پایان نامه

اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در جهت نیل به اهداف توسعه‌ای بخش بازرگانی و به منظور بهره‌گیری از توان و ظرفیت بالقوه دانشگاه‌ها و تشویق دانشجویان به انجام تحقیقات و پروژه‌های کاربردی موردنیاز بخش بازرگانی کشور از پایان نامه‌های دانشجویان مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد واجد شرایط حمایت می نماید. شناسایی و استفاده از ظرفیت و توانمندی دانشجویان مستعد و علاقمند، هدایت و بهره‌برداری از نتایج پایان نامه‌های تحصیلات تکمیلی در راستای حل مسائل بخش اقتصاد و بازرگانی و ارتقای اثر بخشی پایان نامه‌ها از مهمترین اهداف این طرح است.

از آنجا که پژوهش های مرتبط با توسعه فعالیت های بخش خصوصی و ارتقاء توانمندیهای این بنگاهها در اولویت حمایت های اتاق قرار دارد بنابراین پیشنهاد می شود موضوعات انتخابی در حوزه های زیر باشد:

اقتصاد سلامت
مطالعه تطبیقی در مورد نحوه تنظیم بازار دارو و تجهیزات پزشکی در سایر کشورها از جمله هند و ترکیه۱
راهکارهای توسعه صنعت دارو و تجهیزات پزشکی با رویکرد جلب سرمایه گذاری خارجی و توسعه صادرات غیرنفتی۲
انرژی و محیط زیست
شناسایی و ارائه مدل های نوین استفاده از انرژی های تجدیدپذیر۳
راهکارهای نوین بهینه سازی و کاهش شدت مصرف انرژی در صنایع کشور۴
بازار پول و سرمایه
تحلیل آثار سیاست های پولی بر تولید، سرمایه گذاری و صادرات غیرنفتی۵
کارکرد نظام بانکی کشور در معاملات بین المللی؛ موانع و راهکارها۶
عملکرد روش های تامین مالی بنگاهها در کشور، موانع و راهکارها۷
انجام مطالعات تطبیقی در خصوص تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط(SME’s) در سایر کشورها۸
تسهیل تجارت و توسعه صادرات
نقش و کارکرد اتاق بازرگانی کشورها در توسعه بخش خصوصی۹
انجام مطالعات تطبیقی در مورد عملکرد مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه و تاثیر آن ها بر تجارت خارجی۱۰
انجام مطالعات تطبیقی در مورد عملکرد، کارکردها و راهبردهای دفاتر و رایزن های بازرگانی خارجی۱۱
شناسایی فرصت های بالقوه در بازارهای صادراتی منطقه و تعیین اولویت های صادراتی۱۲
راهبردها و روشهای توسعه همکاری های حمل و نقل، گمرکی و ترانزیتی با سایر کشورها۱۳
بررسی موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای در مقررات تجاری کشور و راهکارهای برقراری نظام تعرفه ای متوازن۱۴
الزامات و شرایط آماده سازی بنگاه های بخش خصوصی در فرآیند الحاق به سازمان تجارت جهانی۱۵
تسهیل کسب و کار
بررسی قوانین و مقررات مختلف(مالیات، بانکی، بیمه، کار و …) با هدف تسیهل فعالیت های بخش خصوصی و رفع موانع و محدودیت های موجود۱۶
کارکرد قانون ورشکستگی در کشور، موانع و راهکارها۱۷
روش های نوین حمایت از مصرف کنندگان در کشورهای جهان۱۸
بررسی عملکرد مسائل قانونی و اجرایی مرتبط با اصل ۴۴ و خصوصی سازی۱۹
بررسی عملکرد و اثربخشی شورای رقابت در ارتقاء رقابت پذیری۲۰
نقش اقتصاد دانش بنیان در رشد پایدار اقتصاد جهانی و وضعیت اقتصاد دانش بنیان در کشور و راهکارهای ارتقای آن۲۱
بررسی جامع چالش ها و موانع حقوقی و قانونی محیط کسب و کار برای فعالیت های دانش بنیان و راهکارهای رفع آن۲۲
صنعت و معدن
مطالعه تطبیقی رقابت پذیری صنایع ایران با کشورهای مشابه (ترکیه، کره و …)۲۳
الگوهای راهبری و مدیریت در بنگاهها و اثرات آن بر بازدهی و سودآوری آنها۲۴
راهکارهای افزایش بهره وری عوامل تولید در بنگاههای صنعتی۲۵
بررسی چگونگی ادغام شرکت های تولیدی همگرا برای اقتصادی شدن تولید (Company Merging)۲۶
بررسی نحوه گسترش فعالیت های تحقیق و توسعه و گسترش فناوری ICT در بنگاهها۲۷
موانع بهره برداری از ظرفیت های خالی تولید واحدهای صنعتی و ارائه راهکار جهت رفع آن ها۲۸
بررسی علل بالا بودن قیمت تمام شده  کالاها و خدمات تولیدی و راهکارهای کاهش آن۲۹
بررسی چالش های زیر ساختی بخش معدن با نگاه ویژه به مناطق معدن خیز کشور و ارائه راهکارهای اجرایی جهت رفع آنها۳۰
مقایسه تطبیقی برنامه ها، سیاست ها و استراتژی ها معدنی در زمینه تولید در چرخه فعالیت های معدنی۳۱
بررسی روش های نوین جذب سرمایه و حمایت از سرمایه گذار معدنی در کشورهای معدن خیز جهان۳۲
بررسی و تحلیل تاریخی تحولات و سیاستگذاری صنعتی کشور۳۳
بررسی محیط سیاسی و نقش دولت در فرآیند توسعه صعتی کشور۳۴
بررسی محیط فرهنگی مناسب برای توسعه صنعتی کشور۳۵
بررسی معمای اشتغال صنعتی(کدام حوزه صنعتی پاسخگوی نیاز اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی و عامل پیش برنده توسعه صنعتی کشور است؟)۳۶
انجام مطالعات موردی از یک بنگاه موفق در حوزه های مختلف صنعتی۳۷
استراتژی توسعه حوزه های صنعتی (صنایع مصرفی کم دوام، صنایع مصرفی بادوام و محصولات نهایی مصرفی با دوام)۳۸
گردشگری
برندسازی در حوزه گردشگری۳۹
روش های جذب و مدیریت سرمایه در حوزه گردشگری۴۰
مطالعه تطبیقی برنامه ها و سیاست ها کشورهای موفق در زمینه توسعه گردشگری داخلی و خارجی۴۱
وضعیت جذب گردشگران خارجی در ایران و راهکارهای ارتقاء آن۴۲
اثرات توسعه گردشگری پایدار در بهبود رفاه اجتماعی و کاهش نابرابری ها۴۳
کشاورزی، آب و صنایع غذایی
شناسایی دلایل کاهش صادرات صنایع غذایی و ارائه راهکار جهت رفع آن۴۴
روش های نوین مدیریت مزارع کشاورزی با هدف تقویت رشد این بخش۴۵
اهمیت تجارت بین المللی در زمینه محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی۴۶
اصلاحات سیاستی و پشتیبان ارتقاء رقابت پذیری و رشد پایدار بخش کشاورزی۴۷
مطالعه تطبیقی سیاست های مدیریت بهینه منابع آب در سایر کشورها۴۸
سایر
نحوه گسترش فعالیت های تحقیق و توسعه و گسترش فناوری در بنگاهها۴۹
بررسی و تحلیل وضعیت زیرساخت ها در کشور۵۰
تجارت الکترونیک و تاثیر آن بر توسعه بخش خصوصی۵۱
سیاست های توسعه مشارکت بخش خصوصی و دولتی و عملکرد آن۵۲
فرصت ها / موانع جذب سرمایه گذاری خارجی در استان تهران۵۳
زنجیره تولید ارزش اتاق های بازرگانی سایر کشورها برای اعضاء۵۴
جایگاه توجه به منابع انسانی و آموزش در توسعه اقتصادی۵۵
راهکارهای توسعه توانمندی ها و اثربخشی تشکل ها۵۶
روش های پیشرفته نیازسنجی آموزشی در فضای کسب و کار۵۷
مطالعات تطبیقی در حوزه آموزش های حرفه ای بازرگانی۵۸
مطالعات تطبیقی ارتباط مراکز آموزش از جمله دانشگاه ها با فضای کسب و کار۵۹
اقتصاد صنعت حمل و نقل در ایران؛ چالش ها و راهکارها برای ارتقاء این حوزه۶۰

 

 

دستورالعمل حمایت از پایان نامه های تحصیلی

دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا

ضوابط:

 • پایان نامه باید در یکی از زمینه های مورد نیاز اتاق باشد.
 • مبلغ قرارداد مطابق مصوبه ای خواهد بود که هرساله به پیشنهاد معاونت بررسی های اقتصادی و به تصویب هیئت رئیسه می رسد.
 • دانشجو می بایست در ابتدای نسخه نهایی پایان نامه، جمله”این پایان نامه با حمایت مالی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران به انجام رسیده است”را درج نماید.

مدارک مورد نیاز :

۱- نامه از دانشکده محل تحصیل به عنوان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران که حاوی اطلاعات زیر باشد:

نام دانشجو، موضوع پایان نامه، تاریخ تصویب پروپوزال و نام استاد راهنما

۲-تصویر کارت دانشجویی

۳- تصویر کارت ملی

۴-فایلword پروپوزال

۵-فایل تکمیل شده درخواست حمایت مالی اتاق بازرگانی تهران (دانلود فایل درخواست حمایت از پایان نامه)

توجه: پس از دفاع از پایان نامه ارائه نامه از دانشکده محل تحصیل که تاریخ دفاع و نمره در آن ارائه شده باشد ضروری است.

فرآیند حمایت از پایان نامه ها:

 • دانشجو پس از تصویب پروپوزال توسط دانشکده، یک نسخه از پروپوزال را به همراه مدارک مورد نیاز (اشاره شده در بند قبل) از طریق پست الکترونیکی به مدیریت پژوهش ها و مطالعات اقتصادی اتاق ارسال می‌نماید.

تبصره:

موضوع پایان نامه به یکی از دو روش زیر انتخاب می گردد:

الف: انتخاب موضوع از میان اولویتهای پژوهشی اتاق.

ب: پیشنهاد موضوع پایان نامه توسط دانشجو و تأیید معاونت بررسی های اقتصادی.

 • پس از بررسی مدارک دانشجو، در صورت تصویب، اتاق قرارداد حمایت از پایان نامه را منعقد می‌نماید. نتیجه بررسی درخواست دانشجو، از طریق پست الکترونیکی به اطلاع دانشجو رسانده می شود.
 • پس از برگزاری جلسه دفاعیه در دانشگاه، دانشجو کلیه اصلاحات خواسته شده در جلسه دفاعیه را در پایان نامه اعمال نموده و خاتمه پایان نامه(فرم خاتمه پایان نامه)را به همراه مدارک لازم مطابق با قرارداد، به اتاق اعلام می‌نماید. این مدارک عبارتند از:
 • یک نسخه از متن کامل و چکیده پایان‌نامه در فرمت word و pdf
 • یک نسخه فیزیکی از پایان‌نامه
 • فرم تکمیل شده خاتمه پایان نامه
 • ارائه نامه از دانشگاه محل تحصیل مبنی بر دفاع نهایی از پایان نامه

تذکر۱: دانشجو می‌باید در صورت اعلام اتاق، طی جلسه ای نتایج پژوهش را به علاقمندان در اتاق ارائه نمایند.

 • اتاق پس از بررسی و تایید مدارک، قرارداد را خاتمه یافته اعلام نموده و مطابق با ضوابط مربوطه، حق الزحمه دانشجو را پرداخت می‌نماید.
 • سقف میزان حمایت اتاق برای مقطع کارشناسی ارشد ۳۰ میلیون ریال و دکتری ۶۰ میلیون ریال است.
 • دانشجویان جهت ارسال مدارک خود، پیگیری وضعیت درخواست، دریافت پاسخ سوالات خود در این زمینه و کسب اطلاعات بیشتر می توانند از طریق پست الکترونیکیresearchcenter@tccim.ir با واحد پژوهش ها و مطالعات اقتصادی تماس حاصل نمایند.