تعدادی از دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه شریعتی امروز در اعتراض به عدم قرارگرفتن این رشته در لیست دانشگاه‌های معتبر و دولتی مقابل درب سازمان فنی و حرفه‌ای تجمع کردند.

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، تعدادی از دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه شریعتی، امروز مقابل درب سازمان فنی و حرفه‌ای تجمع کردند.

بنابراین گزارش دانشجویان معترض در این تجمع خواستار رسیدگی مسئولان به وضعیت به وضعیت ثبت‌نام دانشجویان در رشته تربیت بدنی مقطع کاردانی به کارشناسی دانشگاه‌های دولتی شدند.

یکی از دانشجویان معترض در این تجمع در گفت‌وگو با خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، گفت: دانشکده شریعتی یکی از مطرح‌ترین دانشکده‌ها در رشته تربیت بدنی است. اینکه دانشجویان کاردانی به کارشناسی تربیت بدنی نتوانند در دانشگاه‌های دولتی تحصیل کنند، ظلم بزرگی به آنهاست.

یکی دیگر از دانشجویان معترض نیز گفت: آخرین مهلت ثبت‌نام، پایان وقت اداری روز ۱۸ خردادماه اعلام شده است. امیدواریم قبل از به پایان رسیدن این زمان، مسئولین چاره‌ای بیندیشند.

گفتنی است در ادامه این تجمع پنج نفر از دانشجویان به نیابت از جمع معترضین برای مذاکره با مسئولان وارد سازمان فنی و حرفه‌ای شدند که به گفته یکی از دانشجویان مسئولین قول رسیدگی به این مسئله را دادند.

لازم به ذکر است دانشگاه‌های دولتی از ثبت‌نام برای مقطع کارشناسی رشته تربیت بدنی سر باز زده‌اند و پیگیری‌ها در سطوح مختلف نیز به نتیجه‌ای نرسیده لذی با توجه به اینکه مهلت ثبت‌نام نیز تا پایان وقت روز ۱۸ خرداد ماه ۱۳۹۵ اعلام شده با توجه به تعطیلی ادارات، کار برای این دانشجویان گره خورده است.