دانشگاه یزد پژوهشگر پسا دکتری پذیرش می کند

دانشگاه یزد در نظر دارد در قالب تفاهم نامه منعقده با صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور از بین دارندگان مدرک دکتری مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که حداکثر ۳ سال از زمان دانش‌آموختگی آنها نگذشته باشد اقدام به جذب یک پژوهشگر پسادکترا (با دوره یک ساله) در هریک از ردیف های جدول زیر نماید.

پذیرش ارشد و دکتری استعداد درخشان ۹۶ دانشگاه یزد

علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد شرایط و نحوه حمایت از پژوهشگران به وب سایت صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور  http://www.insf.org  مراجعه نمایند و در صورت تمایل درخواست کتبی به همراه سوابق علمی و پژوهشی خود را حداکثر تا ۳۰ آبان ماه ۹۶ از طریق پست الکترونیک به استاد پذیرنده مربوط و یک نسخه از آن را به آدرسresearch@offices.yazd.ac.ir  ارسال نمایند.

در صورت حصول توافق بین داوطلب و استاد پذیرنده، لازم است در زمینه مرتبط پروپوزال تحقیقاتی نوشته شود. بدیهی است تنها در صورت تایید پروپوزال در مرحله داوری و نیز تایید توسط دانشگاه یزد و صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور امکان عقد قرارداد با پژوهشگر مقدور خواهد شد. رشته ها و زمینه های تحقیقاتی مورد نظر به شرح جدول زیر است: