اطلاعیه و جدول زمان بندی مصاحبه دکتری دانشگاه های تبریز، ارومیه و سهند

اطلاعیه و جدول زمان بندی مصاحبه دکتری نیمه متمرکز-تکمیل ظرفیت سال ۱۳۹۶ دانشگاه های تبریز، ارومیه و سهند منتشر شد.

دانشگاه ارومیه

دانشگاه ارومیه بر اساس شیوه نامه اجرایی آزمون دوره دکتری ( ph.D ) سال ۱۳۹۶ برای تکمیل فرایند آزمون، از کلیه داوطلبانی که حد نصاب اعلامی را دارا می باشند و از طرف سازمان سنجش

آموزش کشور در قالب تکمیل ظرفیت به این دانشگاه معرفی شده اند، دعوت به مصاحبه می نماید.

توجه۱: ساعت مراجعه به دانشکده ها جهت انجام مصاحبه از ۸ صبح تا پایان وقت اداری تاریخ های تعیین شده در جدول زمانبندی می باشد.

توجه۲: کلیه معرفی شدگان بایستی فرم اخذ تعهد از معرفی شدگان مرحله تکمیل ظرفیت را دریافت و قبل از مراجعه برای مصاحبه تکمیل نمایند.

معرفی شدگان بایستی جهت آگاهی از متن کامل اطلاعیه فایل آنرا از لینک زیردریافت نموده و مطابق آن اقدام نمایند.

 

<<دریافت فایل اطلاعیه مصاحبه و فرم تعهد لغو قبولی قبلی معرفی شدگان تکمیل ظرفیت مقطع دکتری سال ۱۳۹۶>>

<<دریافت فایل اطلاعیه مصاحبه معرفی شدگان تکمیل ظرفیت مقطع دکتری سال ۱۳۹۶>>

<<دریافت فرم تعهد لغو قبولی قبلی>> 

دانشگاه تبریز

“اطلاعیه ثبت نام الکترونیکی مرحله دوم آزمون نیمه متمرکز دکتری سال ۱۳۹۶ دانشگاه تبریز در مرحله تکمیل ظرفیت” ( کلیک کنید)

“اطلاعیه دانشگاه تبریز در خصوص مرحله دوم (مصاحبه علمی و سنجش عملی و بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری) مرحله تکمیل ظرفیت آزمون نیمه متمرکز دکتری سال ۹۶”(کلیک کنید)

دانشگاه سهند

آگهی دعوت به مصاحبه از معرفی شدگان مرحله تکمیل ظرفیت آزمون نیمه متمرکز مقطع دکتری تخصصی
 تاریخ: ۱۵/۰۸/۹۶

به اطلاع معرفی شدگان تکمیل ظرفیت آزمون نیمه متمرکز مقطع دکتری دانشگاه صنعتی سهند می­رساند که مصاحبه این افراد مطابق برنامه زمانبندی اطلاعیه پیوست انجام خواهد گرفت.
داوطلبان می­بایست در تاریخهای مشخص شده برای هر رشته از ساعت ۹ الی ۱۳ به آدرس: تبریز-شهر جدید سهند-پردیس دانشگاه صنعتی سهند- اداره تحصیلات تکمیلی مراجعه نمایند. مکان انجام مصاحبه پس از مراجعه اولیه به اداره تحصیلات تکمیلی، دانشکده مربوطه بوده و زمان مصاحبه به هیچ وجه تمدید یا تجدید نخواهد شد.

 ضمائم
اطلاعیه پذیرش (۱۷۴ KB)
فرمها (۱۴۰ KB)