تحلیل آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۶ مجموعه علوم تربیتی (کد ۱۱۱۷) را برای شما همراهان سایت پی اچ دی ایران در نظر گرفته ایم.

آمار و روش تحقیق

درس آمار و روش تحقیق امسال نیز همانند سال گذشته شامل ۲۰ سؤال بوده که ۱۱ سؤال آن مربوط به روش تحقیق و ۹ سؤال نیز مربوط به درس آمار است. از مجموعه سؤالات آمار ۴ سؤال حفظ کردنی، ۲ سؤال محاسباتی و ۳ سؤال دیگر مفهومی بوده است. بیشتر سؤالات آمار مربوط به مبحث آمار توصیفی است. ۲ سؤال مربوط به مبحث شاخص-های مرکزی، ۲ سؤال مربوط به مبحث شاخص های پراکندگی، ۱ سؤال مربوط به مبحث نمرات استاندارد، ۱ سؤال مربوط به مبحث همبستگی و رگرسیون، ۱ سؤال مربوط به مبحث برآورد، ۱ سؤال مربوط به مبحث تحلیل واریانس و ۱ سوال مربوط به مبحث آمار ناپارامتری می باشد.
از ۱۱ سؤال روش تحقیق، ۷ سؤال حفظی و تنها ۴ سؤال مفهومی است. ۳ سؤال مربوط به فصل متغیرها و مقیاس-های اندازه گیری است. از فصل روش های تحقیق اقدام پژوهی، بررسی موردی، علّی- مقایسه ای و فصل روش آزمایشی هر کدام ۲ سؤال طرح شده است. از فصل های مسأله و فرضیه پژوهش، جامعه، نمونه و روش نمونه گیری، روش های تحقیق کمی و کیفی و روش تحقیق پیمایشی نیز هر کدام ۱ سؤال طرح شده است.
در مجموع سؤالات آمار و روش تحقیق امسال آسان تر از سال قبل بوده اند و تعداد سؤالات محاسباتی نیز کمتر از سال قبل بوده است.

آموزش و پرورش تطبیقی

در آزمون سال ۹۶ برای اولین بار، دو گروه علوم تربیتی ۱ و علوم تربیتی ۲ با هم ادغام شده‌ و سؤال‌های آموزش و پرورش تطبیقی در شماره ردیف ۱۲ از دفترچه آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۶ قرار گرفته بود و همانند سال‌های قبل ۲۰ سؤال به درس آموزش و پرورش تطبیقی تعلق گرفته بود.
از ۲۰ سؤال آموزش و پرورش تطبیقی، ۵ سؤال از فصل رویکردهای آموزش و پرورش تطبیقی، ۵ سؤال از فصل روش‌های تحقیق در آموزش و پرورش تطبیقی، ۵ سؤال از فصل تاریخ تحول آموزش و پرورش تطبیقی، ۱ سؤال از فصل آموزش و پرورش تطبیقی به‌عنوان یک علم و ۴ سؤال نیز به صورت متفرقه طرح شده بود.
مانند سال‌های گذشته سؤالات مفهومی وجود نداشت و سؤالات به‌صورت حفظی طرح شده بود. از لحاظ سطح سؤالات آزمون ۹۶ در قیاس با سال ۹۵ کمی دشوارتر بود. بیشتر سؤالات ۹۶ از کتاب آموزش و پرورش تطبیقی دکتر محسن‌پور طرح شده بود.

تعلیم و تربیت اسلامی

این درس در آزمون ۹۶ نیز همانند سالیان گذشته دارای ۲۰ سوال بود و سؤالات آن در مقایسه با سال گذشته از سطح دشواری بالاتری برخوردار بود. جامعیت طرح سؤالات در آزمون امسال تقریباً همانند سال گذشته بود.
در مجموعه سؤالات امسال این درس ۶ سؤال به مبحث تعاریف و مفاهیم و اصطلاحات، ۳ سؤال به مبحث اهداف تعلیم و تربیت، ۹ سؤال به مبحث ویژگی های نظام تربیتی اسلام و ۲ سؤال به مبحث مراحل تعلیم و تربیت اختصاص یافته است.
از آنجایی که سؤالات درس تعلیم و تربیت اسلامی حفظی می باشند داوطلبان تنها با مطالعه دقیق منابع قادر به پاسخگویی به سؤالات این درس خواهند بود.

تکنولوژی آموزشی

این درس در کنکور ۹۶ نیز همانند سالیان گذشته دارای ۲۰ سؤال بوده که در مقایسه با آزمون های سال های گذشته سطح دشواری بالاتری داشته اند. تأکید عمده طراحان این درس بر مبحث طراحی آموزشی بوده و بخش عمده ای از سؤالات این درس به این مبحث اختصاص یافته است. سایر سؤالات این درس به مباحث رسانه ها و راهبردهای یادگیری، یادگیری الکترونیکی و الگوهای آموزشی اختصاص داشته است.
از نظر پراکندگی منابع مورد سؤال در کنکور امسال تغییر قابل ملاحظه ای رخ نداده است. جامعیت طرح سؤال نیز همانند سال گذشته می باشد.

روانشناسی رشد

منابع این درس در کنکور ارشد ۹۶، به ترتیب اهمیت شامل روان‌شناسی رشد( لورابرک )، روان‌شناسی رشد (کرین) و روان‌شناسی ژنتیک (دکتر منصور) بوده است که به ترتیب ۱۲، ۵ و ۳ سؤال از آن‌ها طرح شده است.  به طور کلی می‌توان سطح دشواری درس روان‌شناسی رشد را در کنکور ۹۶ متوسط ارزیابی کرد. اما بعضی از داوطلبان آن را سخت می‌دانند چرا که همانند سال ۹۵ سؤالات از مباحثی طرح شده است که طراح قبلاً کمتر به آن‌ها توجه می‌کرد. برای مثال قبلاً از کتاب روان‌شناسی رشد لورابرک مخصوصاً جلد دوم آن، سؤالات کمتری مطرح می‌شد. اما در دو سال اخیر طراح به مباحث رشد بزرگسالی توجه نشان داده است و همان‌طور که در بالا اشاره شد، ۱۲ سؤال از این کتاب طرح شده بوده، بنابراین توصیه می‌شود که داوطلبان به تمام مباحث این درس توجه داشته باشند و به تعادل و تسلط کافی در منابع فوق دست یابند.

روانشناسی تربیتی

درس روانشناسی تربیتی در آزمون ۹۶ همانند سالیان گذشته دارای ۲۰ سؤال بوده و سؤالات امسال این درس نسبت به سال گذشته از سطح دشواری بالاتری برخوردار بوده است.
در مجموعه سؤالات امسال این درس ۲ سؤال به مباحث یادگیری، آموزش و روانشناسی پرورشی و پژوهش در روانشناسی پرورشی، ۳ سؤال به مباحث نظریه های یادگیری رفتاری، نظریه های یادگیری شناختی، نظریه های یادگیری سازنده گرایی و انگیزش در یادگیری، ۳ سؤال به مباحث سبک های یادگیری و تفکر، راهبردهای یادگیری و مطالعه شناخت و فراشناخت و ۴ سؤال به مباحث هوش، مفهوم سازی و قاعده آموزی، حل مسأله و تفکر انتقادی و آفرینندگی اختصاص داشته است. از نظر جامعیت طرح سؤال نیز میان آزمون ۹۶ و آزمون ۹۵ تفاوت قابل ملاحظه ای وجود نداشت.

روش ها و فنون تدریس

درس روش‌ها و فنون تدریس امسال نیز همانند سال گذشته دارای ۲۰ سؤال بود. سطح دشواری سؤالات آزمون ۹۶ بالاتر از سال گذشته بود و سؤالات امسال در مقایسه با سؤالات سال گذشته مفهومی تر بوده و تعدادی از سؤالات به راحتی قابل پاسخگویی نبودند.
همچنین گزینه‌های سؤالات نسبت به سال قبل طولانی‌تر بود و داوطلبان تنها با مطالعه کامل تمامی منابع مربوطه و تحلیل آن‌ها می‌توانستند به سؤالات این درس پاسخ دهند.
در این درس امسال ۶ سؤال از مبحث نظریات سازنده‌گرایی، ۳ سؤال از مبحث اهداف شناختی بلوم، ۷ سؤال از مبحث روش‌های تدریس و ۴ سؤال نیز از مبحث نظریات ویگوتسکی و بندورا طرح شده بود.

زبان عمومی و تخصصی

سؤالات درس زبان عمومی و تخصصی سال ۹۶ همانند سالیان گذشته شامل ۳۰ سؤال بوده است که از این تعداد ۱۵ سؤال به زبان عمومی و ۱۵ سؤال به زبان تخصصی اختصاص داشته است. سؤالات زبان عمومی شامل ۱۰ سؤال مربوط به واژگان و ۵ سؤال مربوط به قواعد زبان در قالب cloze passage می باشد. سؤالات زبان تخصصی در قالب ۳ متن تخصصی مطرح شده است که هر یک از این متون شامل ۵ سؤال می باشد.
در صورتی که داوطلب دایره لغات وسیعی در ذهن داشته باشد، می تواند به سرعت به سؤالات بخش واژگان پاسخ دهد. واژگان به کار رفته در سؤالات این بخش در آزمون سال ۹۶ نسبت به سال های گذشته ساده تر و آشناتر بودند. داوطلبان می توانند با مطالعه کتاب هایی نظیر ۵۰۴ و ۱۱۰۰  از این بخش نمره مطلوبی را کسب کنند.
سؤالات بخش cloze از قواعد زبان طرح می شود و با توجه به این که در اکثر گزینه ها از شکل های مختلف افعال و افعال کمکی استفاده می شود و گزینه‌ها شبیه به یکدیگر هستند، توصیه می شود داوطلبان تنها در صورتی به این بخش از سؤالات پاسخ دهند که اطلاع کافی از قواعد زبان انگلیسی داشته باشند.
در بخش زبان تخصصی مشابه سال گذشته از ۳ متن استفاده شده و در رابطه با هر یک از این متون ۵ سؤال طرح شده است و هر سه متن در سطح متوسطی (نه سخت و نه بسیار ساده) قرار دارند. لازم به ذکر است که داوطلبان تنها با استفاده از تکنیک های درک مطلب قادر به پاسخگویی به عمده سؤالات این بخش می باشند.

سنجش و اندازه گیری

درس سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت در آزمون امسال نیز همانند سال گذشته دارای ۲۰ بود. سطح دشواری سؤالات امسال این درس بالاتر از سال گذشته بود و اکثر سؤالات از کتاب های دکتر علی اکبر سیف و دکتر حسن پاشا شریفی طرح شده بود. از نظر جامعیت طرح سؤال تفاوت چندانی میان سؤالات امسال و سال گذشته وجود نداشت.
در مجموعه سؤالات امسال این درس ۳ سؤال به مباحث انواع آزمون ها، مقیاس های اندازه گیری و انواع ارزشیابی ها، ۱ سؤال به مبحث روش های سنجش فرآیندهای غیرشناختی و روش های سنجش مستقیم رفتار، ۶ سؤال به مباحث نمره گذاری و تحلیل آزمون، هنجارها و نیم رخ ها و روش های آماری تحلیل آزمون و ۱۰ سؤال نیز به مباحث روایی و پایایی اختصاص داشته است.
جامعیت طرح سؤالات سال ۹۶ همانند سال ۹۵ می باشد اما در سال ۹۶ از گزینه های کوتاه تری در طرح سؤالات استفاده شده است.

اصول و فلسفه تعلیم و تربیت

سؤالات این درس در آزمون ۹۶ از سطح دشواری بالاتری نسبت به سؤالات آزمون ۹۵ برخوردار بود. درس اصول و فلسفه تعلیم و تربیت در آزمون ۹۶ دارای ۳۰ سؤال بود که تعداد سؤالات آن در مقایسه با سال گذشته ۵۰ درصد افزایش یافته بود. از این تعداد سؤال، ۱۱ سؤال به مبحث مفاهیم و تعریف فلسفه، ۱۲ سؤال به مکاتب فلسفی و فلاسفه یونان، ۵ سؤال به نظریه های تربیتی و ۲ سؤال به کاربرد مکاتب فلسفی در مدارس و فلسفه اسلام اختصاص یافته بود.
جامعیت طرح سؤالات سال ۹۶ مشابه سال ۹۵ بود و نکته قابل توجه در طرح سؤالات امسال این درس کوتاه بودن گزینه ها نسبت به سال گذشته می باشد. از آنجا که سؤالات فلسفه مفهومی و حفظی می باشند و داوطلبان تنها با مطالعه دقیق منابع قادر به پاسخگویی سؤالات می باشند.

مدیریت آموزشی

سؤالات این درس در آزمون ۹۶ دشوارتر از آزمون ۹۵ بود. سؤالات آزمون۹۶ درس مدیریت آموزشی همانند سال گذشته شامل ۲۰ سوال بود که از این تعداد ۴ سؤال به مبحث مفاهیم و انواع مدیریت، ۸ سؤال به مبحث سبک های مدیریت و تصمیم گیری و رهبری، ۳ سؤال به مبحث مدیریت نوین در مدارس و ۵ سؤال به مبحث کاربرد سبک-های رهبری در مدارس اختصاص داشت.
گزینه های هر یک از سؤالات امسال این درس شباهت و نزدیکی زیادی به یکدیگر داشتند و داوطلب تنها با تحلیل دقیق می توانست پاسخگوی سؤالات باشد. از نظر جامعیت طرح سؤال، در این درس تفاوتی میان امسال و سال گذشته وجود نداشت.

نظارت و راهنمایی آموزشی

سؤالات این درس در آزمون ۹۶ خیلی دشوارتر و مفهومی تر از سؤالات آزمون ۹۵ بود. درس نظارت و راهنمایی آموزشی در آزمون ۹۶ همانند سال گذشته دارای ۲۰ سؤال بود که از این تعداد ۶ سؤال از مبحث اصول و روش های نظارت و راهنمایی آموزشی، ۳ سؤال از مبحث وظایف راهنمای آموزشی، ۲ سؤال از مبحث ماهیت نظارت کلینیکی، ۴ سؤال از مبحث مؤلفه های نظارت و راهنمایی آموزشی، ۳ سؤال از مبحث تعریف نظارت، ۲ سؤال از مبحث نظارت معلم محور و ارزشیابی از معلم طرح شده بود. در آزمون ۹۶ نسبت به سال گذشته از سؤالات دشوارتر و مفهومی تری استفاده شده بود و شباهت زیادی میان گزینه های هر یک از سؤالات وجود داشت به گونه ای که داوطلب تنها با تحلیل دقیق می توانست پاسخگوی سؤالات این درس باشد.

منبع مدرسان شریف

#