رییس دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره بررسی سند آمایش دانشگاه آزاد اسلامی در ستاد اجرای نقشه علمی کشور،گفت:دانشگاه آزاد بر اساس این سند اعلام کرده است این آمادگی را دارد که ۶۰ درصد بار آموزش عالی ایران را بر عهده بگیرد.

دکتر حمید میزاده در گفتگو با خبرنگار دانشگاهی ایسنا،با بیان اینکه سند آمایش دانشگاه آزاد اسلامی در دستور ستاد اجرای نقشه علمی کشور قرار دارد، افزود: سند آمایش دانشگاه بعد از تصویب در ستاد اجرای نقشه علمی کشور، در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح و بررسی می‌شود.

وی افزود: خوشبختانه جلسه ای برگزار شده و توانستیم اهداف آمایش سرزمینی دانشگاه آزاد را در ۳۱ برش استانی به اطلاع اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در ستاد اجرای نقشه علمی کشور برسانیم. این جلسات ادامه پیدا می‌کند و بعد از جمع بندی نهایی در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح می‌شود.

رییس دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص مواردی که در سند آمایش این دانشگاه به آن پرداخته شده است، توضیح داد: دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس این سند با توجه به امکانات، زیر بنا، اعضای هیات علمی، تجهیزات و… اعلام آمادگی کرده که ۶۰ درصد بار آموزش عالی ایران را بر عهده بگیرد.

میرزاده درمورد زمان جمع بندی نهایی سند آمایش دانشگاه آزاد اسلامی در ستاد اجرایی نقشه علمی کشور گفت: این سند ظرف یک تا دو ماه آینده در ستاد اجرایی کشور به جمع بندی رسیده و در صحن شورا مطرح شود.