تحلیل آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۶ رشته مهندسی نفت (کد ۱۲۵۳)

تحلیل آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۶ مهندسی نفت (کد ۱۲۵۳) را برای همراهان سایت در نظر گرفته ایم.

ریاضی

تعداد سؤالات درس ریاضی در سال ۹۶، ۲۰ تست بوده است. طرح سؤالات در آزمون اخیر رویکرد مفهومی داشتند. از مبحث هندسه تحلیلی و جبر خطی ۲ تست، اعداد و توابع مختلط ۲ تست، انتگرال ۳ تست، انتگرال دوگانه ۱ تست، سری بسل و بسط لوران ۲ تست، معادلات دیفرانسیل مرتبه اول ۱ تست، معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم ۱ تست، معادلات دیفرانسیل ۲ تست، سری فوریه ۱ تست، توابع چندمتغیره ۳ تست، انتگرال‌گیری توابع متغیره ۱ تست، بسط مک لورن ۱ تست طرح شده است.
با مطالعه دقیق و کامل کتاب‌های مدرسان شریف داوطلبان می‌توانستند به ۸۰ درصد سؤالات در زمان کنکور پاسخ دهند.

مهندسی بهره‌برداری (گرایش حفاری و بهره‌برداری)

سؤالات مهندسی بهره‌برداری در سال ۹۶ از تنوع بیشتری نسبت به سال ۹۵ برخوردارند. از بخش اسیدکاری، فرازآوری مصنوعی و جداکننده که در سال ۹۵ تستی طرح نشده بود، در آزمون اخیر سؤالات مفهومی طرح شده است. از بخش شکاف هیدرولیکی و جریان سیال در مخزن تستی طرح نشده است. نکته قابل ذکر در رابطه با این درس وجود چندین زیربخش در این درس است و با اینکه تعداد سؤالات این درس در کنکور محدود است و تمامی این زیربخش‌ها معمولاً مورد سؤال قرار نمی‌گیرند، با این حال گستردگی بیش از حد منابع این درس نسبت به سایر دروس می‌گردد. سؤالات با اینکه دارای تنوع زیادی هستند، با مطالعه کامل و دقیق جزوات بهره‌برداری دکتر غضنفری و مقدسی و خزعلی قابل پاسخگویی هستند.

بهره برداری ـ گروه مخزن

درس بهره‌برداری از چندین زیربخش تشکیل شده است که هرکدام شانس زیادی برای مورد سؤال واقع شدن دارند. از این زیربخش‌ها می‌توان به اسیدکاری، جداکننده‌ها، شکاف هیدرولیکی، تولید ماسه، آسیب سازند، IPR و TPR، فرازآوری مصنوعی، چوک، مشبک‌کاری و غیره اشاره داشت. از آن‌جایی که تعداد سؤالات کنکور محدود است معمولاً تمامی این زیربخش‌ها مورد سؤال قرار نمی‌گیرند و این امر خود باعث گستردگی بیش از حد منابع این درس نسبت به سایر دروس و مشکلات عدیده داوطلبان در مطالعه این درس می‌گردد. معمولاً در طرح سؤالات این درس سعی می‌شود تا از اکثریت این منابع سؤالاتی آورده شود و سؤالات به سمت جزئیات برده نشود.
با بررسی آزمون ۹۶ می‌توان دریافت که برخلاف سال ۹۵ سؤالات کاملاً مفهومی و محاسباتی بودند. برخلاف روال معمول چند سال گذشته، خبری از سؤال‌های غافلگیر کننده، جزئی و سؤال‌های خارج از مبحث نیست ولی سوال ساده‌ای در این بخش وجود ندارد و سطح سؤالات کمی دشوار است.
به نظر می‌رسد سؤال‌ها از جزوه دکتر امین شهیدی طرح شده باشند.

پتروفیزیک و چاه نگاری

سؤالات آزمون ۹۶ سطح متوسطی از سختی را داشتند و فرد به راحتی می‌توانست به آن‌ها پاسخ دهد. مشکل پیچیدگی و طولانی بودن جواب‌ها وجود نداشت و همچنین خبری از تفسیرهای پیچیده لاگ‌های گرفته شده نبود. به طور کلی سؤالات مفهومی‌تر بود و پاسخگویی به اکثر سؤالات نیازمند مطالعه دقیق و بررسی جزئیات بود. کاهش سؤالات مبحث تخلخل و افزایش سؤالات مربوط به معادله آرچی و خواص الکتریکی سنگ در درس پتروفیزیک و افزایش سؤالات مربوط به نمودار صوتی در درس چاه‌نگاری از ویژگی‌های شاخص سال ۹۶ است.
داوطلبانی که جزوه خواص سنگ یا پتروفیزیک دکتر رستمی و جزوه چاه‌نگاری یا نمودارگیری دکتر شاد را مطالعه کرده بودند، در این آزمون با مشکل کمی برای پاسخ به سؤالات مواجه شدند.
متأسفانه سؤال ۹۸ مربوط به درس مهندسی مخازن ۲ می باشد که بیان این سؤال در بخش پتروفیزیک خالی از اشتباه نیست.

چاه‌آزمایی

در سال ۹۶ سؤالات بیشتر به صورت مفهومی ارائه شده و به بحث مفاهیم اولیه چاه‌آزمایی و مشتق فشار توجه ویژه‌ای شده بود. همچنین در سال ۹۶ از مباحث اعداد بدون بعد و اثر انبارگی چاه سؤالی طرح نشده و به بخش انواع تست‌های چاه‌آزمایی که در سال ۹۵ تستی طرح نشده بود، ۱ تست اختصاص یافته است. سطح سؤالات این درس در مقایسه با سال‌های گذشته دشوارتر شده است. داوطلبان با مطالعه دقیق منابع مهم این درس همچون کتاب جان‌لی و جزوات چاه‌آزمایی دکتر هاشمی و جمشیدی قادر بودند به سؤالات این درس پاسخ صحیح دهند. نکته حائز اهمیت،

مبانی حفاری گرایش مخزن

در آزمون سال ۹۶ سؤالات درس حفاری ۱ گروه مخزن روتین و ساده‌تر از سال‌های پیش طراحی شده بود. برخلاف سال‌های گذشته شاهد سؤالاتی از مباحث مختلف گل و حفاری ۲ نبودیم و سؤالات استاندارد بود. سوالات حفظی ساده بودند و سطح سؤالات محاسباتی متوسط بود.
با توجه به سؤالات سال۹۶ به نظر می‌رسد بیشتر سؤالات از کتاب‌های Applied Drilling Engineering و جزوه دکتر هاشمی و جمشیدی طرح شده بودند.

حفاری ۱ و ۲، گل و سیمان

آزمون ۹۶ سؤالات درس حفاری ۱ و ۲ گل و سیمان گروه حفاری و بهره‌برداری ‌مشابه سؤالات سال‌های ۹۳ و ۹۲ دارای روند روتین و مناسب بود. در سال‌های ۹۴ و ۹۵ سوالات چالش‌برانگیز و صنعتی دشواری مطرح می‌شد که نیاز به دانش کافی در مورد دستگاه‌های مورد استفاده در حفاری و تجربه کافی صنعتی داشت. در سال ۹۶ سوالات به روند دانشگاهی و روتین بازگشته و پاسخگویی به آن‌ها ساده‌تر بود. تعداد سؤالات مفهومی و محاسباتی نسبت به گذشته متعادل شده بود و خبری از سؤالات غیر استاندارد نبود. سؤالات محاسباتی وقت‌گیر نبودند و دانشجو می‌توانست در کمتر از یک دقیقه به این سؤالات پاسخ دهد.
با توجه به روند مناسب و روتین سوالات در کل می‌توان گفت سؤالات نسبت به سال گذشته ساده‌تر بودند و می‌توان انتظار درصد بالای ۷۰ را از داوطلبان تک‌رقمی داشت.
بیشتر سؤالات سال ۹۵ از کتاب Applied Drilling Engineering و جزوه دکتر ‌هاشمی ‌طرح شده بودند.

خواص سنگ

با بررسی آزمون ۹۶ می‌توان دریافت که تنوع سؤال‌ها نسبت به آزمون ۹۵ افزایش یافته است؛ این سؤالات تقریباً رویکردی متفاوت نسبت به سال‌های گذشته داشت و می‌توان آن را به عنوان یک جمع‌بندی از چند سال قبل این درس مطرح کرد. به طوری که از مبحث خواص الکتریکی سنگ سؤال آورده شده است و سؤالات از تنوع کافی برخوردار بودند. ۳ تا از سؤال‌های محاسباتی به زمانی بیش از یک دقیقه نیاز داشتند، اما در مجموع در صورت تسلط کافی زمان ده دقیقه برای پاسخ گویی به سؤال‌های بسته‌ خواص سنگ کافی بود. از میان سؤال‌های مفهومی، دو مورد نیاز به تفکر و تحلیل داشت.
در کل سطح سؤال های درس خواص سنگ آزمون ۹۶ بالاتر از آزمون ۹۵ بود و در مبحث فشار موئینگی و ترشوندگی، تخصص و محاسبات بیشتری را می‌طلبید. با این وجود داوطلب کنکور در صورت مطالعه‌ کافی از منابع رایج، توان پاسخ دادن به همه ۱۰ سؤال را داشته است. زیرا در آزمون ۹۶ هیچ سؤالی از منابع پراکنده و غیر رایج آورده نشده بود. در یک کلام می‌توان سؤالات خواص سنگ آزمون ۹۶ را معیار و استاندارد مناسبی برای دسته‌بندی داوطلبان بر اساس تسلط و سرعت محاسبات دانست.
همچنین می‌توان ادعا نمود سؤال‌ها از جزوه‌ دکتر غضنفری و جزوه‌ دکتر گرامی طراحی شده بود.

خواص سیالات

با بررسی آزمون ۹۶ می‌توان دریافت که تنوع سؤال‌ها نسبت به آزمون ۹۵ افزایش چندانی نداشته است و مشابه با سال ۹۵ می‌باشد. به طوری که از مبحث تعادل گاز مایع همانند سال ۹۵ سؤال آورده نشده است. ۳ تا از سؤال‌های محاسباتی به زمانی بیش از یک دقیقه نیاز داشتند اما در مجموع در صورت تسلط کافی زمان ده دقیقه برای پاسخ گویی به سؤال‌های بسته‌ی خواص سیال کافی بود. از میان سؤال‌های مفهومی، ۳ مورد نیاز به تفکر و تحلیل داشت.
در کل سطح سؤال های درس خواص سیال آزمون ۹۶ بالاتر از آزمون ۹۵ بود و در مبحث مربوط به مخازن نفتی، تخصص و محاسبات بیشتری را می‌طلبید. با این وجود داوطلب کنکور در صورت مطالعه‌ی کافی از منابع رایج، توان پاسخ دادن به همه‌ی ۱۰ سؤال را داشته است. زیرا در آزمون ۹۶ هیچ سؤالی از منابع پراکنده و غیر رایج آورده نشده بود. البته از بعضی مباحث مثل تعادل گاز ـ مایع دیگر سؤالی نمی‌بینیم. سؤالات به نحوی مفهومی و مرتبط با مفاهیم پایه ای درس خواص سیالات بودند. دقت و ریزبینی طراحان بسیار قابل تحسین است که تقریباً از مباحث مختلف، شاهد طراحی سؤال هستیم.
در یک کلام می‌توان سؤالات خواص سیال آزمون ۹۶ را معیار و استاندارد مناسبی برای دسته‌بندی داوطلبان بر اساس تسلط و سرعت محاسبات دانست. عموم سؤالات این درس از کتاب خواص سیال مک کین و جزوه دکتر هلالی‌زاده طراحی شده بودند و به طور کلی از سطح متوسط برخوردار بودند.

دروس مهندسی نفت

در سال ۹۶ همانند سال‌های گذشته۲۰ تست به دروس مهندسی نفت اختصاص یافته بود. تعداد سؤالات حفظی و مفهومی همانند سال ۹۵ تقریباً نیمی حفظی و نیمی مفهومی بوده است. به مبحث انواع جریان (پایدار، ناپایدار، شبه‌پایدار)، تراکم‌پذیری سنگ و سیال، مشبک‌کاری، فرازآوری مصنوعی و اسیدکاری توجه ویژه‌ای شده است. از بحث کنترل چاه، IPR و TPR، پدیده مخروطی‌شدن، جریان سیال در محیط متخلخل و تولیدپذیری مخزن تستی طرح نشده است.
با توجه به سؤالات سال ۹۶، به نظر می‌رسد بیشتر تست‌ها از جزوات مخزن دکتر هلالی و مسیحی، جزوات بهره‌برداری دکتر غضنفری و جزوات حفاری دکتر شهبازی، جمشیدی و هاشمی و همچنین کتاب Applied Drilling جان لی طرح شده است.

مکانیک سیالات دوفازی (گرایش حفاری)

در سال ۹۶ سؤالات مکانیک سیالات دوفازی اکثراً‌ حفظی بوده و تنها یک سؤال مفهومی مطرح شده بود. از مبحث خطوط لوله شیب‌دار در سال ۹۶ تستی مطرح نشده بود. سطح سؤالات در آزمون اخیر ساده‌تر از سال ۹۵ است. همچنین با مطالعه دقیق و کامل مباحث از کتاب دکتر وطنی تمامی سؤالات قابل پاسخگویی بودند.

مکانیک سیالات دوفازی ـ گروه مخزن

تعداد سؤالات مفهومی در درس مکانیک سیالات دوفازی نسبت به سال‌های گذشته افزایش پیدا کرده و پاسخگویی به اکثر سؤالات نیازمند مطالعه دقیق و مفهومی است. همچنین سوالات حفظی کاهش پیدا کرده است، ولی سطح سوالات چندان دشوار نیست.
به طور کلی سطح سؤالات این دوره ساده بوده و تقریباً تمام سؤالات از کتاب مکانیک سیالات دوفازی دکتر وطنی طراحی شده بودند.

زمین شناسی تخصصی

سؤالات آزمون ۹۶ سطح دشواری نسبتاً یکسانی با سؤالات آزمون ۹۵ داشتند. در درس زمین‌شناسی تحت‌الارضی سؤالات مفهومی‌تر شده بودند و برخلاف سال ۹۵، در سال ۹۶ سؤالاتی مربوط به نقشه‌های زمین‌شناسی یعنی سؤالات تصویری مطرح شده بود.
در مبحث زمین‌شناسی ایران سؤالات بیشتر در زمینه‌ی حوضه میادین گازی بود که داوطلب باید برای پاسخگویی صحیح، بیشتر مبحث میادین را مطالعه می‌کرد.
در مبحث سنگ‌شناسی اکثر سؤالات ساده بودند که دانشجو با تسلط کافی در این زمینه به راحتی می‌توانست به سؤالات پاسخ دهد. به طور کلی داوطلب با خواندن منابع به راحتی قادر به پاسخگویی بوده است.
تعداد سؤالات درس زمین‌شناسی تحت‌الارضی ۸، درس زمین‌شناسی نفت ایران ۴ و درس سنگ‌شناسی رسوبی ۶ و همچنین ۲ سؤال تلفیقی بوده است.

زمین شناسی عمومی

با مقایسه آزمون سال‌های ۹۵ و ۹۶ می‌توان گفت؛ سؤالات سال ۹۶ بسیار راحت‌تر از سال قبل خود بوده است و سؤال‌های مفهومی نیز ساده‌تر طرح شده بود. در سال ۹۵ طراح سؤالات با تکیه بر بخش‌های کمتر شناخته شده سعی در پیچیده نمودن سؤالات داشته است. به طور کلی اگر داوطلب تمامی جزئیات ریز کتاب‌های ذکر شده در منابع را مطالعه نموده و در ذهن داشت، می‌توانست نمره خوبی در این بخش آزمون کسب کند.
تعداد سؤالات بخش زمین‌شناسی ساختمانی ۹، زمین‌شناسی عمومی ۶ و زمین‌شناسی نفت ۵ عدد بود که می‌توان به مهم بودن زمین‌شناسی ساختمانی و تکیه کردن طراحان بر آن برای دانشجویان مهندسی نفت پی برد.

ژئوفیزیک و ژئوشیمی

تغییر اساسی سؤالات درس ژئوفیزیک در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ و پیشتر به چشم می‌خورد. بودجه‌بندی سؤالات تا حد زیادی تغییر یافته به گونه‌ای که ۹ سوال از مهم‌ترین فصل ژئوفیزیک یعنی لرزه‌نگاری طراحی شده است که بسیار مفهومی می‌باشند و نیازمند درکی گسترده از دانش لرزه‌نگاری و پردازش و تفسیر داده‌ها است. به نظر می‌رسد منبع این سؤالات کتاب لاتین introduction to seismology باشد. سؤالات این درس نسبت به سال گذشته همانطور که پیش‌بینی شده بود، مفهومی‌تر بود. همین‌طور درس ژئوشیمی دارای سؤالاتی بود که احتمالاً با مطالعه‌ی بسیاری از منابع دانشجو از پاسخگویی به آن‌ها باز می‌ماند. تنوع مباحث ژئوشیمی سال ۹۶ کمتر از سال قبل بوده و به همین سبب درجه‌ی سختی سؤالات افزایش چشم‌گیری نداشته است و می‌توان گفت سطح سؤالات ژئوشیمی تغییری پیدا نکرده و تنها بودجه‌بندی سؤالات و منابع تغییر یافته‌اند.

مهندسی مخزن (گرایش مخزن و بهره‌برداری)

سؤالات درس مهندسی مخزن بیشتر رویکرد مفهومی داشتند. در آزمون اخیر به مباحث جریان پایدار، جریان ناپایدار و نمودار عمر مخزن توجه بیشتری نسبت به سال ۹۵ شده بود، در حالی‌که از مباحث فشار میانگین و مخازن گازی تستی طراحی نشده بود. همچنین از مباحث شعاع تحقیق و وارسی و مخازن نفتی و انواع جریان کروی، شعاعی و خطی تستی طرح نشده بود. با مطالعه دقیق کتاب طارق احمد و جزوه دکتر هلالی‌زاده داوطلبان قادر بودند تا به تمامی سؤالات پاسخ صحیح دهند و سؤالی از مباحث و منابع متفرقه طرح نشده بود.

مخزن ۱ (گرایش مخزن)

بورسیه
تعداد سؤالات مخزن ۱ در سال ۹۶، ۱۳ تست بوده است که ۵ سؤال حفظی و ۸ سؤال محاسباتی طرح شده است. توزیع مباحث نسبت به سال ۹۵ کمی متفاوت بوده است. از مبحث جریان پایدار و نمودار عمر مخزن که در سال ۹۵ تستی طرح نشده بود در این سال ۲ سؤال مطرح شده است. همچنین از مباحث جریان شبه‌پایدار و اصول برهم‌نهی که در سال ۹۵ مورد سؤال قرار گرفته بودند، در سال ۹۶ تستی طرح نشده است. همانند سال ۹۵ از مباحث شعاع تحقیق و وارسی و مخازن نفتی تستی طراحی نشده است. داوطلبان با مطالعه منبعی چون کتاب طارق احمد و جزوات دکتر مسیحی و دکتر هلالی‌زاده قادر بودند به تمامی سؤالات پاسخ دهند.

مهندسی مخزن ۲ (گرایش مخزن)

سؤالات مهندسی مخزن در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ مفهومی‌تر و دشوارتر بودند. در سال ۹۶ حدود ۷۰ درصد سؤالات به صورت مسأله و مفهومی طرح شده است. در آزمون اخیر از بحث مخازن حاوی نفت و گاز و آبده ۲ تست طرح شده است. با مطالعه دقیق منابعی چون جزوه دکتر عاشوری و مسیحی می‌توان به تمامی سؤالات پاسخ صحیح داد و حتی یک تست که از منابع متفرقه طرح شده و با مطالعه دقیق منابع فوق امکان پاسخگویی به آن وجود نداشته باشد، در بین سؤالات نیست.

نمودارگیری از چاه

با بررسی سؤالات درس نمودارگیری از چاه در سال ۹۶ می‌توان در مجموع گفت سطح سؤال‌های آزمون اخیر نسبت به سال ۹۵ دشوارتر شده است. همچنین نیمی از سؤالات مفهومی و نیمی دیگر حفظی هستند. نکته مهم در ارتباط با توزیع سؤالات، اختصاص ۳ سؤال از مبحث لاگ مقاومت و القایی در سال ۹۶ و مطرح نشدن سؤال از مباحث رابطه آرچی و نواحی مورد بررسی توسط لاگ در آزمون اخیر است. همچنین در سال ۹۶ هم مانند سال ۹۵ تستی از بحث لاگ کالیپر مطرح نشده است. با مطالعه دقیق و کامل مباحث از منابع کتاب‌سرا و جزوات دکتر امین شهیدی و دکتر رضایی تمامی سؤالات قابل پاسخگویی بودند.