استخدام

اطلاعیه‌ سازمان‌ سنجش درباره اصلاحیه آزمون استخدامی وزارت بهداشت

پیرو انتشار دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سال ۱۳۹۶ در تاریخ ۹۶/۰۸/۲۵، بدین وسیله به اطلاع کلیه متقاضیان می‌رساند با توجه به اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اصلاحات جدید ذیل در دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون مذکور صورت گرفته است که ضرورت دارد داوطلبان هنگام ثبت‌نام به این نکات توجه نمایند. ضمناً آن دسته از داوطلبانی که قبلاً نسبت به ثبت‌نام اقدام نموده‌اند، می‌توانند با توجه به توضیحات ذیل در صورت تمایل، نسبت به مشاهده و ویرایش اطلاعات ثبت‌نامی خود اقدام نمایند.

الف) اصلاحات مربوط به دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانشهر:

۱- در کد شغل محل ۱۰۰۹۴ (ماما) محل خدمت مرکز جامع سلامت روستایی اسپکه می باشد.

۲- درکد شغل محل ۱۰۰۶۵ (کارشناس بهداشت محیط) محل خدمت قصرقند – حمیری می باشد.

ب) اصلاحات مربوط به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل :

– در کد شغل محل ۱۰۶۰۸ (کارشناس پرتوشناسی) شرایط احراز تحصیلی به کد ۳۰۳۳۷ تکنولوژی پرتوشناسی (رادیولوژی) (لیسانس) اصلاح می‌گردد.

ج) اصلاحات مربوط به دانشکده  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت جام :

– درکد شغل محل ۱۰۲۴۴ (کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی) شرایط اختصاصی به «دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد ذکر شده مشروط به داشتن کارشناسی علوم آزمایشگاهی می باشند» اصلاح می گردد.

د) اصلاحات مربوط به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم :

– درکد شغل محل ۱۰۸۶۶ (کارشناس بهداشت محیط) در شرایط احراز تحصیلی مقطع لیسانس اضافه می گردد.

ح) اصلاحات مربوط به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران :

– اصلاحات مربوط به توضیحات شغل محل ۱۱۱۱۴ (کارشناس پذیرش و مدارک پزشکی):

«استخدام در کد شغل محل ۱۱۱۱۴ جهت تصدی پست منشی بخش می‌باشد»

و) اصلاحات مربوط بند الف بخش امتیازات و سهمیه های قانونی:

براساس ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، در هر آزمون استخدامی، ابتدا از کل مجوز تخصیص یافته به هر دانشگاه، سی (۳۰) درصد برای پذیرش ایثارگران اختصاص می‌یابد. از ۳۰ درصد فوق الذکر، ۲۵ درصد مربوط به مشمولین بند ۱-۹ (مندرج در قسمت تعاریف) و  ۵ درصد سهمیه باقیمانده نیز مربوط به مشمولین بند ۱-۱۰ (مندرج در قسمت تعاریف)می‌باشد.