تعیین‌تکلیف پایان‌ نامه دوره کارشناسی‌ ارشد در دانشگاه آزاد

شورای برنامه‌ریزی آموزشی و درسی دانشگاه دیروز با حضور دکتر فرهاد رهبر، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و سایر اعضا برگزار شد.

در این شورا درباره نحوه ارائه درس وصایای امام‌خمینی(ره) بحث و تبادل‌نظر صورت گرفت و با پیشنهاد اعضا و تایید فرهاد رهبر رئیس دانشگاه، مقرر شد تغییراتی در عنوان و محتوای این درس اعمال شود.

دکتر فرهاد رهبر، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه باید محتوای مناسبی در شأن اندیشه‌های امام(ره) تدوین و به دانشجویان ارائه شود، تصریح کرد: «عنوان این درس می‌تواند به اندیشه‌ها و وصایای امام(ره) تغییر یابد؛ چراکه همین تغییر محتوای درس را نیز مشخص می‌کند.

یکی از منابع اندیشه‌های امام‌خمینی(ره) کتاب صحیفه نور ایشان است که می‌توان محتوای مناسبی از این کتاب برای درس وصایا و اندیشه‌های ایشان استخراج کرد.»

در این جلسه با موافقت اعضا مقرر شد درس وصایای امام(ره) به‌عنوان درس وصایا و اندیشه‌های امام(ره) تغییر عنوان یابد. همچنین این درس برای دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی‌ارشد ارائه شود. همچنین با پیشنهاد رئیس دانشگاه آزاد اسلامی مقرر شد درس وصایای امام(ره) در هر ترم دوبار از سوی واحد الکترونیک ارائه شود. این مصوبه از ترم آتی در تمامی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی اجرایی خواهد شد. در ادامه جلسه، اعضا با پیشنهاد اداره‌کل امور شاهد و ایثارگران درخصوص تغییر محتوای درس یادبود دفاع مقدس موافقت کردند.

معایب و مزایای آموزش‌محور بودن دوره کارشناسی‌ارشد نیز یکی دیگر از موضوعاتی بود که در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

دکتر رهبر در این خصوص با تاکید بر اینکه در دوره‌های تحصیلات تکمیلی اصل بر گذراندن پایان‌نامه است، گفت: «متاسفانه مدیریت پژوهش در دانشگاه‌های کشور ما انجام نشده است. استادان راهنما باید نظام موضوعات پژوهشی مورد نیاز کشور را استخراج کرده و آن را به عناوین ریزتر پژوهشی تقسیم کنند و از دانشجویان بخواهند تا در این طرح‌های تحقیقاتی شرکت کنند.»

او ادامه داد: «متاسفانه پایان‌نامه‌های یک استاد و گروه آموزشی، تصویر روشنی از حل یک مشکل جامعه و صنعت را ارائه نمی‌دهد.»

درنهایت مقرر شد گذراندن درس پایان‌نامه در دوره کارشناسی‌ارشد کماکان الزامی باقی‌مانده و در موارد خاص که انجام این درس برای دانشجو مقدور نباشد، در کمیسیون موارد خاص تصمیم‌گیری شود.

همچنین در این جلسه گزارش توجیهی ایجاد رشته مهندسی زیستی در گروه علوم پایه از سوی علیرضا ایرانبخش ارائه و مقرر شد طرح با جزئیات بیشتری در جلسه آینده مطرح تا درخصوص آن تصمیم‌گیری شود.

در ابتدای این جلسه علیرضا رهایی، معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی به ارائه توضیحاتی درخصوص شرح وظایف شورای برنامه‌ریزی و ضرورت ایجاد گروه‌های برنامه‌ریزی پرداخت.فرهاد رهبر

رهایی با اشاره به تدوین آیین‌نامه شورای برنامه‌ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: «تدوین مقررات، معیارها و اصول حاکم بر برنامه‌ریزی آموزشی و درسی در سطح آموزش عالی و ضوابط بررسی و تصویب برنامه‌ها در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی، تدوین سیاست‌ها و مقررات نظارت بر حسن اجرای برنامه‌های آموزشی و درسی در واحدهای تابعه دانشگاه و تعیین اولویت‌ها و راهبردهای توسعه علوم و آموزش عالی در دانشگاه با توجه به روند گسترش علوم و آموزش عالی در کشور و جهان در چارچوب وظایف و اختیارات دانشگاه از وظایف این شوراست که در این آیین‌نامه به آن اشاره شده است.»

او درباره وظایف و اختیارات این شورا افزود: «تصویب مقررات و معیارهای تدوین برنامه درسی در دوره‌های مختلف آموزش عالی، تدوین مقررات بررسی و تصویب برنامه‌های آموزشی و درسی جدید که از طرف واحدهای دانشگاه یا نهادها و دستگاه‌های اجرایی به شورا پیشنهاد می‌شود، بررسی و تصویب پیشنهادهای رسیده در جهت حفظ، شکوفاسازی و هدایت استعدادهای درخشان از مهم‌ترین وظایف این شورا به شمار می‌رود.»

معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی همچنین با اشاره به تشکیل هشت گروه برنامه‌ریزی برای بازنگری و به‌روز کردن سرفصل دروس گفت: «گروه برنامه‌ریزی علوم پزشکی، گروه برنامه‌ریزی فنی و مهندسی، گروه برنامه‌ریزی علوم پایه، گروه برنامه‌ریزی کشاورزی و منابع طبیعی، گروه برنامه‌ریزی علوم انسانی، گروه برنامه‌ریزی علوم اجتماعی و رفتاری، گروه برنامه‌ریزی دامپزشکی و گروه برنامه‌ریزی هنر و معماری در ذیل این شورا تشکیل شده است.»

رهایی درباره مهم‌ترین وظایف این گروه‌های آموزشی گفت: «بازنگری برنامه‌های موجود همکاری در اصلاح آیین‌نامه‌های آموزشی، مجموعه‌های بین‌رشته‌ای جدید در سطح تحصیلات تکمیلی و مهارتی‌کردن دوره‌های کاردانی و کاردانی به کارشناسی از وظایف این گروه‌ها به شمار می‌رود.»

منبع روزنامه فرهیختگان