حیطه های اولویت دار تحقیقاتی در آموزش پزشکی اعلام شدند

حیطه های اولویت دار تحقیقاتی در آموزش پزشکی اعلام شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت دکتر سعید عسگری در خصوص محتوای طرح های تحقیقاتی مورد پذیرش در دومین فراخوان مرکز گفت: مطابق با تصمیمات اتخاذ شده و در جهت انجام رسالت های مرکز، حوزه ها و عناوین دارای اولویت به تفکیک هر حوزه تخصصی و نوع طرح اعلام شده است.

عسگری افزود: با توجه به نزدیک شدن به زمان خاتمه پذیرش طرح های تحقیقاتی (نیمه آبان ماه)، انتظار می رود که محققان و پژوهشگران در حوزه آموش پزشکی با مشارکت فعال خود در این عرصه مهم و تاثیر گذار، موجبات ارتقا بیش از پیش نظام آموزش پزشکی را در کشور فراهم آورند.

مشاور معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت: در دومین فراخوان این مرکز، طرح های مینی گرنت و ترویجی در اولویت نبوده و بلکه طرح های توسعه ای و راهبردی ای در اولویت قرار خواهند گرفت تا از این طریق بتوان به مشکلات کلان و مهمی در سطح ستاد وزارت، کلان مناطق ده گانه آمایشی و دانشگاه های تحت پوشش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حل کنند.

عناوین طرح ها؛

حوزه برنامه ریزی درسی:

طرح های توسعه ای «ارائه الگوی پیاده سازی آموزش های بین حرفه ای (برنامه درسی بین حرفه ای) در نظام سلامت در دانشگاه»

طرح های راهبردی «امکان سنجی و طراحی فرایند تمرکز زدایی برنامه ریزی درسی در سطح مناطق آمایشی و دانشگاه های علوم پزشکی با تاکید بر مقاطع عمومی (undergraduate)» و «طراحی الگوی مدیریت برنامه درسی پنهان»

حوزه آموزش مجازی:

طرح های توسعه ای «طراحی، استقرار و ارزشیابی یادگیری ترکیبی در دانشگاه علوم پزشکی الف (در دو فاز طراحی و اجرا)»

طرح های راهبردی «ارائه برنامه جامع توسعه آموزش مجازی در دانشگاه های علوم پزشکی  ایران» و «آینده پژوهی و آینده نگاری یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی در ایران»

حوزه روش تدریس:

طرح های راهبردی «توسعه بسته سیاستی بهبود کیفیت روشهای تدریس»

حوزه روانشناسی شناختی و تربیتی:

طرح های راهبردی «طراحی و تدوین بسته های آموزشی جهت ارتقاء توانمندی اساتید در حوزه نظریه های یادگیری پروژه دانش پژوهی در حوزه محصولات آموزشی»

حوزه مدیریت و رهبری آموزشی

طرح های توسعه ای «توسعه الگوی مدیریت مناطق آمایشی (توسعه ای در سطح مناطق آمایشی)» و «طراحی نقشه راه تحقق دانشگاه نسل سوم و چهارم  در دانشگاه»

طرح های راهبردی «توسعه بسته سیاستی نیل به مرجعیت  در علوم پزشکی» و «تدوین چارچوب مدیریت تغییر در فاز گذار به دانشگاه نسل سوم و چهارم» و «طراحی مدل برآورد نیروی انسانی مورد نیاز/ ظرفیت پذیرش دانشجو در نظام آموزش عالی علوم پزشکی» و «طرا حی و استقرار نظام تامین و تخصیص مالی پایدار، عدالت محور آموزش عالی سلامت» و «توسعه الگوی تعیین مزیت های نسبی علم و فناوری در دانشگاه های علوم پزشکی» و «توسعه الگوی برنامه ریزی ماموریت گرایی و تمایز در دانشگاه های علوم پزشکی»

مطالب مرتبط:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *