پذیرش کارشناسی ارشد بدون آزمون در دانشگاه علم و فناوری مازندران

دانشگاه علم و فناوری مازندران در نظر دارد برای سال تحصیلی ۹۷-۹۸ از میان داوطلبان واجد شرایط، با استفاده از سهمیه استعدادهای درخشان دانشجوی کارشناسی ارشد پذیرش نماید.

مطابق ضوابط آئین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (ابلاغیه های شماره۲۱/۷۷۹۴۸ مورخ ۹۳/۰۵/۰۵ و ۹۶۴۷۴/۲۱ مورخ ۲۴/۰۵/۹۴ و نامه شماره ۲/۲۹۹۵۷۴ مورخ ۹۶/۱۲/۱۶ وزارت عتف) دانشگاه علم وفناوری مازندران در نظر دارد با بررسی مدارک و شرایط دانشجویان ممتاز ورودی ۹۳ دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور، اقدام به پذیرش متقاضیان مقطع کارشناسی ارشد در سال تحصیلی ۹۸-۹۷ بدون شرکت در آزمون ورودی پذیرش نماید.

شرایط و مدارک لازم جهت ثبت نام:

پس از ۶ نیمسال و با گذراندن سه چهارم واحدهای درسی در مقطع کارشناسی دوره روزانه که به لحاظ میانگین کل، جزو پانزده درصد برتر دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود باشند و اتمام تحصیلات کارشناسی تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱٫

برطبق ماده ۳ آئین نامه مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۲۵ وزارت علوم برای پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان افراد مشمول این آیین نامه مجازند حداکثر تا یک سال تحصیلی پس از زمان دانش آموختگی و صرفا” برای یک بار از تسهیلات آن بهره مند شوند.

متقاضیان باید:

فرم پیوست شده را تکمیل نموده و به همراه ریزنمرات خود و سایر مدارک از تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ لغایت ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ صرفآ به صورت غیرحضوری به ایمیل info@mazust.ac.ir ارسال نمایند.

رشته و گرایش ها:

  1. ریاضی محض گرایش آنالیز ریاضی
  2. ریاضی محض گرایش جبر
  3. ریاضی کاربردی گرایش بهینه سازی
  4. مهندسی برق گرایش های:
  • سیستم های قدرت
  • الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی
  • مهندسی صنایع گرایش های سیستمهای کلان
  • مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی

تذکر ۱: پذیرش دانشجویان کارشناسی جهت ورود بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد مطابق ضوابط وزارت علوم وتحقیات و فناوری و با تایید نهایی سازمان سنجش انجام می پذیرد. لذا اطلاعات ارائه شده متقاضیان بر اساس آخرین ضوابط ابلاغ شده از سوی وزارت علوم توسط کمیته های کارشناسی دانشگاه بررسی گردیده و نتیجه بررسی به متقاضیان اطلاع رسانی خواهد شد. بدیهی است تکمیل فرم تقاضا و ارائه اطلاعات هیچ حقی را برای متقاضیان جهت ورود بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد ایجاد نخواهد کرد.

تذکر ۲: دانشگاه پیام نور،آزاد اسلامی، غیر دولتی، غیر انتفاعی، علمی و کاربردی، آموزش الکترونیکی و پردیس های بین الملل(خودگردان) مجاز به استفاده از این آئین نامه برای پذیرش استعداد درخشان نیستند.

تذکر ۳: تکمیل فرم گواهی رتبه

این فرم پس از تکمیل و مهر و امضای آموزش دانشگاه محل تحصیل متقاضی در سامانه ثبت نام در محل درخواست بارگذاری شود.

تذکر ۴: مدارک دیگری که متقاضی جهت ثبت نام باید به ایمیل info@mazust.ac.ir ارسال نماید.

۱-اسکن عکس

۲-اسکن صفحه اول شناسنامه

۳-اسکن کارت ملی

۴-اسکن ریز نمرات تا پایان ترم هفتم

تذکر ۵: واریز مبلغ ۸۰۰٫۰۰۰ ریال قابل پرداخت از درگاه پرداخت الکترونیکی موجود در سامانه ثبت نام

نحوه پذیرش بدون آزمون دانشجویان ممتاز مقطع کارشناسی ارشد
برای سال تحصیلی ۹۸_۹۷ دانشگاه علم و فناوری مازندران

مطابق ضوابط آئین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (ابلاغیه های شماره۷۷۹۴۸/۲۱ مورخ ۰۵/۰۵/۹۳ و ۹۶۴۷۴/۲۱ مورخ ۲۴/۰۵/۹۴ و نامه شماره ۲۹۹۵۷۴/۲ مورخ ۱۶/۱۲/۹۶وزارت عتف) دانشگاه علم وفناوری مازندران در نظر دارد با بررسی مدارک و شرایط دانشجویان ممتاز ورودی ۹۳ دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور، اقدام به پذیرش متقاضیان مقطع کارشناسی ارشد در سال تحصیلی ۹۸-۹۷ بدون شرکت در آزمون ورودی پذیرش نماید.

*** توجه ***

شرایط و مدارک لازم جهت ثبت نام
پس از ۶ نیمسال و با گذراندن سه چهارم واحدهای درسی در مقطع کارشناسی دوره روزانه که به لحاظ میانگین کل، جزو پانزده درصد برتر دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود باشند و اتمام تحصیلات کارشناسی تا تاریخ ۳۱/۰۶/۱۳۹۷٫

برطبق ماده ۳ آئین نامه مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۲۵ وزارت علوم برای پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان افراد مشمول این آیین نامه مجازند حداکثر تا یک سال تحصیلی پس از زمان دانش آموختگی و صرفا” برای یک بار از تسهیلات آن بهره مند شوند.

متقاضیان باید:

فرم پیوست شده را تکمیل نموده و به همراه ریزنمرات خود و سایر مدارک

از تاریخ ۱۵/۰۱/۱۳۹۷ لغایت ۳۰/۰۲/۱۳۹۷

صرفآ به صورت غیر حضوری

به ایمیل info@mazust.ac.ir

ارسال نمایند.

رشته و گرایش ها
ا- ریاضی محض گرایش آنالیز ریاضی
۲- ریاضی محض گرایش جبر
۳- ریاضی کاربردی گرایش بهینه سازی
۴- مهندسی برق گرایش های

الف-سیستم های قدرت

ب-الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی
۵- مهندسی صنایع گرایش های سیستمهای کلان
۶- مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی

تذکر۱: پذیرش دانشجویان کارشناسی جهت ورود بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد مطابق ضوابط وزارت علوم وتحقیات و فناوری و با تایید نهایی سازمان سنجش انجام می پذیرد. لذا اطلاعات ارائه شده متقاضیان بر اساس آخرین ضوابط ابلاغ شده از سوی وزارت علوم توسط کمیته های کارشناسی دانشگاه بررسی گردیده و نتیجه بررسی به متقاضیان اطلاع رسانی خواهد شد. بدیهی است تکمیل فرم تقاضا و ارائه اطلاعات هیچ حقی را برای متقاضیان جهت ورود بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد ایجاد نخواهد کرد.

تذکر۲: دانشگاه پیام نور،آزاد اسلامی، غیر دولتی، غیر انتفاعی، علمی و کاربردی، آموزش الکترونیکی و پردیس های بین الملل(خودگردان) مجاز به استفاده از این آئین نامه برای پذیرش استعداد درخشان نیستند.

تذکر۳تکمیل فرم گواهی رتبه (فرم پذیرش بدون آزمون ارشد ۹۷)

این فرم پس از تکمیل و مهر و امضای آموزش دانشگاه محل تحصیل متقاضی در سامانه ثبت نام در محل درخواست بارگذاری شود.

تذکر۴: مدارک دیگری که متقاضی جهت ثبت نام باید به ایمیل info@mazust.ac.ir ارسال نماید.

۱-اسکن عکس

۲-اسکن صفحه اول شناسنامه

۳-اسکن کارت ملی

۴-اسکن ریز نمرات تا پایان ترم هفتم

تذکر۵: واریز مبلغ ۸۰۰٫۰۰۰ ریال قابل پرداخت از درگاه پرداخت الکترونیکی موجود در سامانه ثبت نام

لازم به ذکر است متقاضیان محترم جهت پرداخت مبلغ فوق (۸۰۰٫۰۰۰ ریال) باید طبق مراحل ذیل اقدام نمایند:

الف) رفتن به سامانه کارگاه های آموزشی به آدرس: http://workshops.mazust.ac.ir/Home

ب) انتخاب گزینه (ثبت نام) در بالای صفحه سمت چپ

ج) تکمیل صفحه ثبت نام و ایجاد یک نام کاربری و رمز عبور

د) سپس انتخاب گزینه (ورود) در بالا و سمت راست صفحه، با نام کاربری و رمز عبوری که ایجاد کرده اید.

ه) پس از ورود، انتخاب کارگاه پذیرش بدون آزمون دانشجویان ممتاز مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۹۷-۹۶

و) انتخاب گزینه ثبت نام در کارگاه

ز) ادامه مراحل پرداخت

ح)…

توجه: نتایج پذیرش از طریق وبگاه دانشگاه اعلام خواهد شد.

درصورت بروز هرگونه مشکل در انجام مراحل ثبت نام، با شماره ۰۱۱۳۴۵۴۰۲۳۷ مرکز کامپیوتر دانشگاه تماس حاصل فرمایید.