سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام isc گفت:۱۰ دانشگاه برتر کشور درحوزه علوم پایه معرفی شدند که دانشگاه صنعتی شریف جزو اثرگذارترین دانشگاه در سطح بین المللی انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما به نقل از روابط عمومی همکاری های علمی بین المللی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، محمد جواد دهقانی افزود: بعد از دانشگاه شریف به ترتیب دانشگاه های تهران، امیرکبیر، پژوهشگاه دانش های بنیادی و صنعتی اصفهان بیشترین اثرگذاری را در سطح بین المللی داشته اند.

وی گفت : بررسی نمایه نامه های نشریات در پایگاه های ISI و ISC در فاصله سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۴ نشان می دهد که حدود ۲۴درصد از تولیدات علمی کشور در حوزه علوم پایه صورت می گیرد که شامل ۲۲ هزار و ۶۶۴مدرک نمایه شده در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) و ۱۱۳هزار و ۱۸۸ مدرک در پایگاه استنادی وب آو ساینس تامسون رویترز (آی.اس.آی) می شود .
سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام isc با اشاره به اینکه دانشگاه های تهران، تربیت مدرس، شریف، شهید بهشتی و امیرکبیر به ترتیب بیشترین کمیت علم در حوزه علوم پایه را تولید کرده اند افزود: این دانشگاه ها به ترتیب ‍۱۰۹ هزار و ۹۷۸، شش هزارو ۹۹۸ ، پنج هزارو ۲۳۵ ، چهار هزار و ۸۵۵ و چهار هزار و ۵۰۶مدرک در پایگاه های استنادی ISC و ISI نمایه کرده اند.
دهقانی همچنین دانشگاه های شیراز، فردوسی مشهد، صنعتی اصفهان، اصفهان و پژوهشگاه دانش های بنیادی را به لحاظ کمیت تولید علم به ترتیب در جایگاه های پنجم تا دهم ذکر کرد وگفت : میزان کمیت تولید علم این دانشگاه ها به ترتیب ۴ هزار و ۳۸۲ ، ۴ هزار و ۲۸۹ ، ۴ هزار و ۶۹ ، ۳ هزار و ۵۴۵ و ۳ هزارو ۳۵۶ است.
دهقانی در ادامه به دانشگاههای پراستناد حوزه علوم پایه اشاره کرد و افزود: دانشگاه های تهران، شریف، تربیت مدرس، شیراز و صنعتی اصفهان به ترتیب بیشترین میزان استنادها را در این حوزه دریافت کرده اند. تولیدات علمی حوزه علوم پایه این دانشگاه ها به ترتیب ۶۲ هزارو۲۶۱ ، ۵۱ هزار و ۲۲۰ ، ۵۰ هزار و ۱۲۷ ، ۴۱ هزار و ۲۹۸ و۳۶ هزار و ۶۶۷ استناد است.
وی گفت: پژوهشگاه دانشهای بنیادی، دانشگاه امیرکبیر، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه تبریز و دانشگاه رازی از لحاظ تعداد استنادهای دریافتی در جایگاه های ششم تا دهم را به خود اختصاص داده اند. کمیت تولید علم آنها به ترتیب۳۰ هزارو ۴۰۰ ،۲۹ هزارو ۳۸۵ ،۲۷ هزارو ۴۵۴ ، ۲۳ هزارو ۸۶۳ و۲۱ هزارو ۷۶۱ استناد دریافت کرده است که بدین ترتیب، اختلاف بین دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی مشهود است.
دهقانی با بیان اینکه ۳۵ درصد از تولیدات علم دنیا در حوزه علوم پایه صورت می گیرد افزود : این حوزه از رشته های تحصیلی مختلفی تشکیل شده است و گستره این رشته ها از لحاظ تعداد محققان فعال متفاوت است که این تفاوت باعث می شود تا تعداد استنادهای دریافتی از یک رشته به رشته دیگر تفاوت داشته باشد، همچنین رفتار استنادی محققان در رشته های مختلف نیز متفاوت است.
وی در ادامه به پ‍‍‍‍‍ژوهشگاه های پراستناد حوزه علوم پایه اشاره کرد و گفت : پژوهش های منتشر شده توسط پژوهشگاه دانش های بنیادی در حوزه علوم پایه بیش از متوسط جهانی استناد دریافت کرده اند. دهقان افزود: پژوهش های دانشگاه صنعتی شریف و اصفهان درحد متوسط جهانی استناد دریافت کرده اند و پژوهش های سایر دانشگاه ها کمتر از متوسط جهانی استناد دریافت کرده اند. در این شاخص ، اثرحجم مقالات خنثی می شود.
وی افزود: دانشگاه شریف اثرگذارترین دانشگاه کشور در حوزه علوم پایه در سطح بین المللی است .