دانشگاه یزد با مجوز شورای گسترش آموزش عالی از مهرماه ۹۵ در مقطع کارشناسی ارشد در دو گرایش آمار ریاضی و آمار اقتصادی-اجتماعی دانشجو می‌پذیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هدف از رشته آمار اقتصادی-اجتماعی تربیت افرادی است که توانایی تجزیه و تحلیل و مدل سازی آماری را در زمینه مسائل اقتصادی و اجتماعی داشته و بتوانند نظریه های مختلف آمار را با قدرت تحقیق و نو آوری در مسائل مختلف اقتصادی و اجتماعی به کار گیرند.

دانش آموختگان این رشته می توانند در سازمان ها و ادارات، امور آماری را مدیریت کرده و نیازهای آماری صنایع از جمله کنترل کیفیت، طرح آزمایش ها و تحلیل داده‌ها را برآورده سازند.

همچنین فارغ التحصیلان این رشته می توانند نقش مشاور آماری را در تمامی پژوهش‌های علمی علوم پایه، علوم انسانی و علوم پزشکی ایفا کنند.

گروه آمار دانشگاه یزد در حال حاضر دارای ۴ عضو هیات علمی با مرتبه دانشیار و ۵ عضو هیات علمی با مرتبه استادیار است که جمعا ۲۱ دانشجو در مقطع دکتری و ۲۹ دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد این گروه در حال تحصیل هستند.