براساس تقویم زمان‌بندی مرکز جذب هیات علمی وزارت علوم ثبت نام متقاضیان (دانشجویان دکتری) بورسیه جذب هیات علمی دانشگاه های کشور تا پایان امروز ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرایند پانزدهمین فراخوان نیمه متمرکز جذب اعضای هیأت علمی (بورس) دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور مربوط به فراخوان اردیبهشت ۱۳۹۵ از ۱۵ اردیبهشت ماه با ثبت نیاز، توسط دانشگاه ها آغاز شد

بررسی نیازها توسط مرکز نظارت و ارزیابی وزارت علوم و تخصیص ظرفیت ها براساس تقویم اعلام شده از سوی مرکز جذب وزارت علوم تا ۲۶ اردیبهشت ادامه داشت.

برهمین اساس از اردیبهشت ماه فراخوان متقاضیان (دانشجویان دکتری) بورسیه جذب هیات علمی دانشگاه‌های کشور آغاز شده و تا امروز شنبه ۱۵ خرداد ۹۵ ادامه دارد.

متقاضیان بورسیه جذب هیات علمی دانشگاه های کشور تا پایان امروز فرصت دارند براساس جدول نهایی اعلام نیاز دانشگاه‌ها به سامانه مرکز جذب مراجعه کرده و اولویت های خود را از روی اعلام نیاز دانشگاه ها انتخاب کنند.

پالایش اولیه متقاضیان براساس تقویم فراخون، از فردا یکشنبه ۱۶ خرداد آغاز شده و تا ۲۱ خرداد به مدت ۶ روز ادامه خواهد داشت و فرایند جذب در دانشگاه ها از ۲۲ خرداد ۹۵ به مدت ۲ ماه آغاز می شود.