تحلیل آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۶ زیست شناسی جانوری (کد ۱۲۱۴) برای همراهان زیر در نظر گرفته ایم.

تکوین جانوری (بافت شناسی و جنین شناسی)

از مقایسه سؤالات آزمون سراسری سال ۹۵ و ۹۶ با یکدیگر چنین بر می‌آید که سؤالات سال ۹۵ و ۹۶ تقریباً در یک سطح از دشواری بوده‌اند. تعداد سؤالات مفهومی نیز تقریباً در یک سطح بوده است. در سال ۹۶ از برخی فصل‌ها مانند ارتباطات بین سلولی، دستگاه گردش خون، غدد درون‌ریز و چشم و گوش سؤالی مطرح نشده بود، در حالی که در سال ۹۵ از این مباحث سؤال مطرح شده بود. در سال ۹۵ از فصل‌های بافت پوششی، همبند و غضروف سوال طراحی نشده بود، اما در سال ۹۶ از این فصول سؤال طراحی شده بود.
طراحی سؤالات جنین‌شناسی ۹۶ به گونه‌ای بوده است که مطالعه بیشتر بخش جنین‌شناسی اختصاصی از کتب جنین‌شناسی انسان را می‌طلبد و به خصوص بر تکوین دستگاه‌های تولیدمثلی و منشاء سلول‌های آن تأکید داشت، در حالی که در سال قبل بیشتر مباحث تکوینی مولکولی از کتاب گیلبرت مدنظر طراحان سؤال قرار داشته است. در آزمون سال ۹۶ از فصل مبانی زیست‌شناسی تکوینی تعداد سؤال بیشتری نسبت به سال ۹۵ طرح شده است؛ از آنجا که مطالب این فصل مربوط به سلول‌های بنیادی و تمایز آن‌هاست که بحث روز دنیا نیز هستند، احتمالاً در سال‌های آتی نیز از آن سؤال طرح شود.

جانورشناسی

سؤالات درس جانورشناسی رشته زیست جانوری مانند سال گذشته ۳۰ سؤال را شامل می‌شود. همانطور که انتظار می‌رفت مبحث بی‌مهرگان بیشترین تعداد سؤالات را به خود اختصاص داده است که میزان آن حتی از سؤالات سال ۹۵ هم بیشتر است. حدود دو سوم سؤالات از یک مبحث مسلماً نشانگر اهمیت این مبحث است و به داوطلبان توصیه می‌شود حتماً به دقت این مبحث را مطالعه کنند. از دیگر مباحثی که تعداد ۹ سؤال به خود اختصاص داده است، مبحث طنابداران است. البته لازم به ذکر است که سال ۹۵ تعداد سؤالات بیشتری از این مبحث مطرح شده بود. در آزمون ۹۶، ۲ سؤال هم از مبحث تک‌یاختگان آورده شده است. سطح سؤالات در مبحث تک‌یاختگان و طنابداران مانند سال ۹۵ است، اما در مبحث بی‌مهرگان سطح سؤالات دشوارتر و مفهومی‌تر شده است.

بورسیه
فیزیولوژی جانوری

در سنجش میان سؤالات آزمون سال ۱۳۹۶ با آزمون سال ۱۳۹۵در درس فیزیولوژی جانوری، باید گفت در سال ۹۶، با سؤالاتی مفهومی تر روبه‌رو بودیم و سؤالاتی که جنبه حفظی دارند به ندرت در این آزمون وجود داشت. به طوری که داوطلب با مطالعه‌ی دقیق کتاب رفرنس فیزیولوژی گایتون  و مطالعه‌ی تست‌های کنکورهای سال‌های گذشته می‌توانست تقریباً به همه‌ی سؤالات پاسخ دهد؛ چراکه چندان موضوعی خارج از بحث‌های مطرح شده در این بخش‌ها وجود نداشت و در همه مباحث سؤال مطرح گردیده و پراکندگی سؤالات تقریباً همانند سال گذشته می باشد.

مجموعه زیست شناسی (گیاهی، جانوری، میکروبی، سلولی و مولکولی، ژنتیک، بیوشیمی، بیوفیزیک و اکولوژی و تکامل)

سؤالات این درس در آزمون سال ۱۳۹۶ همچون آزمون سال۱۳۹۵ با۴۰ سؤال از هشت درس با همان ترتیب سال ۹۵ و پنج سؤال از هرکدام روبه رو هستیم. باید گفت سطح دشواری سؤالات در هر دو سال تقربیاً یکسان بوده است و مانند گذشته اکثر سؤالات حفظی بودندو داوطلب با مطالعه دقیق می‌توانست به اکثر سؤالات به آسانی پاسخ دهد. همچنین تعدادی سؤال مفهومی در درس‌های بیوشیمی، بیوفیزیک، ژنتیک و اکولوژی وجود داشت که می‌توانست داوطلب را چالش بکشد.
در مجموع می‌توان گفت به طور کلی سؤالات سال ۹۵ و ۹۶ در یک سطح بودند، با این تفاوت که سؤالات درس‌های بیوشیمی و جانوری آسان‌تر و سؤالات بیوفیزیک و اکولوژی دشوارتر بودند. سؤالات در دو درس ژنتیک و بیوشیمی جزئی‌تر، اما سؤالات درس جانوری کلی‌تر بود. همانند سال ۹۵ هم به سؤالات کلی و هم به سوالات جزئی به یک اندازه پرداخته شده بود و داوطلب برای کسب درصدهای بالا لازم بود تا به جزئیات نیز تسلط داشته باشد.

 

منبع

#