هیات علمی

نحوه جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های وابسته به نیروهای نظامی و انتظامی

در جلسه هیئت عالی جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست دکتر محمدعلی کی‌نژاد نحوه جذب اعضای هیات علمی دانشگاه‌های وابسته به نیروهای نظامی و انتظامی بررسی شد.

به گزارش ایسنا، در ابتدای این جلسه دکتر شریعتی نیاسر معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گزارشی از برخی تغییرات در حوزه جذب این وزارتخانه ارائه کرد و بعد از ارائه این گزارش، اعضاء بر لزوم اجرای کامل قوانین و مقررات برخورداری از هرگونه اقدامی که منجر به تضعیف روند جذب اعضای هیئت علمی می‌شود، تأکید کردند.

همچنین اعضاء با اشاره به لزوم چابک‌سازی تشکیلات اداری مربوط به جذب اعضای هیئت علمی، تسریع در این روند را نیز مورد تأکید قرار دادند.

در ادامه جلسه گزارش کوتاهی از فعالیت‌ها و اقدامات کارگروه رسیدگی به شکایات ارائه شد و سپس مقرر شد تا فرم‌های مربوط به ارزیابی با توجه به آخرین اصلاحات صورت گرفته در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مورد استفاده قرار گیرد.

دستور بعدی جلسه هیئت عالی جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی، بررسی پیشنهاد دانشگاه‌های وابسته به نیروهای نظامی و انتظامی مبنی بر تخصیص شرایط خاص برای جذب اعضای هیئت علمی در این دانشگاه‌ها به پرسنل این نیروها بود و پس از طرح موضوع مقرر شد تا با دعوت از رؤسای دانشگاه‌های ذیربط پرونده افراد مزبور بررسی شود.

همچنین با رأی مثبت اعضای هیئت عالی جذب نماینده دانشگاه آزاد اسلامی به عضویت هیئت مرکزی جذب وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انتخاب شد.

در ادامه جلسه، گزارش دانشگاه آزاد اسلامی پیرامون برنامه‌های این دانشگاه در حوزه جذب اعضای هیئت علمی در سال آینده ارائه شد.

در این گزارش با اشاره به عضویت بیش از ۲۴ هزار عضو هیئت علمی در این دانشگاه اعلام شد که ۵۰۲۵ نفر در فراخوان سال جاری این دانشگاه ثبت نام کرده‌اند که صلاحیت علمی و عمومی این متقاضیان در دست بررسی است.

در ادامه این گزارش با اشاره به صدور بیش از ۲۵ هزار کد شناسایی تدریس برای اعضای هیئت علمی تمام وقت این دانشگاه، اعلام شد که بیش از ۶۴ هزار کد شناسایی تدریس برای اساتید حق‌التدریس صادر شده است.

به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در بخش دیگری از گزارش دانشگاه آزاد اسلامی ضمن اشاره به ساماندهی اعضای هیئت علمی با توجه به ظرفیت‌ها و توانایی‌های واحدهای این دانشگاه، تسریع در روند رسیدگی به پرونده متقاضیان مورد تأکید قرار گرفته است.

در ادامه جلسه دکتر کی‌نژاد طی سخنانی گفت: هیئت عالی جذب خود را متعهد به کمک به دانشگاه آزاد اسلامی می‌داند.