تحلیل آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۶ مجموعه برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری (کد ۱۳۵۰) را برای همراهان سایت در نظر گرفته ایم.

آمار و روش‌ها و فنون برنامه‌ریزی

سؤالات آمار و روش‌های رشته برنامه‌ریزی شهری در سال ۹۶ مانند سال‌های گذشته از ۲۵ سؤال تشکیل شده بود. ۱۵ سؤال آن محاسباتی بود که مشابه همگی آن‌ها در کتاب آمار و احتمالات (ویژه مدیریت، حسابداری و اقتصاد) موجود می‌باشد و داوطلب با مطالعه دقیق آن‌ها می‌توانست به تمامی سؤالات پاسخ دهد. ۱۰ سؤال بعدی این درس مربوط به روش تحقیق می باشد که در قالب مفهومی ـ حفظی تست آمده و سطح دشواری این قسمت نسبت به سال پیش تفاوتی نداشته است.
سؤالات آمار این رشته دارای محاسبات نسبتاً طولانی‌تری بوده و نیاز به سرعت عمل در محاسبه و دقت کافی و مدیریت زمان داشته و سطح دشواری آزمون امسال نسبت به سال پیش تا حدود کمی بالاتر آمده است.

تاریخ شهر و شهرسازی

در هر دو آزمون سنجش سال ۱۳۹۶ و سال ۱۳۹۵ در درس تاریخ شهر و شهرسازی، با سؤالات واضحی روبه‌رو بودیم، به‌طوری که داوطلب با مطالعه دقیق مباحث کتاب‌ها و جزوات مطرح دانشگاه‌ها و همچنین مطالعه‌ تست‌های کنکورهای سال‌های گذشته، به آسانی می تواند به بیش از ۹۰ درصد از سؤالات پاسخ دهد. در این دوره شاهد طراحی سؤالات تصویری در این درس هستیم که در سالهای گذشته، طرح چنین سؤالاتی کم‌سابقه بوده است. همچنین سؤالات در بخشهای مختلف به خوبی توزیع شده و هیچ کدام از فصول دارای برتری خاصی نسبت به یکدیگر نمی باشند. در حالت کلی سؤالات مربوط به این درس دشوارتر از سال ۱۳۹۵ بوده و به طور خاص پیچیدگی سؤالات فصل سیر اندیشه بیشتر شده است. تعداد سؤالات حفظی در درس تاریخ کماکان بیشتر از سؤالات مفهومی است. تعدادی سؤالات تکراری نیز در میان سؤالات دیده می شود که این امر ضرورت مطالعه تست‌های کنکورهای سالهای گذشته را آشکارتر می نماید. از ۲۵ سؤال مربوط به این درس در گرایش برنامه‌ریزی شهری تنها ۷ سؤال به سؤالات مفهومی اختصاص داشته است. همچنین، برخلاف ۳ سال اخیر از میزان تأکید بر سؤالات مربوط به تاریخ شهرسازی ایران کاسته شده است.
دو کتاب اصلی که مورد توجه طراح سؤالات این بخش بوده عبارتند از کتاب از شار تا شهر از دکتر حبیبی و کتاب تاریخ شکل شهر از موریس که به ترتیب ۶ و ۸ سؤال از ۲۵ سؤال این مبحث را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین، از کتاب تاریخ شهر و شهرنشینی در ایران از دکتر پاکزاد ۴ سؤال طراحی شده است.

زبان عمومی و تخصصی

سؤالات زبان رشته برنامه‌ریزی شهری در سال ۹۶ مانند سال‌های گذشته از ۳۰ سؤال اعم از ۱۵ سؤال زبان عمومی و ۱۵ سؤال زبان تخصصی تشکیل شده بود. ۱۰ سؤال زبان عمومی مربوط به واژگان عمومی بود که همگی آن‌ها در کتاب “Barron`s 1100 Words You Need To Know”  موجود می‌باشد و داوطلب با مطالعه دقیق آن‌ها می‌توانست به تمامی سؤالات پاسخ دهد. ۵ سؤال بعدی زبان عمومی مربوط به گرامر می‌باشد که در قالب کلوز تست آمده است و سطح آن نسبت به سال پیش تفاوتی نداشته است. برای پاسخگویی صحیح به سؤالات این قسمت باید غیر از دانش گرامر به دانش ترجمه متن نیز تسلط کافی داشت. سطح کلی این ۱۵ سؤال نسبت به سال پیش تغییری نداشته است.
سؤالات زبان تخصصی این رشته دارای ۳ متن طولانی‌تر بوده و سطح دشواری آزمون امسال نسبت به سال پیش تا حدودی بالاتر آمده است و نیاز به تسلط و سرعت بیشتر در دانش ترجمه متن داشته است.

مباحث عمومی شهرسازی ایران

در هر دو آزمون سنجش سال ۱۳۹۶ و سال ۱۳۹۵، در درس مباحث عمومی شهرسازی ایران با سؤالات واضحی روبه‌رو بودیم، به طوری که داوطلب با مطالعه‌ دقیق مباحث کتاب‌ها و جزوات مطرح دانشگاه‌ها و همچنین مطالعه‌ تست‌های کنکورهای سال‌های گذشته، به آسانی می‌توانست تقریباً به همه‌ سؤالات پاسخ دهد و موضوعی خارج از بحث‌های مطرح شده در این بخش‌ها وجود نداشت. تعداد سؤالات در مقایسه با سال قبل در هر بخش تقریباً یکسان است و تنها در مبحث تاریخ، شاهد افزایش محسوس تعداد سؤالات هستیم. با توجه به بیشتر بودن سؤالات حفظی سال ۹۶، به نظر می‌رسد سؤالات این سال از سطح دشواری بالاتری در درس مباحث برخوردار است. بیشتر سؤالات، سؤالات حفظی بوده است. تعدادی سؤالات تکراری نیز در میان سؤالات دیده می شود که این امر ضرورت مطالعه تستهای کنکورهای سالهای گذشته را آشکارتر می نماید. از۳۰ سؤال مربوط به این درس در گرایش برنامه ریزی شهری تنها ۵ سؤال به سؤالات مفهومی اختصاص داشته و فصول طرح‌ها و قوانین، همانند گذشته بیشترین تعداد سؤالات این درس را به خود اختصاص داده است. افزایش تعداد سؤالات تاریخ ایران عموماً مربوط به سؤالات درس تاریخ شهر می باشد.
نحوه تخصیص سؤالات این درس به گونه ای بوده که برای طراحی ۲۵ سؤال تنها از ۵ کتاب استفاده شده است. در این میان کتاب مجموعه مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بیشترین تعداد سؤالات یعنی ۸ سؤال را به خود اختصاص داده است. سهم کتاب از شار تا شهر از دکتر حبیبی ۶ سؤال، سهم کتاب های طرح ها و برنامه های شهرسازی از دکتر بهزادفر و تحلیلی بر ویژگی های برنامه ریزی شهری در ایران از مشهدی‌زاده دهاقانی، هر کدام ۴ سؤال و سهم کتاب زیرساخت شهری از دکتر بهزادفر از مجموعه سؤالات مباحث عمومی شهرسازی برابر ۳ سؤال بوده است.

مبانی نظری برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری

در سنجش میان سؤالات آزمون سال ۱۳۹۶ با سؤالات آزمون سال ۱۳۹۵ در درس مبانی نظری برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری شاهد افزایش سؤالات حفظی به نسبت دوره های گذشته می باشیم. تعداد سؤالات در مقایسه با دو سال اخیر در هر بخش تقریباً یکسان است و شاهد تفاوت محسوسی در این زمینه نیستیم. بیشتر سؤالات در کنکور ۲ سال اخیر و همچنین سال های قبلتر به بخش نظریات و مفاهیم پایه و مفهومی اختصاص دارد. به طور کلی می توان گفت با توجه به کوتاه شدن سؤالات و کاهش تعداد سؤالات مفهومی و ترکیبی، سطح دشواری سؤالات سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ تا حدی کاسته شده است. از۳۰ سؤال مربوط به این درس در گرایش برنامه ریزی شهری تنها ۱۳ سؤال به سؤالات مفهومی اختصاص داده شده و این کاهش از مشخصه های اصلی سؤالات این دوره بوده است. اگرچه به طور کلی در این دوره، میزان عمق و سختی سؤالات مفهومی به نسبت سال ۹۵ بیشتر بوده، سؤالات تکراری هنوز هم مشاهده می شود و این امر ضرورت مطالعه تستهای کنکورهای سالهای گذشته را آشکارتر می نماید.
نحوه انتخاب سؤالات به گونه ای بوده که تأکید بر کتاب خاصی نشده و سؤالات از بین کتب مختلف انتخاب شده اند. با این حال، کتاب‌ سیر اندیشه‌های ۱ و ۲ از دکتر پاکزاد، تعداد ۷ سؤال را به خود اختصاص داده است. همچنین، از هر یک از کتاب های مبانی و تکنیک‌های برنامه ریزی شهری از زیاری، برنامه ریزی راهبردی توسعه شهری از مهدی‌زاده، مقدمه ای بر برنامه ریزی شهری از شیعه، برنامه‌ریزی کاربری اراضی از پورمحمدی و آیین شهرسازی پایدار از بهزادفر و حبیبی، ۲ سؤال طراحی شده است.

منبع