بورسیه پسادکتری شیمی، مهندسی شیمی، مواد، متالوژی در نروژ

راهنمای تحصیل مجانی در دانشگاه های نروژ ۲۰۱۷

بورسیه پسادکتری شیمی، مهندسی شیمی، مواد، متالوژی در نروژ

دو جایگاه مطالعاتی پست  دکتری در زمینه سنتز شیمیایی مرطوب از مواد پیزوالکتریک کاربردی در دسترس هستند. این موقعیت ها توسط پروژه Toppforsk از راه حل های آبی به فیلم های نازک اکسید و ساختار سلسله مراتبی تامین می شود که هدف آن دستیابی به یک پیشرفت اساسی در ساخت سنتز نانومواد اکسید، به ویژه پیزوالکتریک های بدون سرب است. بودجه Toppforsk یک ابتکار هدفمند توسط شورای تحقیقات نروژ برای ارائه بودجه قابل توجه و بلند مدت برای گروه های تحقیقاتی است که می توانند رهبران بین المللی در زمینه خود باشند. هدف از این پروژه، توسعه تکنیک های جدید در محل های پراش اشعه ایکس و طیف سنجی برای بررسی هسته ای شدن و رشد نانوساختارهای پیزو و فویل الکتریکی، نانوساختارها و نانوساختارهای سلسله مراتبی در طول سنتز بر اساس شیمیایی شیمیایی به منظور ارائه راهنمایی برای کنترل هسته ای و فرآیندهای رشد. بخش هایی از کار در زیرساخت های بزرگ بین المللی بزرگ مانند ESRF در گرنوبل صورت می گیرد.

The applicants must hold a PhD in materials chemistry, materials science or similar. Candidates with documented expertise in wet chemical synthesis of functional oxide materials, solid state chemistry including X-ray diffraction, total scattering and electron microscopy are desired. Documented experience from in situ X-ray diffraction or other relevant techniques is an advantage. We search for persons that are creative, innovative and can work independently. The persons we are searching for have good communication skills and are able to collaborate with other researchers in the project as well as international collaborators. The candidates must provide evidence of the ability to publish scientific papers.

The appointment of a Postdoc will be made according to Norwegian guidelines for universities and university colleges and to the general regulations regarding university employees. The position as postdoctoral researcher is remunerated according to the Norwegian State salary scale. There is a 2% deduction for superannuation contribution. The post doc period 2.5 years with the possibility of 6 months extension with teaching duties in agreement with the department.

The national labor force must reflect the composition of the population to the greatest possible extent. NTNU wants to increase the proportion of women in its scientific posts. Women are encouraged to apply. The position adheres to the Norwegian Government’s policy of equal opportunity regardless of ethnicity, age and gender.

For more information about the position please contact: Professor Mari-Ann Einarsrud, e-mail: mari-ann.einarsrud@ntnu.no or Associate Professor Sverre Magnus Selbach, e-post: sverre.magnus.selbach@ntnu.no

Information about the department and the research group can be found online at:
http://www.ntnu.no/materialteknologi/english  and
http://www.ntnu.edu/mse/research/ceramics/

Information about the department and the research group can be found online at: http://www.ntnu.no/materialteknologi/english

and http://www.ntnu.edu/mse/research/ceramics/

The application should contain:
• CV including certificates from Bachelor, Master and PhD.
• Reference letters.
• List of publications with bibliographical references.
• Documentation of English language proficiency (e.g. TOEFL, IELTS, etc.) if English or a Scandinavian language is not the applicant’s mother tongue.
• A statement on when the applicant can start in the position if selected.

Applications must be submitted electronically through www.jobbnorge.no.
Applications submitted elsewhere will not be considered.

Mark the application with ref.no NV-110/17.

Application deadline is November 15, 2017.

مطالب مرتبط:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *