فراخوان بورسیه تحصیلی شوینگ انگلستان برای تمامی رشته های تحصیلی اعلام شد

فراخوان بورسیه تحصیلی شوینگ انگلستان برای تمامی رشته های تحصیلی اعلام شد

💠دولت انگلستان از اعطای تعدادی بورسیه تحصیلی تحت عنوان بورسیه شوینگ برای تمامی رشته های کارشناسی ارشد خبر داده است که به شرح ذیل است .

💠نام بورسیه: بورسیه تحصیلی شوینگ انگلستان Chevening Scholarship

💠دانشگاه و کشور اعطا کننده: تمامی دانشگاههای انگلیس

💠موضوع بورسیه: تمامی رشته های تحصیلی

💠مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

💠بورسیه تحصیلی شوینگ انگلستان برای تمامی رشته ها

💠شرایط و مدارک:

ترجمه آخرین مدرک تحصیلی
ترجمه ریز نمرات
مدرک دال بر توانایی زبان انگلیسی
دو نفر رفرنس

💠کشورهای مورد پذیرش: متقاضیان از کشورهای مختلف از جمله ایران و افغانستان

💠ارزش بورسیه و موارد پوشش:

بلیط رفت و برگشت
مقرری ماهیانه
معافیت از شهریه دانشگاه
معافیت از هزینه ویزا

💠راهنمای هر مرحله :

Eligibility criteria
English language criteria
Courses
References
Work experience
Online application system
Interviews
Placement timeline

💠مدارک زبان مورد قبول :
Academic IELTS
Pearson PTE Academic
TOEFL iBT
C1 Advanced (formerly Cambridge English: Advanced [CAE])
Trinity ISE II (B2)

💠مهلت ثبت نام: ۶ نوامبر ۲۰۱۸ برابر با ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۷

💠اطلاعات برای ایرانیان
http://www.chevening.org/iran

💠اطلاعات برای افغانستان
http://www.chevening.org/afghanistan

💠ثبت نام آنلاین
https://chevening.smartsimpleuk.com/s_viewpolicies.jsp?poltoken=HwwPfBgoY1hfRQ%3D%3D&token=XVtQC1oGZV9YRRZYQApSRFRVZ1VxBnVpE2U%3D&invitetoken=