EPT

شیوه آموزش محور در دانشگاه آزاد لغو شد

شیوه آموزش محور در دانشگاه آزاد لغو شد. بنابر تصمیم دانشگاه آزاد، دانشجویان برای اتمام درس باید پایان نامه اخذ کنند. مدیرکل امور پژوهشی دانشگاه آزاد طی نامه ای به کلیه واحدها، این تصمیم را ابلاغ کرده است. دکتر زمانی زاده اعلام کرده اخذ دو واحد درسی به جای پایان نامه، امکان پذیر نیست.

متن کامل این نامه به شرح زیر می باشد:

” بازگشت به نامه ۲۵۰۲۴ مورخ ۲۱/۸/۹۶ در خصوص گذراندن واحد درسی به جای پایان نامه به آگاهی می رساند پیرو دستور ریاست محترم دانشگاه  در جلسه شماره ۲۳۴ مورخ ۲۴/۸/۹۶ هیات رئیسه ی دانشگاه، ماده ی ۲ بخشنامه شماره ۳۷۶/۷۰ مورخ ۲۸/۱/۹۶ “شیوه ی آموزش محور دوره های کارشناسی ارشد” لغو و دانشجویان ملزم به اخذ پایان نامه هستند.

پیرو ابلاغ مدیرکل محترم امور پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی به اطلاع میرساند براساس جلسه شماره ۲۳۴ مورخ ۲۴/۰۸/۹۶ هیأت رئیسه محترم دانشگاه؛  ماده ۲ بخشنامه شماره ۳۷۸۶/۷۰ مورخ ۲۸/۰۱/۹۶  “شیوه آموزش محور کارشناسی ارشد”  لغو و دانشجویان ملزم به اخذ واحد پایان نامه می باشند. “

منبع