دانشگاه بهشتی

در واکنش به دریافت شهریه از دانشجویان روزانه دانشگاه بهشتی؛ دریافت شهریه برای دروس مکمل دانشجویان است!

اوایل هفته بود که برخی دانشجویان مقطع کارشناسی‌ارشد دوره روزانه دانشگاه بهشتی مدعی شدند که این دانشگاه آنها را ملزم به پرداخت شهریه برای دروس جبرانی کرده است و با توجه به اینکه اخذ شهریه از دانشجویان دوره روزانه دانشگاه‌های دولتی در قانون لحاظ نشده، این مساله مشکلاتی را برای دانشجویان به همراه آورده است.

این دانشجویان در راستای همین مساله نامه‌ای را به سید حسن صدوق، رئیس دانشگاه شهید بهشتی نوشتند که در بخشی از این نامه آمده است: «اولا، به استناد تکلیف دولت در اصل سی‌ام قانون اساسی و نظر به افزایش قابل توجه بودجه دانشگاه، حداقل انتظار، حفظ وضعیت رایگان دوره روزانه است، از این رو اقدام دانشگاه درخصوص اخذ شهریه واحدهای پیش‌نیاز از دانشجویان روزانه نقض آشکار قانون اساسی است.

ثانیا، با توجه به عدم قید شهریه در دفترچه انتخاب رشته، الزام دانشجویان روزانه به پرداخت شهریه برای واحدهای پیش نیاز به دلیل ماهیت الحاقی قرارداد میان دانشجو و دانشگاه با این استناد که دانشجویان رعایت تمامی مقررات دانشگاه را متعهد شده‌اند، وفق ماده ۹۷۵ قانون مدنی صحیح نبوده، از این رو اقدام مزبور قابلیت اجرایی ندارد.»

در همین زمینه با حسن صدوق، رئیس این دانشگاه گفت‌وگویی داشتیم. او در این باره گفت: «دانشگاه به خودی خود اجازه دریافت پولی را ندارد و اگر طلب دریافت شهریه از سوی دانشجویان شده، قطعا برای آن دسته از دانشجویانی بوده که خواهان تغییر رشته بوده‌اند؛ چراکه این دانشجویان باید دریافت اجاره تحصیل در رشته تحصیلی جدیدشان باید دروسی را بگذرانند و از سوی دیگر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بودجه‌ای را برای این دروس به دانشگاه پرداخت نمی‌کند.»

رئیس دانشگاه شهید بهشتی تصریح کرد: «دریافت شهریه بابت دروس مکمل یا مصوبه وزارت علوم را دارد یا مصوبه هیات امنای دانشگاه را که مصوبات این هیات نیز برای این وزارتخانه به شمار می‌رود.»

صدوق خاطرنشان کرد: «برای دانشجویانی که می‌خواهند تغییر رشته بدهند و از رشته‌ای به رشته دیگر بروند؛ قوانینی وجود دارد و پرداختی‌ها در این حوزه قانونی هستند و از آنجا که دانشگاه از خود درآمدی ندارد، اگر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بودجه‌ای را برای این دسته از دانشجویان در نظر بگیرد، دیگر دانشگاه از دانشجویان شهریه‌ای دریافت نخواهد کرد.»