۲۲۴۴۱۸۷ جناب آقای محمدعلی ریاحی نظری ( دفتر مقررات ملی ساختمان) و  با شماره تلفن۸۲۲۴۴۴۲۷ جناب آقای داوود نیک طلب(دفتر سازمان های مهندسی و تشکل های حرفه ای) تماس حاصل فرمایید.
جهت مشاهده ضوابط و فرم های پیوست، اینجا را کلیک نمائید.