تحلیل آزمون کارشناسی ارشد ۹۶ مجموعه هنرهای ساخت و معماری (کد ۱۳۶۱) را برای همراهان سایت انتخاب کرده ایم.

ایستایی و فن ساختمان

در مقایسه سؤالات درس ایستایی در آزمون ۹۶ نسبت به آزمون ۹۵ می‌توان گفت که در آزمون ۹۶ تلاش طراح بر مفهومی بودن بیشتر سؤالات بوده است. در آزمون ۹۵ از تصویر در تعداد زیادی از سؤالات استفاده شده بود که منبع این تصاویر کتاب‌های چندین سال چاپ دکتر گلابچی بود. وجود تصاویر، پاسخگویی به سؤالات را آسان‌تر می‌کرده است؛ اما در سؤالات سال ۹۶ از تصویر کمتر استفاده شده است و سؤالات بیشتر به سمت مفهومی شدن تمایل پیدا کرده است. بنابراین پاسخگویی به آن‌ها نیازمند تأمل و دقت بیشتری می‌باشد. در آزمون ۹۶ از مبحث کمانش سه سؤال آورده شده ولی از این مبحث در آزمون ۹۵ سؤالی طرح نگشته است. سؤالاتی که از مبحث تیر آورده شده، با سؤالات آزمون ۹۵ مشابهت زیادی دارد.
توجه بیشتر به سؤالات مبحث سازه‌های مشبک فضایی در آزمون ۹۶ دیده می‌شود. سؤال ۵۲ آزمون ۹۶ با سؤال ۴۰ آزمون ۹۵ مشابهت دارد با این تفاوت که در آزمون ۹۶ تصویری آورده نشده و توضیحات به صورت نوشتار می‌باشد.

تنظیم شرایط محیطی و تأسیسات ساختمان

برای داوطلبان رشته معماری، درس تنظیم شرایط محیطی و تأسیسات ساختمانی، با توجه به ضریب ۴، حائز اهمیت بسیار زیادی است.

امسال تمرکز کمتری بر مباحث تأسیسات مکانیکی (۴ سؤال) و مباحث آکوستیک و نور (تنها ۱ سؤال) طراحی شده است. در آزمون ۹۶، ۲۰ سؤال از کل سؤالات از مباحث تنظیم شرایط محیطی طراحی شد که نشان‌دهنده رشد اهمیت و افزایش تمرکز بر مباحث تنظیم شرایط محیطی در سال ۹۶ نسبت به گذشته می‌باشد، زیرا در سال‌های ۹۵ و ۹۴ به ترتیب، تعداد سؤالات مبحث تنظیم شرایط محیطی ۱۲ و ۱۸ سؤال بوده است. سؤالات سال ۹۶ به نسبت سال ۹۵ سطح دشوارتری داشته‌اند و تعداد سؤالات حفظی از ۵ سؤال در سال ۹۵ به ۸ سؤال در سال ۹۶ افزایش پیدا کرده است.

دو نکته بسیار تأمل‌برانگیز در آزمون امسال وجود دارد، یکی عدم وجود سؤال از مبحث آکوستیک و تنها طرح یک سؤال از مبحث تأسیسات الکتریکی و روشنایی، در حالی که در سال گذشته حدود ۶ سؤال طراحی شده بود.

نکته مهم دیگر طرح ۲ سؤال مشکل از کتاب آسایش حرارتی در معماری می‌باشد، حال آنکه از این کتاب بسیار مهم در سال‌های گذشته مهجور گشته بود. به طور کلی سؤالات امسال نسبت به سال قبل سخت‌تر و تعداد سؤالات حفظی بیشتر شده بود.

سیستم های ساختمانی در معماری

در این درس به نسبت تعداد سؤالات مفهومی و حفظی برابر بودند که درکل میزان سختی آن‌ها در حد متوسط رو به بالا می‌باشد.اگر به منابع سؤالات بنگریم، می‌بینیم که دو کتاب سازه در معماری و درک رفتار سازه‌ها با توجه به استخوان‌بندی کتاب، بیشترین سهم را در بین سؤالات کنکور امسال داشته‌اند.

البته در سؤالات امسال کتاب‌هایی مانند طراحی لرزه‌ای برای معماران و پوسته‌ها و سازه‌های ورق تاشده که در سال‌های اخیر بیشترین میزان توجه طراحان را داشتند بی‌نصیب ماندند. بحثی که امسال مطرح شده است، سؤالات حفظی خط به خطی است که شاید به دلیل اتمام مباحث سؤال‌خیز منابع می‌باشد. ناگفته نماند که سؤالات مفهومی امسال به نسبت پارسال سخت‌تر طراحی شده‌اند.
منابعی مانند معماری دیجیتال و معماری بایونیک سهمی در سؤالات نداشتند. در بین سؤالات این درس ۵ سؤال بسیار سخت که بعضاً هم مفهومی بودند و هم حفظی، در بین سؤالات گنجانده شده‌اند.
سهم سؤالات قسمت‌هایی مانند ساختمان‌های بلند و سازه‌های پوسته‌ای و ورق تاشده به نسبت پارسال به شدت کاهش یافتند.

شناخت مواد و مصالح

با مقایسه سؤالات آزمون سال ۹۶ نسبت به آزمون سال ۹۵، درصد سؤالات از مباحث مختلف تقریباً یکسان است و روند نرمالی را نسبت به سال قبل دنبال می کند. همانند دو سال گذشته، توجه طراحان سؤال به مبحث مصالح سنتی بیشتر از سایر مباحث است و دقیقاً مانند سال ۹۵، ۶۴ درصد سؤالات از این مبحث است. همانند سال‌های پیش، تمرکز طراحان سؤال بر کتاب‌های آقای دکتر گلابچی است و داوطلبین کنکور باید توجه ویژه‌ای به این کتاب‌ها داشته باشند.

طراحی فنی و اجزای ساختمان

سؤالات دارای تنوعی بالایی می‌باشد. نکته‌ای که قابل توجه است توجه بالای طراح سؤال به نشریه‌هایی مانند نشریه ۹۲ و ۵۵ می‌باشد و به همین دلیل سؤالاتی مانند فن اجرای کار با مصالح مانند سؤال ۱۳۶ این آزمون پرسیده شده‌اند.

درکل سطح سؤالات به نسبت سخت‌تر شده است. یکی از دلایل آن شاید توجه دوباره طراح به منابع گسترده‌تر می‌باشد.

سؤالات درباره خاک و پی به نسبت پارسال سهم بیشتری را به خود اختصاص داده است و بهتر است برای درک بهتر و عمیق‌تر این موضوعات به کتاب مکانیک خاک آقای طاحونی بیشتر توجه شود. یک سری منابع مانند فناوری نانو برای معماران و معماری دیجیتال و فن‌شناسی معماری ایران سؤالی طراحی نشده است و فقط یک سؤال از کتاب معماری بایونیک طراحی شد که بهتر بود در قسمت سیستم‌های ساختمانی یا ایستایی مورد سؤال قرار می‌گرفت.
به دلیل توجه بالای طراح به نشریه‌ها بهتر است در کنار نشریه ۵۵ و ۹۲ نشریه ۱۶۷ به جز جلد اول آن خوانده شود.

مدیریت کارگاهی

در آزمون سال ۹۶ تقسیم بندی مباحث نسبت به آزمون سال ۹۵ تغییر کرده است. در سال ۹۶ درصد سؤالات حفظی نسبت به سؤالات مفهومی بسیار بیشتر شده است و شاید دلیل آن اضافه شدن چند کتاب جدید به منابع آزمون است. تعداد ۵ سؤال از منابع جدید مطرح شده است و سؤالات بخش سیستم‌های اجرای پروژه، نسبت به سال ۹۵ کاهش چشمگیری داشته است. با توجه به سؤالات سال ۹۶ ، تقریباً تمام تست ها از کتاب های دکتر محمود گلابچی طرح شده است.