تحلیل آزمون سال ۹۶ کارشناسی ارشد مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی (کد ۱۳۵۹) را برای داوطلبان این رشته در نظر گرفته ایم . امیدوارم برای همراهان سایت مفید باشد.

فرهنگ و هنر و ادبیات ایران و جهان

در آزمون سال ۹۶ عمده سؤالات از تاریخ هنر ایران و جهان طرح شده بود، اما برخلاف سال ۹۵ تعداد بیشتری از سؤالات به هنر جهان اختصاص داده شده بود. به بخش معماری ایران و جهان اهمیت بیشتری داده شده بود به طوری که ۸ سؤال از هنر ایران و جهان مربوط به معماری هستند. به نظر می‌رسد بیشتر تست‌ها از کتاب‌های تاریخ نقاشی ایران، تاریخ معماری ایران و تاریخ هنر و معماری جهان طرح شده است.

اصول فلسفه و عرفان اسلامی

سؤالات آزمون سراسری سال ۱۳۹۶نشان می‌دهد که همچون سال ۱۳۹۵، فلسفه اسلامی و اقسام آن، بیشترین سهم را در میان سؤالات به خود اختصاص دادند، چرا که از ۲۰ سؤال مطرح‌شده،۱۰ سؤال از فلسفه، ۵ سؤال از عرفان و ۴ سؤال از کلام است. همچنین نوع سؤال‌های طرح‌شده در آزمون ۹۶، وجود تنها یک سؤال خارج از کتب فلسفی و عرفانی و یک سؤال تفسیری از ادبیات عرفانی و اینکه شاهد سؤالی از فرقه‌های تصوف و دراویش نبودیم، حاکی از تمایل طراحان سؤال به سمت طرح سؤال‌های علمی و کلاسه‌شده در بخش فلسفه و عرفان است و از آنجایی که از ۲۰ سؤال طرح‌شده، ۱۶ سؤال آن حفظی است، می‌توانیم نتیجه بگیریم که در صورت مطالعه دقیق و کامل کتب مربوط به فلسفه و عرفان، امکان پاسخگویی بالای ۵۰ درصد از سؤالات برای داوطلبان امکان‌پذیر است. بیشتر تست‌ها از کتاب‌های تاریخ فلسفه در ایران و جهان اسلام، تاریخ فلاسفه ، فلسفه عرفان و عرفان نظری طرح شده بود.

مباحث موزه

عمده سؤالات در سال ۹۵ و ۹۶ مربوط به اصطلاحات و قوانین مرتبط با موزه و موزه‌داری می‌باشد،‌بیش از نیمی از سوالات از این مبحث آمده است. پس از آن برخلاف آزمون ۹۵ بیشترین سوالات از مبحث موزه‌های جهان است. از مبحث اشیاء نگهداری شده در موزه‌های ایران که سال ۹۵ سه سوال آمده بود،‌در سال ۹۶ هیچ سوالی نیامده است و سوالات مبحث موز‌ه‌های ایران از ۵ سوال در آزمون ۹۵ به ۳ سوال در آزمون ۹۶کاهش یافته است. به نظر می‌رسد بیشتر تست‌ها از کتاب‌ «فرهنگ و واژگان موزه‌‌‌شناسی و مطالعات موزه» طرح شده بود.

شناخت مواد و مصالح

عمده سؤالات این آزمون از فصول فلزات و نافلزات، مواد و مصالح ساختمانی (سفال) و رنگ طرح شده‌اند و پراکندگی سؤالات در مابقی بخش‌ها یکسان بوده است. از مبحث شیشه سال گذشته ۴ سؤال اما سال جاری ۱ سؤال مطرح شد. سؤالات این درس همانند سال گذشته جنبه حفظی داشت و سؤالات مفهومی طرح نشده بود. مبحث چرم نیز همچنان در آزمون ۹۶ مورد توجه طراحان نبوده است.
به نظر می‌رسد بیشتر تست‌ها از کتاب‌های خواص مواد و گزیده خواص مواد و هفت هزار سال هنر فلزکاری طرح شده بود.

نقد هنری و ادبی

سؤالات در آزمون سال ۹۶ به طور یکسانی بین دو مبحث اصلی پخش شده اند. از مبحث اساطیر و تاریخ فلسفه هنر قرون گذشته اروپا امسال برخلاف سال۹۵ سؤالی طرح نشده است. درصد سؤالات مفهومی امسال افزایش یافته است. با توجه به سؤالات سال ۹۶ به نظر می‌رسد تعدادی از تست‌ها از کتاب‌های حقیقت و زیبایی، نقاشی ایرانی پاکباز، تاریخ هنر و ادبیات ایران و جهان و کتاب نقد ادبی طرح شده بود .

هنرهای دستی و سیر تحول آن در ایران و جهان

در آزمون سال ۹۶ بیشترین توجه به مبحث نساجی و قالی‌بافی و نقاشی شده است و مابقی مباحث همچون سال ۹۵ از درجه اهمیت یکسانی برخوردار می‌باشند. از مبحث مجسمه‌سازی در دو سال اخیر سؤالی طرح نشده است. همانند سال‌های گذشته و حتی بیشتر از سال ۹۵، درصد بیشتری از سؤالات به صورت مفهومی بوده است. به نظر می رسد بیشتر تست ها از کتاب های فرش ایران، سیری در صنایع دستی ایران، تاریخ هنر ایران و جهان، کتب مرتبط با محصولات نساجی و بافندگی طرح شده اند.