امريه خدمت وظيفه عمومي

پذیرش سربازی به صورت امریه در دانشگاه تهران ۹۶

از بین فارغ التحصیلان دوره‌های کارشناسی ارشد نیروهای امریه سربازی پذیرش می‌نماید.

افراد متقاضی می‌توانند به سایت دانشکده علوم و فنون نوین به آدرس http//fnst.ut.ac.ir مراجعه و پس از تکمیل فرمهای مربوط به همراه مدارک، حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه‬ مورخ ۱۴/‏۰۹/‏۹۶‬ به امور اداری دانشکده ارسال نمایند.

شرایط کلی:
دانشکده علوم و فنون نوین
۱- معدل فارغ التحصیلان دانشگاه تهران بالای ۱۵ و سایر و غیره بالای ۱۶

۲- دانشگاه تهران تعهدی در خصوص تأمین خوابگاه و محل سکونت نداشته و اولویت با متقاضیان بومی می‌باشد.

۳- ضمناً، تاریخ اعزم می‌بایست ۱/۱۲/۹۶ یا بعد از آن باشد.”

مدارک مورد نیاز: کپی تمام صفحات شناسنامه، در صورت تأهل تصویر صفحه ادانشگاه‌های معتبر تهران اعم از امیرکبیر، شهید بهشتی، صنعتی شریف ول و دوم شناسنامه همسر- کپی کارت ملی پشت و رو – کپی گواهی فارغ التحصیلی – یک قطعه عکس- درخواست کتبی و ثبت شده در دبیرخانه دانشکده – فرمهای تکمیل شده- برگه سبز یا برگه اعزام به تاریخ ۰۱/‏۱۲/‏۹۶‬ ‬