آزمون کارشناسی ارشد پزشکی ۹۵ دیروز و امروز برگزار شد. در این رابطه با دکتر سلیمان پور (گروه آموزشی پارس ) درباره آزمون گفتگو کردیم. متن زیر دست نوشته دکتر سلیمان پور می باشد.

آزمون کارشناسی ارشد پزشکی ۹۵

لازم به ذکر است گروه آموزشی پارس توسط دکتر دکتر سلیمان پور و دکتر صدیقی نیا مدیریت می شود.