تحلیل آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۶ مهندسی معدن (کد ۱۲۶۸) را امروز برای همراهان سایت در نظر گرفته ایم.

ژئوشیمی، ژئوفیزیک و ارزیابی ذخایرمعدنی

در آزمون سال ۹۶ تعداد سؤالات درس ارزیابی ذخایر معدنی ۱۰ سؤال بوده است. تعداد سؤالات این درس در سال ۹۶ افزایش یافته است. سؤالات همگی به صورت مفهومی طرح شده‌اند. از مبحث روش‌های محاسبه ذخیره ۴ تست و هر یک از مباحث گمانه‌های اکتشافی،‌ تونل‌های اکتشافی،‌ نمونه‌برداری ۲ تست طرح شده است. تست‌ها از کتاب ارزیابی ذخایر معدنی تألیف حسن مدنی و مبانی اکتشاف مواد معدنی تألیف حسن مدنی طرح شده است. با مطالعه دقیق منابع داوطلبان قادر بودند به تمامی سؤالات به درستی پاسخ دهند.

دروس تخصصی استخراج معدن

رویه سؤالات مربوط به رشته مهندسی معدن در این آزمون نسبت به آزمون سال ۹۵ تغییر کرده و سؤالات در هر گرایش به‌صورت تخصصی مطرح‌شده بود. این امر را می‌توان یکی از محاسن آزمون سال ۹۶ نسبت به ۹۵ دانست. در آزمون سال ۹۶ سؤالات دروس نگهداری، حفر چاه و تونل و حمل‌ونقل که در سال ۹۵ ارائه‌ شده بود، حذف شد و درس اقتصاد معدنی از قسمت دروس مشترک به مجموعه دروس تخصصی استخراج اضافه شد. ح

ذف درس حمل‌ونقل که از دروس پایه و اصلی گرایش استخراج معدن به شمار می‌رود، کمی دور از انتظار بود. با توجه به اینکه اکثر سؤالات این درس در غالب مسائل دشوار ارائه می‌شد، حذف آن سبب شد تا درجه دشواری آزمون سال ۹۶ کمتر شود.

در مجموع سؤالات بخش استخراج در آزمون کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی معدن در سال ۹۶ مشابه سال ۹۵ بوده است. تغییر محسوسی که این آزمون با آزمون سال ۹۵ دارد در این است که سؤالات جزئی‌تر بیان ‌شده‌اند و به‌گونه‌ای طراحی شده بودند که با نکات تستی که در کتاب های مختلف وجود داشت، اغلب سؤالات قابل پاسخگویی بودند. اما به‌صورت کلی در چند سال اخیر سؤالات کنکور معدن و به‌ویژه بخش استخراج بسیار شبیه به هم بوده و به‌راحتی با مطالعه سؤالات کنکورهای سال های گذشته می-توان اکثر سؤالات سال ۹۶ را جواب داد.

در پایان به داوطلبان سال آینده توصیه می شود که حتماً سؤالات مطرح‌ شده در کنکورهای سال‌های قبل را به‌دقت تحلیل و بررسی نمایند و مباحث مطرح ‌شده در این آزمون ها را به طور مفصل مطالعه نمایند.

اقتصاد معدنی

در درس اقتصاد معدنی، مانند سال گذشته، سؤالات نسبتاً ساده‌ای مطرح شده بود. با این تفاوت که در سال ۹۶ مباحث بیشتری تحت پوشش قرار گرفته‌ بودند. در این سال بر خلاف سال‌های ۹۳ و ۹۴ و ۹۵، از مبحث عرضه و تقاضا و نقطه‌ی سربه‌سری تولید سؤالی طرح نشده و از مباحث روش ارزش فعلی، روش نرخ بازگشت سرمایه و جدول D.C.F سؤال طرح شده بود. همچنین کل سؤالات از کتاب اقتصاد معدن دکتر علی فضلوی طرح شده بودند.

دروس تخصصی اکتشاف معدن

تعداد سؤالات تخصصی اکتشاف معدن در سال ۹۶ به ۳۰ سؤال کاهش یافته است که از این میان ۱۰ سؤال ژئوشیمی، ۱۰ سؤال ژئوفیزیک و ۱۰ سؤال ارزیابی ذخایر طرح شده است.

ریاضی

در درس ریاضی، دروسی که از آن‌ها در سال ۹۶ سؤال مطرح شده بود، مانند سال گذشته نبود و به جای درس آمار و احتمالات مهندسی، از درس ریاضی مهندسی سؤال طرح شده بود. همچنین در سال ۹۶ مباحث بیشتری تحت پوشش قرار گرفته‌ بودند. به طور کلی در این سال از دروس ریاضی عمومی ۱، ریاضی عمومی ۲، معادلات دیفرانسیل و ریاضی مهندسی سؤال طرح شده بود. داوطلبان با مطالعه کتاب‌های ریاضی مدرسان شریف قادر بودند به تمامی سؤالات پاسخ دهند.

زمین‌شناسی

با توجه به تغییر ساختار سوالات در سال ۹۶، سوالات زمین‌شناسی اقتصادی و زمین‌شناسی ساختاری با تغییراتی همراه بوده است به طوری‌که در سال‌های قبل، درس زمین‌شناسی اقتصادی هم در گروه دروس زمین‌شناسی و هم در گروه دروس تخصصی قرار داشت. اما در سال ۹۶ با تغییرات صورت گرفته، این درس تنها در گروه زمین‌شناسی ارائه می‌شود و از آن جایی که دروس کانی‌شناسی و سنگ‌شناسی از مجموعه دروس زمین‌شناسی حذف شده است.

لذا گروه درسی زمین‌شناسی تنها شامل درس زمین‌شناسی ساختاری و زمین‌شناسی اقتصادی می‌شود که مجموعاً دارای ۲۰ سوال است. از این ۲۰ سوال، ۱۰ سوال زمین‌شناسی ساختاری و ۱۰ سوال زمین‌شناسی اقتصادی است.

سطح سوالات زمین‌شناسی اقتصادی در هر دو سال تقریباً برابر است. مباحثی همچون محلول‌های کانی‌ساز، جوانی اقتصادی کانی‌ها، پاراژنز، توالی، منطقه‌بندی، دگرسانی و کانسارهای رسوبی در هر دو سال مورد سوال قرار گرفته‌اند. آخرین سوال زمین‌شناسی اقتصادی سال ۹۶ مربوط به کانسارهای ایران می‌باشد که هر چند سال یک بار از این بخش سوال طرح می‌شود.

در سال ۹۵ از مبحث زمین‌شناسی اقتصادی تنها سه سوال طرح شده بود که هر سه سوال دارای شکل و از نوع سوالات تحلیلی و تفسیری بودند. در سال ۹۶، ده سوال از این درس مطرح شده است که ۴ سوال تفسیری و محاسباتی و مابقی جزو سوالات حفظی به شمار می‌آیند.

در کل سطح کیفی و درجه سختی سوالات نسبت به سال قبل تغییر آن چنانی ندارد. در سال ۹۶ به سبب افزایش تعداد سوالات مربوط به درس زمین‌شناسی ساختاری از مباحثی مانند چین‌ها، گسل‌ها و کنتورهای ساختمانی سوالات بیشتری طرح شده است و این در حالی است که در سال ۹۵ تنها ۲ سوال از مبحث گسل و یک سوال مربوط به مبحث چین‌ها بود.

ژئوشیمی

تعداد سؤالات ژئوشیمی اکتشافی در سال ۹۶، ۱۰ تست بوده است که از مبحث شاخص‌های ژئوشیمیایی و کاربرد آن‌ها ۳ تست، روش‌های تجزیه‌ای معمول در اکتشافات ژئوشیمیایی ۲ تست و از هر یک از مباحث اصول پراکندگی ژئوشیمیایی عناصر و اصول مهاجرت ژئوشیمیایی عناصر،‌ تکنیک‌های آماری در بررسی‌های ژئوشیمیایی،‌ هاله‌های لیتوژئوشیمیایی اولیه و ثانویه و جدایش آنومالی از مقدار زمینه یک تست طرح شده است و توزیع مباحث تقریباً‌ مشابه آزمون ۹۵ بوده است.
با مطالعه کتاب اصول اکتشافات دکتر حسنی پاک داوطلبان می‌توانستند به تمامی سؤالات پاسخ دهند.

ژئوفیزیک

تعداد سؤالات ژئوفیزیک اکتشافی در آزمون سال ۹۶، ۱۰ سؤال بود که عمده سؤالات مفهومی طرح شده بود. از هر یک از مباحث روش گرانی، روش مغناطیس و روش‌های لرزه‌ای و روش الکترومغناطیس ۲ سؤال و از مبحث پلاریزاسیون القایی (IP) و پتانسیل خودزا (SP) 1 تست طرح شده بود. همچنین از مبحث روش‌های مقاومت‌سنجی که در سال ۹۵ یک تست طرح شده بود، در آزمون ۹۶ سؤالی مطرح نشده بود.
داوطلبان با مطالعه منابعی چون ژئوفیزیک اکتشافی دکتر نوروزی و روش‌های الکتریکی در ژئوفیزیک دکتر نوروزی و ژئوفیزیک تلفورد قادر بودند به تمامی سؤالات پاسخ دهند.

دروس تخصصی فرآوری مواد معدنی

ترکیب سؤالات فرآوری در آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۶، شامل ۱۹ سوال کانه آرایی و ۱۱ سوال فلوتاسیون می باشد. در سال ۹۶ بودجه بندی به کلی تغییر کرده و دروس کانی شناسی و شیمی‌فیزیک حذف شده است.

در مبحث مربوط به کانه آرایی از سؤالات پر تکراری کنکور استفاده شده است. در این بخش از سؤالات تست جدید و دارای نوآوری خاصی به چشم نمی آید. در بخش سؤالات مربوط به فلوتاسیون جز یک سؤال که مربوط به بار سطحی کانی ها در محیط های آبی می باشد، مابقی تست ها مشابه تست های سال‌های قبل است.

در مورد این سؤال نیز خوشبختانه طراح محترم در آزمون های آزمایشی دقیقاً چنین سؤالی را طرح کرده است. به طور کلی کنکور سال ۹۶ مشابه کنکورهای سال های گذشته است و پیکره سؤالات تغییر چندانی نکرده است.

در نهایت با در نظر گرفتن اشتباهات احتمالی و شرایط مربوط به جلسه کنکور، داوطلبی که دارای تسلط بر روی مباحث مطرح شده در آزمون باشد، می تواند به ۷۵ الی ۸۵ درصد سؤالات به درستی پاسخ دهد.

مقاومت مصالح

در درس مقاومت مصالح، تعداد سؤالات در سال ۹۶ مانند سال گذشته نبود و به جای ۷ سؤال، ۱۵ سؤال طرح شده بود. همچنین در سال ۹۶ مباحث بیشتری تحت پوشش قرار گرفته‌ بودند. در این سال از مباحث تنش و کرنش و روابط بین آن‌ها، تعیین تغییر مکان در انواع سیستم‌های سازه‌ای، پیچش، خمش، تنش‌های برشی، خیز و ترکیب تنش‌ها سؤال طرح شده بود. همچنین کل سؤالات از کتاب مقاومت مصالح بیر جانسون طرح شده بودند.

دروس مربوط به گرایش مکانیک سنگ

کنکور ارشد مهندسی معدن در سال ۹۶ کاملاً متفاوت با سال‌های گذشته بوده است، به طوری که طبق منابع اعلام شده از سوی سازمان سنجش دروس مورد نظر در تمامی گرایش‌ها مورد بازنگری قرار گرفت. منابع گرایش مکانیک سنگ در کنکور اخیر به صورت زیر بوده است:
۱- مکانیک سنگ ۲- حفر چاه و فضاهای زیر زمینی ۳- کنترل زمین و نگهداری
تعداد سؤال‌های مطرح شده در گرایش مکانیک سنگ در کنکور سال‌های گذشته ۴۰ سؤال بوده ولی در کنکور اخیر به ۳۰ سؤال کاهش یافته است که سهم هر درس به شرح زیر بوده است:
۱- مکانیک سنگ (۱۶ سؤال)
۲- حفر چاه و فضاهای زیر زمینی (۶ سؤال)
۳- کنترل زمین و نگهداری (۸ سؤال)
مکانیک سنگ: از ۱۶سؤال درس مکانیک سنگ، ۹ سؤال به صورت مسأله و تحلیلی بوده و ۷ سؤال به صورت مفهومی در واقع سؤال حفظی وجود ندارد و دانشجو باید به لحاظ مفهومی مباحث را درک کرده باشد. سختی سؤالات مانند کنکور ۹۵ بوده و دانشجو باید به مباحث مربوط خواص مکانیکی سنگ بکر، رده‌بندی مهندسی سنگ‌ها (بیشتر سؤالات مفهومی از جداول مربوط به رده‌بندی مهندسی سنگ‌ها مطرح می‌شوند) و معیارهای شکست بیشتر توجه کند.
حفر چاه و فضاهای زیرزمینی: هر ۶ سؤال مربوط به این درس به صورت مفهومی طراحی شده بودند و سختی سؤالات در این درس تقریباً در حد آزمون‌های سال گذشته بوده است. به دانشجویان گرامی توصیه می‌شود که به روش‌های حفر فضاهای زیرزمینی و مزایا و معایب هر روش توجه کامل داشته باشند چرا که همیشه بخش زیادی از سؤالات از این مباحث می‌باشد.
کنترل زمین و نگهداری: از ۸ سؤال مربوط به این درس ۶ سؤال به صورت مسأله و تحلیلی بوده و ۲ سؤال به صورت مفهومی بوده است. در این درس به مانند سنوات گذشته بیشتر سؤالات به صورت مسأله و تحلیلی هستند و به دانشجویان گرامی توصیه می‌شود به روابط نگهداری چوبی، قاب‌های فولادی و میل‌مهارها توجه بیشتری داشته باشند که در کنکورهای اخیر بیشتر مورد توجه طراحان قرار گرفته است.

مکانیک سیالات

در درس مکانیک سیالات، تعداد سؤالات در سال ۹۶ مانند سال گذشته نبود و به جای ۷ سؤال، ۱۵ سؤال طرح شده بود. همچنین در سال ۹۶ مباحث بیشتری تحت پوشش قرار گرفته‌ و برخلاف سال‌های گذشته، چند سؤال حفظی هم مطرح شده بود. همچنین کل سؤالات از کتاب‌های مکانیک سیالات وایت و مکانیک سیالات استریتر وایلی طرح شده بودند.