بورسیه دکتری هوافضا، دریایی، محیط زیست در ایرلند

فاندهای اراسموس اتحادیه اروپا در رشته های شهرسازی، معماری، عمران، جامعه شناسی و انسان شناسی،جغرافیا،

بورسیه دکتری هوافضا، دریایی، محیط زیست، باستان شناسی، زیست شناسی، خاک، زمین شناسی در ایرلند

ناظران: روت پلتز، روری کوین و کریس مک گانیگل

مشاوران خارجی: فابیو ساکتتی (موسسه دریایی)، توماس اسمیت (دانشگاه فلیندرز) و دیوید گرگوری (موزه ملی دانمارک)

Contact: RJ.Quinn@ulster.ac.uk 

زمینه

کشتی های غرق شده مدرن به عنوان یک خطر آلودگی پنهان عمل می کنند، چون ممکن است اجزای سمی به محیط زیست در مقادیر متغیر بسته به حالت حفظ (Masetti و کالدر، ۲۰۱۲) آزاد (به عنوان مثال روغن، سوخت، رنگ ضد خزه). این سایت ها به عنوان سیستم های باز، با مبادله مواد (رسوب، آب، مایعات سمی و جامدات) و انرژی (موج، جزر و مد، طوفان) در سراسر مرزهای سیستم عمل می کنند. بنابراین فرایندهای تشکیل در این سایت ها به وسیله ترکیبی از فرایندهای شیمیایی، بیولوژیکی و فیزیکی و فرایندهای فیزیکی غالب در مراحل اولیه هدایت می شوند (کوین، ۲۰۰۶). در اطراف خط ساحلی اروپا، تعداد زیادی از جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم به طور آهسته خوردگی، عمل به عنوان هسته بالقوه برای آلودگی محیط زیست.

کشتی های جنگ جهانی دوم نیز به طور فزاینده ای از دیدگاه باستان شناسی به رسمیت شناخته شده اند. نیروی محرکه بین المللی برای حمایت از میراث فرهنگی زیر آب، کنوانسیون یونسکو ۲۰۰۱ در مورد حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب است. این امر حفاظت از سایت های بیش از ۱۰۰ ساله را تأمین می کند و به شدت بر استفاده از روش های غیر مخرب و حفاظت در محل به عنوان مخالف بهبود می باشد. با توجه به مراسم سالگرد جنگ جهانی اول، یونسکو توجه ویژه ای به میراث فرهنگی زیر آب خود دارد، زیرا از سال ۲۰۱۴، تحت حفاظت از کنوانسیون قرار خواهد گرفت.

در حالی که ۴۸ ایالت یونسکو ۲۰۰۱ کنوانسیون، جمهوری ایرلند و بریتانیا را تصویب کرده اند را ندارد، با وجود فشار میراث و جوامع دانشگاهی (کارشناسی / کمیته راهبری HFF در میراث فرهنگی زیر آب، ۲۰۱۴). در جمهوری ایرلند، این امر توسط حفاظت پوشیده شده از تمام خراب هایی که بیش از ۱۰۰ سال سن در قوانین ملی آثار تاریخی (۱۹۸۷ و ۱۹۹۴) کاهش می یابد، کاهش می یابد. در نتیجه، تقریبا ۴۰۰ وراک به زودی محافظت خواهد شد و نیاز به مدیریت توسط وزارت هنر، میراث و Gaeltacht. برعکس، بریتانیا قوانین حفاظت از پوشش را نداشت، با استفاده از قانون Protection of Wrecks (1973) که حفاظت از آن را فقط به عروق خاصی تعیین می کند که بر اساس اهمیت آن است. به این ترتیب، تحت این چارچوب قانونی، فشار اضافی را به اطمینان حاصل شود که جنگ جهانی اول میراث فرهنگی زیر آب در آبهای بریتانیا مستند است، حفاظت و اداره به بهترین توانایی های ما، اجازه می دهد نسل های آینده برای دسترسی به گذشته وجود دارد.

این پروژه دکترا خواهد دولت حفظ و تکامل لاشه جنگ جهانی اول را انتخاب کنید در دریای ایرلند بررسی، تمرکز بر روی سایت های پویا، که در آن آبشستگی و امضا رسوبی در پاسخ به هیدرودینامیکی مجبور (شکل ۱) شکل گرفته اند. سیل، که توسط معرفی کشتی های کشتی به دریایی آغاز شده است، منجر به افزایش سرعت جریان و شدت آشفته در اطراف سازه می شود، در نهایت سایت های بی ثبات کننده. درک عمیق تر از فرایندهای فیزیکی که ثبات و تکامل طولانی مدت این سایت ها را تحت تاثیر قرار می دهد، در حفاظت از آنها بسیار مهم است.

مواد و روش ها

دانش آموز با استفاده از داده های بیت ماتریس و پسزمینه جمع آوری شده توسط ناظران پروژه در سال ۲۰۱۵ (شکل ۱) یک استثنا و اصلی با وضوح بسیار (۵ سانتیمتر) متمایز کننده (MBES) متمایز کننده (MBES) استفاده می کند. داده های MBES توسط نمونه های لرزه ای با وضوح بالا و نمونه های رسوب در همان کروز جمع آوری می شود. دانش آموز سایت های خراب WWI انتخاب شده را از دیدگاه های جسمی و زیست فیزیکی با استفاده از داده های بیت ماتریس و بقیه پراکنده مشتق از نظرسنجی MBES و اطلاعات رسوب و بیولوژیکی استخراج شده از نمونه های گیرنده مشخص خواهد کرد. شکل گیری و تکامل سایت Wreck از طریق ادغام مأموریت MBES با زمان بالا (Quinn and Boland، ۲۰۱۰) و مدل سازی دینامیکی سیالات محاسباتی (Smyth and Quinn، ۲۰۱۴) مورد بررسی قرار می گیرد.

اهداف

اهداف عبارتند از:

برای توصیف سایت های خرابکار WWI از طریق پردازش و ادغام داده های صوتی از راه دور و نمونه های مستقیم.
برای بررسی فرآیندهای فیزیکی که در اطراف این سایت ها (در سطح محلی و منطقه ای) اتفاق می افتد و مسئول حفظ یا تخریب آنها است.
برای انجام مدل سازی CFD در سایت های خرابکارانه انتخابی با در نظر گرفتن درک جریان سیال، مسواک زدن و حفاظت از مسائل.
برای بررسی تنوع زندگی دریایی در اطراف زیستگاه های زیست محیطی منحصر به فرد ایجاد شده توسط خرابه ها.
برای اطلاع از مدیریت طولانی مدت سایت ها از طریق مشخص کردن سایت سایت و پیش بینی های تکامل سایت.
مهارت های مورد نیاز

این پروژه با دانشجوی رشته ای با پس زمینه علوم زمین شناسی، علوم دریایی، باستان شناسی یا علوم زیست محیطی با منافع نقشه برداری دریایی، خراب، فرآیندهای هیدرودینامیکی و GIS مناسب خواهد بود.

منابع

Masetti، G. و Calder، B.R.، ۲۰۱۲، شناسایی از راه دور از یک سایت خرابکار از MBES backscatter. مجله مدیریت محیط زیست، ۱۱۱: ۴۴-۵۲٫

با استفاده از داده های اکواسوردر چندگانه برای شناسایی سایت های خرابکار کشتی : ارزیابی باستان شناسی داده های Survey Irish Bathymetric Joint. مجله بین المللی باستان شناسی دریایی، ۴۰ (۱): ۸۷-۹۸٫

کوین، ر.، ۲۰۰۶، نقش ماندگاری در فرآیند شکل گیری سایت های کشتی خراب و حفاظت از امضا های معلق مرتبط با خرابه در رکورد رسوب، مجله علوم باستان شناسی، ۳۳ (۱۰): ۱۴۱۹-۱۴۳۲٫

کوین، ر. و بولاند، د.، ۲۰۱۰، نقش بازنگری زمان سنجی در سنجش تغییرات مورفولوژیکی در سایت های خرابکار کشتی. مجله علوم باستان شناسی، ۳۷ (۱۱): ۲۹۳۸-۲۹۴۶٫

Smyth، T.A.G. و کوین، R.، ۲۰۱۴، نقش دینامیک سیالات محاسباتی در درک فرآیند تشکیل سایت های کشتی خراب است. مجله علوم باستان شناسی، ۴۵: ۲۲۰-۲۲۵٫

چگونه موضوع پژوهش یکی از معیارهای کلیدی را پشتیبانی می کند:

پروژه تحقیقاتی “کشتی جنگ جهانی اول در دریای ایرلند” از موسسه دریایی (برنامه توسعه ملی) تا کنون ۱۲۰،۰۰۰ یورو از مالیات طولانی مدت (Plets et al.، ۲۰۱۵) را جذب کرده است و بودجه بیشتر از طریق AHRC مسیر پیشروی شغلی توسط سرپرست سرپرست یا برنامه قطب شمال و قطب جنوب ۲۰۱۴-۲۰۲۰ (INTERREG). پیش بینی شده است که این پروژه دکترا منجر به تولید سه مقاله مجله خواهد شد که هدف آنها این است:

مجله علوم باستان شناسی: ۷/۲۳۶ (بالا ۳٪)، موضوع موضوع باستان شناسی، SJR 2014
باستان شناسی پیشرو: ۱۰/۲۳۶ (بالا ۴٪)، موضوع موضوع باستان شناسی، SJR 2014
سنجش از دور از محیط زیست: ۲/۲۱۴ (بالا ۱٪)، زمین شناسی موضوع موضوع، SJR 2014
بنابراین موضوع از معیارهای زیر پشتیبانی می کند:

تحقیقات سرمايه گذاري خارجي که احتمالا منجر به نشريات با کيفيت بالا مي شود يا کمک به توسعه يک مطالعه موردي کمک کند؛
توسعه یک منطقه تحقیق یا ایده که به احتمال زیاد منجر به موفقیت در برنامه های کاربردی برای بودجه های خارجی و سپس نشریات با کیفیت بالا و یا توسعه یک مطالعه موردی می شود و
شبکه های بین المللی و همکاری با کمک مالی اروپا.
Plets، R.، Quinn، R.، Sacchetti، F.، McGonigle، C.، Westley، K.، Henry، S.، van Landeghem، K.، Benetti، S.، McNeary، R.، Gregory، D. ، Smyth، T.، Brady، K.، ۲۰۱۵، جنگ جهانی اول کشتی دریایی در دریای ایرلند، مؤسسه دریایی: برنامه توسعه ملی، ۱۵ روز زمان کشتی در RV Celtic Voyager (€ ۱۲۰،۰۰۰ in-kind)

مطالب مرتبط:

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *