دومین آزمون جامع دوره دکتری تخصصی مهندسی برق‌ـ‌الکترونیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر در دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر این واحد دانشگاهی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، دکتر پژمان شعبانی رئیس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر با اعلام این خبر اظهار کرد: «دومین گروه از دانشجویان دوره دکتری تخصصی مهندسی برق‌ـ‌الکترونیک پس از اخذ حد نصاب نمره‌ی زبان، در آزمون جامع این دوره آموزشی که به مدت یک روز و در دو نوبت صبح و عصر برگزار شده است، شرکت کردند.»

شعبانی بیان کرد: «سطح علمی دانشجویان از نظر مباحث تخصصی مهندسی برق‌ـ‌الکترونیک شامل الکترونیک ارگانیکی، حسگرهای نیمه‌هادی، پردازش تصاویر دیجیتال و پردازش سیگنال‌های بیولوژیکی در این آزمون مورد ارزیابی و آزمون قرار گرفته و با توجه به شرایط خوب آنان در دوران تحصیل، امیدواریم این دانشجویان بتوانند با استفاده از امکانات تحقیقاتی و پژوهشی دانشگاه مرحله تدوین رساله تحقیقاتی خود را نیز با موفقیت پشت سر بگذرانند.»

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر با توجه به وضعیت کارگاه‌ها و آزمایشگاه‌های این واحد دانشگاهی تصریح کرد: «در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر امکانات بسیار خوبی برای استفاده دانشجویان تمام مقاطع تحصیلی اعم از کار‌شناسی، کار‌شناسی ارشد و دکتری تخصصی در نظرگرفته شده است و امیدواریم بتوانیم فرصت لازم را برای ادامه‌ تحصیل و رسیدن به مدارج عالیه را برای دانشجویان فراهم کنیم.»

رئیس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر با بیان اینکه نخستین دوره آزمون جامع دانشجویان دوره دکتری تخصصی مهندسی برق‌ـ‌الکترونیک این واحد دانشگاهی سال گذشته برگزار شد، خاطرنشان کرد: «دانشجویان دوره دکتری تخصصی پس از موفقیت در آزمون جامع، رساله دکتری خود را پیشنهاد و به تصویب خواهند رساند.»