بورسیه دکتری رشته های مردم شناسی، جامعه شناسی، روانشناسی در دانشگاه فنی مونیخ آلمان

ه دریافت‌کننده بورس تحصیلی «بورسیه» می‌گویند. در فارسی گاه به اشتباه به بورس تحصیلی «بورسیه» نیز گفته می‌شود. این بورس‌ها معمولاً برای دوره‌های تحصیلات تکمیلی ( کارشناسی ارشد و دکترا) در نظر گرفته می‌شود. امروزه یکی از راه‌های تامین نیروی انسانی در کشورهای توسعه یافته (که معمولاً با کاهش جمعیت روبرو هستند) اعطای بورس تحصیلی است. یکی از مهم‌ترین این بورس ها، بورس تحصیلی اراسموس ماندوس استبراساس دستورالعمل اداره کل بورس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران، نفرات اول تا سوم دانش‌آموختگان دورهٔ کارشناسی ارشد، دانشجویان نمونه کشوری در دورهٔ کارشناسی ارشد برابر با آیین‌نامه انتخاب دانشجویان نمونه با تأیید معاونت دانشجویی وزارت علوم و یا معاونت آموزشی وزارت بهداشت، داشتن کتب تألیفی و یا ترجمه شده در زمینه‌های علمی، دارا بودن دست‌کم یک مقاله چاپ شده در مجله‌های علمی-پژوهشی داخل یا خارج از کشور در زمینه‌های علمی، دارا بودن گواهی مجری بودن در انجام طرح‌های تحقیقاتی کاربردی پایان‌یافته مورد نیاز کشور و نیز مخترعان و مکتشفان که اختراعات و اکتشافات آنان در سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی به ثبت رسیده باشد، برگزیدگان رتبه‌های اول تا سوم جشنواره‌های خوازمی، فارابی و رازی، ارائه‌دهندگان پیشنهاد سبک‌های هنری کاربردی با تأیید از مراجع ذیربط و مربیان آموزشی و پژوهشی می‌توانند در فراخوان بورس تحصیل خارج از ایران ثبت‌نام کنند.

بورسیه دکتری رشته های مردم شناسی، جامعه شناسی، روانشناسی در دانشگاه فنی مونیخ آلمان

۰۹٫۱۰٫۲۰۱۷, Wissenschaftliches Personal

The Post/Doc Lab Reorganizing Industries announces an open position for a doctoral researcher (TV-L E13, 65%, 18 months, fixed-term, we seek to arrange an extension of the employment-duration). The Post/Doc Lab Reorganizing Industries is based at the Munich Center for Technology in Society (MCTS), a cross-faculty integrative research center focusing on the interplay between technology and society. The research of the Post/Doc Lab is concerned with the transformation of industries in the context of digitalization. Particular attention is given to the role of organizations as important drivers as well as subjects of this process.

Deadline

: October 31, 2017

About Us

The Post/Doc Lab Reorganizing Industries announces an open position for a doctoral researcher (TV-L E13, 65%, 18 months, fixed-term, we seek to arrange an extension of the employment-duration). The Post/Doc Lab Reorganizing Industries is based at the Munich Center for Technology in Society (MCTS), a cross-faculty integrative research center focusing on the interplay between technology and society. The research of the Post/Doc Lab is concerned with the transformation of industries in the context of digitalization. Particular attention is given to the role of organizations as important drivers as well as subjects of this process.

About the Research Project ‘Industry without borders? The transformation of organizational control in the industry of the future’

The research project asks how the digital transformation of industries will change organizational borders and how this will affect organizations. The discourse on industries of the future suggests that exchanges and information flows in digitalized industries will not be restricted by organizational borders. How do organizations actually change and what do these changes mean for employees and managers? In close cooperation with our partner universities in France, the research project strives to provide empirically informed answers to these questions. The project will be based on comparative case studies. Interviews and ethnographies will be conducted in different companies located in France and in Germany.

Your tasks as a doctoral researcher

As a doctoral researcher, you will work as part of a project team. Your research is expected to contribute to the theoretical framework of the research project and the Post/Doc Lab Reorganizing Industries. Beyond the group, you will be part of an inspiring and lively research community at the MCTS. Active engagement in the academic life at the MCTS is expected. This includes organizing academic events and supporting different activities within your research area. You will actively participate in the academic life at the center, present your work at international academic meetings, gain initial experiences in teaching and academic publication, and assist in the organization of academic events and other activities of the group. As a PhD student, you will be enrolled in the TUM Graduate School, which provides a structured PhD program and offers a rich program of courses in academic and transferable skills.

Who can apply?

Applicants should hold a MA degree in the social sciences or related areas. Familiarity with the following fields is especially welcome:
•  organizational sociology
• business and organizational anthropology
•  science and technology studies
•  innovation studies

Applicants should have the ability to work both individually and in teams. They should also be eager to work in an interdisciplinary context. Communication skills in English are mandatory. Communication skills in French are desirable.

Interested?

Please send the complete application as a single pdf document to bewerbung@mcts.tum.de (subject: Reorganizing Industries) by October 31, 2017. Your application documents must include your CV, your Master’s degree certificate, a letter of motivation (max. 2 pages; please lay out (1) why you are interested in working on the topic of shifting organizational borders, (2) which research question you wish to address, and (3) how you intend to do so), and 1-2 writing samples (e.g. master thesis chapters). Please submit your application in English.

We are committed to raising the number of women in research and teaching. Female researchers are especially encouraged to apply. Applicants with disabilities are treated with preference given comparable qualification.

Dr. Uli Meyer
Technische Universität München
Munich Center for Technology in Society (MCTS)
Post/Doc Lab Reorganizing Industries
Arcisstraße 21, 80333 München
Tel. + 49 (89) 289 – ۲۹۲۲۴
uli.meyer@tum.de
mcts.tum.de
www.tum.de

Kontakt: uli.meyer@tum.de

MORE INFORMATION

مطالب مرتبط:

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *