تقویم آبان‌ماه آزمون‌ های علوم پزشکی منتشر شد . با نزدیک شدن به روزهای پایانی مهرماه، تقویم آزمون‌های علوم پزشکی بار دیگر به آبان به عنوان یک ماه پرترافیک برای دانشجویان علوم پزشکی نزدیک می‌شود.

به گزارش ایسنا، از مجموع ۱۲ آزمون علوم پزشکی در نیمه دوم سال جاری، سه آزمون سهم آبان است که بر این اساس آزمون‌های صلاحیت بالینی پزشکی عمومی، پیش کارورزی و زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت(MHLE) سه آزمونی است که بر اساس تقویم وزارت بهداشت در آبان ماه برگزار می‌شود.

آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی

آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی که هفتمین دوره آن در مردادماه جاری برگزار شد، هر سال در دو نوبت برگزار می شود که نوبت دوم این آزمون در سال جاری یازدهم آبان ماه است.

آیین‌نامه برگزاری آزمون صلاحیت بالینی بهمن ۱۳۹۴ در هشتاد و دومین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی به تصویب نهایی رسید و فروردین ۹۵ برای اجرا به دانشگاه‌های علوم پزشکی ابلاغ شد که شامل ۱۳ ماده و ۶ تبصره است.

ماده ۱: با استناد به مصوبه دومین نشست شورای آموزش پزشکی عمومی مورخ ۸۷/۳/۲۷ لازم است علاوه بر امتحانات و ارزیابی‌های پایان بخش‌های بالینی، در پایان مرحله کارورزی آزمون مهارت‌های بالینی انجام شود؛ هدف این ارزیابی تعیین توانمندی بالینی دانش‌آموختگان دوره دکترای عمومی رشته پزشکی می‌باشد.

ماده ۲: آزمون مهارتهای عملی بالینی به روش آزمون ساختارمند عینی بالینی (OSCE) با تاکید بر مهارت های ارتباطی، تصمیم گیری بالینی مبتنی بر اخذ شرح حال و معاینه فیزیکی و انجام مهارت های عملی تشخیصی درمانی برگزار می شود.

ماده ۳: در این آزمون نمره اعلام نشده و نتایج آن به صورت رد/ قبول اعلام شده و به قبول شدگان گواهی صلاحیت بالینی اعطا خواهد شد.

ماده ۴: حداقل نمره قبولی در آزمون عملی ۱۲ از ۲۰ خواهد بود. در سه سال اول برگزاری آزمون، حد نصاب قبولی ۱۰ از ۲۰ است. کسب حد نصاب برای احراز گواهی صلاحیت بالینی ضروری است.

ماده ۵: آزمون مهارتهای عملی بالینی به صورت همزمان و متمرکز در مراکز واجد صلاحیت در مناطق آمایشی کشور برگزار می شود. این مراکز بر اساس استانداردهای مصوب هیات بورد پزشکی عمومی و توسط دبیرخانه شورای آموزش پزشکی عمومی اعتبار بخشی خواهد شد.

تبصره: تقویم سالیانه زمان بندی برگزاری آزمون توسط دبیرخانه شورای آموزش پزشکی عمومی تعیین شده و به دانشگاه ها اعلام می شود.

ماده ۶: کارورزان بعد از طی ۶ ماه از دوره کارورزی خود می توانند در آزمون شرکت کنند. لازم است اسامی کارورزان واجد شرایط و متقاضی شرکت در آزمون، از طرف معاونت آموزشی دانشگاه متبوع، به آموزش دانشگاه محل برگزاری آزمون اعلام گردد. کارورزان می توانند تا ۲ هفته قبل از برگزاری آزمون، انصراف خود را از شرکت در آزمون به طور کتبی به دانشگاه محل تحصیل خود اعلام کنند. عدم حضور داوطلب بدون اعلام انصراف کتبی در مهلت مقرر، به منزله غیبت تلقی شده و یک بار مهلت شرکت رایگان در آزمون را از دست خواهد داد.

ماده ۷: نوبت اول شرکت در آزمون مهارتهای عملی کار بالینی رایگان بوده و نوبت های بعدی با پرداخت شهریه می باشد. در نوبت اول داوطلب باید در آزمون قطب محل تحصیل خود شرکت کند.

تبصره: در صورت غیبت داوطلب در آزمون بدون اعلام انصراف کتبی (حداقل دو هفته قبل از تاریخ آزمون) یا بدون عذر موجه (به تشخیص شورای آموزشی دانشگاه محل تحصیل وی) شهریه وی مسترد نخواهد شد.

ماده ۸: مبلغ شهریه آزمون ها توسط معاونت آموزشی وزارت متبوع در هر سال تعیین شده و از طریق هیات امنای مرکزی به دانشگاه های مجری اعلام خواهد شد.

ماده ۹: دفعات شرکت در آزمون محدودیتی ندارد.

ماده ۱۰: آزمون در ۱۲ تا ۱۸ ایستگاه فعال ساختارمند عینی بالینی (آسکی)-بجز ایستگاه استراحت-طراحی و اجرا خواهد شد.

تبصره

تبصره: راهنمای اجرای آزمون توسط دبیرخانه شورای آموزش پزشکی عمومی ابلاغ می شود. در این راهنما نحوه توزیع ایستگاه های آزمون، امکان برگزاری آزمون در چند مسیر موازی، برگزاری آزمون در روزهای پیاپی، و سایر مسائل مرتبط تعیین خواهد شد.

ماده ۱۱: ارزیابی مهارتهای بالینی در آزمون ساختارمند عینی بالینی در پنج بخش به سهم اعلام شده شامل: “مصاحبه، گرفتن شرح حال”، “مهارتهای ارتباطی، پروفشنالیزم و اخلاق حرفه ای”، “معاینه فیزیکی”، “مهارتهای عملی (procedural skills)”، “تفسیر پاراکلینیک و اداره بیمار” تنظیم می‌شود.

بخشهای مصاحبه، گرفتن شرح حال، مهارتهای ارتباطی و معاینه فیزیکی حداقل ۴۰ درصد و بخشهای مهارتهای عملی، تفسیر پاراکلینیک و اداره بیمار نیز حداقل ۴۰ در صد کل آزمون را شامل می شود.

تبصره: مهارتهای پروسیجرال عملی مورد آزمون، توسط دبیرخانه شورای آموزش پزشکی عمومی و از بین مهارتهای پروسیجرال مصوب برای برنامه پزشکی عمومی تعیین و اعلام خواهد شد.

تبصره: توصیه می شود درایستگاه های مربوط به مصاحبه، گرفتن شرح حال و معاینه فیزیکی تناسب بین سوالات بخشهای ماژور و اصلی مرحله کارورزی برقرار باشد.

ماده ۱۲: لازم است هیئت ممتحنه آزمون صلاحیت بالینی دوره پزشکی عمومی در دبیرخانه شورای آموزش پزشکی عمومی تشکیل شود. احکام اعضای هیئت ممتحنه به پیشنهاد دبیر شورای آموزش پزشکی عمومی و با امضای معاونت آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی صادر خواهد شد.

تبصره: ترکیب، شرح وظایف و نحوه انتخاب اعضای هیئت ممتحنه آزمون صلاحیت بالینی متعاقبا در قالب دستورالعمل اجرایی توسط دبیرخانه شورای آموزش پزشکی عمومی اعلام خواهد شد.

ماده ۱۳: هزینه تکمیل مراکز مهارت های بالینی مطابق استانداردهای تعیین شده در نخستین نوبت اجرا با کمک معاونت آموزشی وزارت تامین خواهد شد. تامین هزینه لازم برای جایگزینی تجهیزات و ملزومات سرمایه ای برگزاری آزمون در هر سال بر عهده وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی است. نحوه تامین هزینه های جاری آزمون و تعرفه مرتبط در دستورالعمل جداگانه ای توسط معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین و به دانشگاههای مجری آزمون ابلاغ خواهد شد. بدیهی است شهریه اخذ شده از کارورزانی که برای نوبت دوم و بعد از آن در آزمون شرکت می کنند، در اختیار دانشگاه برگزار کننده بوده و صرف کمک به تامین هزینه های جاری آزمون می شود.

آزمون پیش کارورزی

آزمون پیش کارورزی، دوبار در سال برگزار می شود که بر اساس تقویم آزمون های علوم پزشکی نوبت دوم این آزمون در تاریخ یازدهم آبان برگزار می‌شود.

آزمون جامع پیش‌کارورزی، دوبار در سال برگزار می‌شود و شرط شرکت در آن تحویل و تصویب پروپوزال پایان‌نامه و شرط شروع دوره انترنی کسب حداقل معدل ۱۴ از دوره کارآموزی (استیودنتی و اکسترنی) است.

دانشجویان پزشکی برای ورود به دوره کارورزی می‌بایست آزمون پیش‌کاروزی را با موفقیت پشت سر بگذارند؛ آزمونی که شامل ۲۰۰ پرسش چهارگزینه‌ای از موضوعات بالینی است ودانشجویان می‌بایست حداقل به نصف پرسش‌ها پاسخ صحیح بدهند.

آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت (MHLE)

آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت(MHLE) نیز از جمله آزمون‌های وزارت بهداشت است که در طول سال در چند نوبت برگزار می شود؛ چهل و سومین دوره این آزمون ۲۵ آبان برگزار می شود.

آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت (MHLE) دارای ۱۰۰ پرسش در سطح آزمون استاندارد تافل (۳۰ پرسش درک مطلب شنیداری، ۴۰ پرسش واژگان، ساختار و دستور زبان و ۳۰ پرسش درک مطلب نوشتاری) و ۱۰۰ نمره (بدون نمره منفی) است.

به گزارش مفدا، از جمله تغییرات این آزمون که از دوره چهل و دوم اجرایی شده است، برگزار آزمون به صورت الکترونیک است.