دانشگاه علوم پزشکی مشهد برای هفتمین بار در مراکز تحقیقاتی و محورهای پژوهشی خود اقدام به پذیرش دانشجو دکتری تخصصی (Ph.D) پژوهشی می کند.
به گزارش خبرنگار کنکوری ارشد دکترا به نقل از مهر، دانشگاه علوم پزشکی مشهد در نظر دارد با توجه به جایگاه پژوهش و به استناد مصوبه شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی کشور، اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع .Ph.D در مراکز تحقیقاتی ایمونولوژی ،بیوتکنولوژی ، علوم دارویی و دارورسانی هدفمند می‌کند.

پذیرش نهایی بر اساس احراز شرایط عمومی و اختصاصی و نتیجه مصاحبه حضوری طبق آیین‌نامه دوره دکتری تخصصی پژوهشی (Ph.D. by Research) صورت خواهد گرفت.

داوطلبان تا پایان وقت اداری روز ۸ تیرماه ۹۵ فرصت دارند فرم‌های شماره ‌۱ و ‌شماره ۲ (برحسب نوع داوطلب) را از سایت دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانلود و تکمیل کرده و همراه سایر مدارک از طریق پست پیشتاز به آدرس مشهد مقدس- میدان فردوسی – میدان بوعلی – پژوهشکده بوعلی – دبیرخانه پژوهشکده – صندوق پستی ۹۱۹۶۷۷۳۱۱۷ ارسال کنند.

شرایط اختصاصی پذیرش، داشتن دومقاله ISI یاPUBMED از نوع original Article که نویسنده اول یا مسئول باشند، است. در خصوص مقالات ISI الزاما باید ژورنال مقاله در science citation index expanded ایندکس شده باشد.

تصویر گواهی نمره زبان مربوط به آزمون های MHLE ,MCHE ,TOLIMO ,TOEFL ,IELTS ,MELAB (حداکثر تا زمان مصاحبه) باید ارائه شود. از تاریخ اخذ مدرک زبان نباید بیش از دو سال گذشته باشد.

سایر مدارک ضروری شامل دو قطعه عکس ۴×۳ همراه با مشخصات داوطلب، تصویر کارت ملی، تصویر تمام صفحات شناسنامه، تصویر آخرین مدرک دانشگاهی، تصویر مدارک مربوط به وضعیت نظام وظیفه جهت داوطلبین مرد، ارایه تاییدیه استعدادهای درخشان و نامه از محل اشتغال است.

مرکز تحقیقات ایمونولوژی در محورهای ژنتیک سرطان، ژن تراپی و ایمونوتراپی سرطان، مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی در محور علوم دارویی، مرکز تحقیقات دارورسانی هدفمند در محور فارماسیوتیکس و مرکز تحقیقات علوم دارویی در محور علوم دارویی در مجموع چهار دانشجو می پذیرند.