رئیس مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد از اعلام تاریخ ، زمان و محل مصاحبه ۴۶ رشته دیگر آزمون دکتری تخصصی ۹۵ این دانشگاه خبرداد.
دکتر بهروز دانشیان با اعلام این خبر گفت :« دعوت به مصاحبه شدگان می توانند با مراجعه به سامانه مرکز سنجش و پذیرش به نشانی www.azmoon.net از تاریخ ، زمان و محل مصاحبه خود اطلاع حاصل نمایند.»

به گزارش ایسنا، وی افزود : « واجدین شرایط دعوت به مصاحبه لازم است هر گونه سوابق علمی و تحقیقاتی مانند پروژه ، مقاله ، ترجمه و تالیف که در زمینه های مربوط به رشته تخصصی خود را دارند ، به انضمام ریز نمرات و پایان نامه کارشناسی ارشد خود را همراه داشته باشند و رأس زمان و در تاریخ اعلام شده در محل مصاحبه حاضر شوند .»

رئیس مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد تاًکید کرد :« عدم حضور در جلسه مصاحبه به منزله انصراف از پذیرش می باشد.»

وی در پایان گفت:« اطلاعات لازم در خصوص تاریخ ، زمان و محل مصاحبه سایر رشته های آزمون دکتری تخصصی ۹۵ دانشگاه آزاد اسلامی و همچنین دوره های بدون آزمون و پژوهش محور دکتری تخصصی متعاقباً از طریق سامانه مذکور اعلام خواهد شد.»

به گزارش روابط عمومی مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی، نتایج نهایی پس از انجام مصاحبه علمی مشخص و در نیمه دوم شهریور ماه اعلام خواهد شد.

عناوین رشته های آزمون دکتری تخصصی سال ۹۵ که زمان و محل مصاحبه آنها اعلام شده است .(آخرین بروز رسانی ۱۳۹۵/۰۳/۱۶)

تاریخ ، زمان و محل مصاحبه دوره های بدون آزمون و پژوهش محور دکتری تخصصی سال ۹۵ دانشگاه آزاد اسلامی متعاقبا اعلام خواهد شد.

کد رشته عنوان رشته
۵۰۳۰۴ آبیاری و زه کشی
۳۰۸۰۱ آمار
۲۰۳۱۲ آموزش زبان انگلیسی
۲۰۳۲۲ آموزش زبان فرانسه
۳۰۱۱۱ آموزش ریاضی
۲۰۳۹۷ آموزش زبان روسی
۱۰۵۲۰ آناتومی و جنین شناسی دامپزشکی
۲۰۳۲۷ ادبیات فرانسه
۵۰۲۰۷ اصلاح نباتات
۵۰۳۳۶ اصلاح نژاد دام
۲۰۹۳۳ اقتصاد سلامت
۲۰۹۰۸ اقتصاد نفت و گاز
۲۰۴۰۱ الهیات و معارف اسلامی – ادیان و عرفان
۲۰۴۰۲ الهیات و معارف اسلامی – تاریخ و تمدن ملل اسلامی
۲۰۴۰۵ الهیات و معارف اسلامی – علوم قرآن و حدیث
۲۰۴۰۷ الهیات و معارف اسلامی – فقه ومبانی حقوق اسلامی
۲۰۴۰۹ الهیات و معارف اسلامی – فلسفه و کلام اسلامی
۱۰۵۰۷ انگل شناسی دامپزشکی
۲۰۶۰۳ برنامه ریزی درسی
۱۰۵۲۴ بهداشت آبزیان
۱۰۵۴۱ بهداشت خوراک دام
۱۰۵۰۳ بهداشت مواد غذایی
۱۰۵۴۲ بهداشت و بیماریهای پرندگان
۵۰۶۲۹ بیماری شناسی گیاهی-پروکاریوت های بیماری زای گیاهی
۵۰۶۲۲ بیماری شناسی گیاهی-قارچ شناسی و بیماری شناسی گیاهی
۵۰۶۳۰ بیماری شناسی گیاهی-نماتولوژی گیاهی
۵۰۶۲۸ بیماری شناسی گیاهی-ویروس شناسی و بیماری های ویروسی
۵۰۶۲۳ بیماری شناسی گیاهی- کنترل بیولوژیک بیماری های گیاهی
۵۰۲۷۰ بیوتکنولوژی کشاورزی – گیاهی
۳۰۵۲۸ بیوشیمی
۳۰۵۱۲ بیوفیزیک
۲۱۴۷۱ بیومکانیک ورزشی
۱۰۵۰۲ پاتولوژی دامپزشکی
۶۰۱۱۵ پژوهش هنر
۶۰۱۷۴ تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی
۲۱۴۱۵ تربیت بدنی و علوم ورزشی-رفتار حرکتی
۲۱۴۱۰ تربیت بدنی و علوم ورزشی-مدیریت ورزشی
۵۰۲۰۶ ترویج و آموزش کشاورزی
۲۰۴۵۷ تصوف و عرفان اسلامی
۵۰۳۳۵ تغذیه دام
۵۰۳۳۰ تکثیر و پرورش آبزیان
۵۰۲۱۴ توسعه کشاورزی
۱۰۵۱۲ جراحی دامپزشکی
۲۱۳۰۱ حسابداری
۵۰۲۰۹ حشره شناسی کشاورزی
۵۰۶۳۳ حفاظت و اصلاح چوب
۲۰۸۰۷ حقوق خصوصی
۲۰۸۰۸ حقوق عمومی
۲۰۸۱۵ حقوق بین الملل عمومی
۲۰۸۱۸ حقوق کیفری و جرم شناسی
۱۰۵۲۹ دستیاری بیماریهای داخلی دامهای بزرگ
۱۰۵۳۰ دستیاری بیماریهای داخلی دامهای کوچک
۱۰۵۳۲ دستیاری پاتولوژی دامپزشکی
۱۰۵۲۷ دستیاری جراحی دامپزشکی
۱۰۵۲۶ دستیاری رادیولوژی دامپزشکی
۱۰۵۲۸ دستیاری مامایی و بیماریهای تولید مثل دام
۱۰۵۲۵ دستیاری میکروبیولوژی دامپزشکی
۲۱۴۶۹ رفتار حرکتی – آموزش تربیت بدنی
۲۱۴۵۶ رفتار حرکتی-رشد حرکتی
۲۱۴۶۸ رفتار حرکتی-کنترل حرکتی
۲۱۴۶۷ رفتار حرکتی-یادگیری حرکتی
۲۰۸۱۰ روابط بین الملل
۲۰۷۰۶ روانشناسی
۲۰۷۰۱ روانشناسی بالینی
۲۰۷۰۲ روانشناسی تربیتی
۲۰۷۰۹ روانشناسی سلامت
۲۰۷۰۵ روانشناسی عمومی
۲۰۷۱۲ روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی
۳۰۱۱۴ ریاضی ـ هندسه و توپولوژی
۳۰۱۱۳ ریاضی – آنالیز
۳۰۱۱۲ ریاضی – جبر
۳۰۱۱۵ ریاضی کاربردی-آنالیز عددی
۳۰۱۰۶ ریاضی کاربردی-تحقیق در عملیات
۲۰۳۱۱ زبان وادبیات انگلیسی
۲۰۱۰۱ زبان وادبیات فارسی
۲۰۱۱۲ زبان وادبیات فارسی-ادبیات حماسی
۲۰۱۱۰ زبان وادبیات فارسی-ادبیات غنایی
۲۰۳۹۴ زبان شناسی
۲۰۳۳۴ زبان و ادبیات آلمانی
۲۰۲۰۵ زبان و ادبیات عرب
۲۰۱۱۱ زبان و ادبیات فارسی – ادبیات عرفانی
۵۰۲۰۸ زراعت
۳۰۴۰۱ زمین شناسی
۳۰۴۰۷ زمین شناسی – پترولوژی
۳۰۴۰۸ زمین شناسی – تکتونیک
۳۰۴۰۵ زمین شناسی – زمین شناسی اقتصادی
۳۰۴۱۷ زمین شناسی – سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسی
۳۰۴۲۰ زمین شناسی زیست محیطی
۳۰۴۱۶ زمین شناسی-فسیل شناسی و چینه شناسی
۳۰۵۳۶ زیست شناسی – سلولی و تکوینی گیاهی
۳۰۵۴۶ زیست شناسی – سلولی و مولکولی
۳۰۵۴۸ زیست شناسی – میکروبیولوژی
۳۰۵۳۲ زیست شناسی دریا – جانوران دریا
۳۰۵۳۱ زیست شناسی دریا- بوم شناسی دریا
۳۰۵۲۵ زیست شناسی- ژنتیک مولکولی
۳۰۵۳۵ زیست شناسی- سیستماتیک گیاهی
۳۰۵۴۵ زیست شناسی- فیزیولوژی گیاهی
۳۰۵۷۹ زیست شناسی-بوم شناسی گیاهی(اکولوژی گیاهی)
۳۰۲۰۸ ژئوفیزیک – الکترومغناطیس
۳۰۲۱۱ ژئوفیزیک – زلزله شناسی
۳۰۲۰۹ ژئوفیزیک – لرزه شناسی
۳۰۲۱۳ ژئوفیزیک-گرانی سنجی
۵۰۲۲۷ سازه های آبی
۲۰۷۲۲ سنجش و اندازه گیری
۶۰۲۱۴ شهرسازی
۳۰۳۲۶ شیمی – شیمی پلیمر
۳۰۳۲۲ شیمی گرایش شیمی آلی
۳۰۳۱۹ شیمی گرایش شیمی تجزیه
۳۰۳۲۱ شیمی گرایش شیمی فیزیک
۳۰۳۱۸ شیمی گرایش شیمی کاربردی
۳۰۳۲۰ شیمی گرایش شیمی معدنی
۵۰۶۳۲ صنایع خمیر و کاغذ
۶۰۲۱۵ طراحی شهری
۲۰۴۲۵ عرفان اسلامی و اندیشه امام خمینی (س)
۲۱۷۱۷ علم اطلاعات و دانش شناسی
۲۱۷۱۹ علم اطلاعات و دانش شناسی-بازیابی اطلاعات و دانش
۲۰۹۱۴ علوم اقتصادی
۲۰۵۱۶ علوم ارتباطات
۲۰۹۳۶ علوم اقتصادی – اقتصاد اسلامی
۲۰۹۳۴ علوم اقتصادی گرایش مالی
۲۰۹۳۱ علوم اقتصادی-اقتصاد بین المللی
۵۰۲۲۳ علوم باغبانی – گیاهان زینتی
۵۰۲۲۱ علوم باغبانی – میوه کاری
۵۰۲۲۲ علوم باغبانی- سبزی کاری
۵۰۲۷۶ علوم باغبانی-بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی محصولات باغبانی
۵۰۲۷۵ علوم باغبانی-فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت محصولات باغبانی
۵۰۲۲۰ علوم باغبانی-گیاهان دارویی ، ادویه ای و نوشابه ای
۳۰۵۸۰ علوم جانوری – فیزیولوژی جانوری
۳۰۵۴۴ علوم جانوری- تکوینی
۵۰۲۳۱ علوم جنگل
۲۰۸۱۲ علوم سیاسی
۲۰۸۳۱ علوم سیاسی – اندیشه های سیاسی
۲۰۸۳۰ علوم سیاسی – جامعه شناسی سیاسی
۲۰۸۳۳ علوم سیاسی – سیاستگذاری عمومی
۲۰۸۳۲ علوم سیاسی – مسائل ایران
۵۰۲۸۰ علوم علفهای هرز
۲۰۴۲۹ علوم قرآن و حدیث
۳۰۱۱۷ علوم کامپیوتر
۳۰۱۴۱ علوم کامپیوتر-محاسبات نرم و هوش مصنوعی
۵۰۵۱۷ علوم مرتع
۵۰۲۲۵ علوم و تکنولوژی بذر
۵۰۴۰۹ علوم و صنایع غذایی-تکنولوژی مواد غذایی
۵۰۴۲۵ علوم و صنایع غذایی-شیمی مواد غذایی
۵۰۴۲۰ علوم و صنایع غذایی-مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی
۵۰۴۲۱ علوم و صنایع غذایی-میکروبیولوژی مواد غذایی
۵۰۲۳۶ علوم و مهندسی آبخیزداری
۱۰۵۱۴ فارماکولوژی دامپزشکی
۵۰۶۳۱ فرآورده های چند سازه چوب
۲۰۵۴۳ فرهنگ و ارتباطات
۲۱۱۰۹ فرهنگ و زبانهای باستانی ایران
۲۰۴۴۳ فقه شافعی
۲۰۸۳۸ فقه و حقوق جزا
۲۰۴۶۶ فقه و حقوق خصوصی
۲۰۴۵۶ فقه و مبانی حقوق و اندیشه امام خمینی (ره)
۲۱۰۰۲ فلسفه
۲۱۰۰۸ فلسفه اسلامی
۲۱۰۰۴ فلسفه تطبیقی
۲۰۶۲۸ فلسفه تعلیم و تربیت
۲۱۰۰۳ فلسفه علم
۶۰۱۴۶ فلسفه هنر
۳۰۲۰۱ فیزیک
۳۰۶۰۴ فیزیک دریا
۱۰۵۱۵ فیزیولوژی دامپزشکی
۲۱۴۲۳ فیزیولوژی ورزشی
۲۱۴۵۱ فیزیولوژی ورزشی – بیوشیمی و متابولیسم ورزشی
۲۱۴۶۲ فیزیولوژی ورزشی – فیزیولوژی ورزشی عصبی – عضلانی
۲۱۴۵۰ فیزیولوژی ورزشی – فیزیولوژی ورزشی قلب و عروق و تنفس
۱۰۵۰۸ قارچ شناسی دامپزشکی
۲۱۱۹۵ کارآفرینی – آموزش عالی
۲۱۱۷۸ کارآفرینی – بخش عمومی
۲۱۱۹۰ کارآفرینی – بین الملل
۲۱۱۹۴ کارآفرینی – توسعه
۲۱۱۷۹ کارآفرینی – سازمانی
۲۱۱۹۳ کارآفرینی – فناوری
۲۱۱۹۱ کارآفرینی – کسب و کار
۲۰۴۲۴ کلام
۲۰۴۵۱ کلام-کلام اسلامی
۱۰۵۰۹ کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی
۲۱۳۲۴ مالی-بانکداری
۲۱۳۲۶ مالی-بیمه
۲۱۳۲۷ مالی-حقوق مالی
۲۱۳۲۵ مالی-مالی بین المللی
۲۱۳۲۳ مالی-مهندسی مالی
۵۰۵۸۷ محیط زیست – آلودگی محیط زیست
۵۰۵۸۹ محیط زیست – آمایش محیط زیست
۵۰۵۸۸ محیط زیست – تنوع زیستی
۲۱۲۱۲ مدیریت آموزشی
۲۱۲۱۰ مدیریت دولتی
۲۱۰۴۷ مدیریت صنعتی-استراتژی صنعتی
۲۱۲۶۹ مدیریت صنعتی-تحقیق در عملیات
۲۱۰۴۹ مدیریت صنعتی-تولید و عملیات
۲۱۰۴۸ مدیریت صنعتی-مدیریت سیستمها
۲۱۲۱۴ مدیریت محیط زیست – مدیریت محیط زیست
۲۱۲۲۲ مدیریت – مدیریت رسانه ای
۲۱۲۲۱ مدیریت آموزش عالی
۲۱۲۴۷ مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابی
۲۱۲۲۳ مدیریت تکنولوژی
۲۱۰۵۶ مدیریت تکنولوژی – مدیریت انتقال تکنولوژی
۵۰۱۲۶ مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک-بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک
۵۰۱۲۵ مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک-شیمی و حاصلخیزی خاک
۱۰۱۰۹ مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی
۲۱۲۱۶ مدیریت دولتی – مدیریت منابع انسانی
۲۱۲۸۷ مدیریت دولتی-تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی
۲۱۲۸۸ مدیریت دولتی-رفتارسازمانی
۲۱۲۸۹ مدیریت دولتی-مدیریت تطبیقی و توسعه
۵۰۲۸۹ مدیریت صنایع چوب و کاغذ
۲۱۲۷۸ مدیریت صنعتی- مالی
۲۱۲۲۴ مدیریت فن آوری اطلاعات
۲۱۲۲۵ مدیریت محیط زیست-اقتصاد محیط زیست
۲۱۲۲۶ مدیریت محیط زیست-حقوق محیط زیست
۵۰۱۲۷ مدیریت منابع خاک-پیدایش،رده بندی وارزیابی خاک
۵۰۱۲۸ مدیریت منابع خاک-فیزیک و حفاظت خاک
۲۱۲۴۲ مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
۲۱۴۲۲ مدیریت ورزشی
۲۱۴۴۲ مدیریت ورزشی-مدیریت اوقات فراغت و ورزشهای تفریحی
۲۱۴۴۵ مدیریت ورزشی-مدیریت بازاریابی و رسانه های ورزشی
۲۱۴۵۸ مدیریت ورزشی-مدیریت راهبردی در سازمان ها ورویدادهای ورزشی
۲۱۶۰۲ مشاوره
۶۰۲۰۶ معماری
۶۰۲۳۱ معماری منظر
۵۰۳۱۳ مکانیزاسیون کشاورزی
۴۰۱۱۱ مهندسی پزشکی – بیوالکتریک
۴۰۱۰۹ مهندسی پزشکی – بیومکانیک
۴۰۲۰۱ مهندسی شیمی
۴۰۲۲۵ مهندسی شیمی-طراحی،شبیه سازی و کنترل فرآیندها
۴۰۳۱۰ مهندسی صنایع
۴۰۵۱۰ مهندسی معدن
۴۰۵۴۱ مهندسی معدن – اکتشاف مواد معدنی
۴۱۲۰۳ مهندسی هسته ای – مهندسی پرتوپزشکی
۵۰۳۹۱ مهندسی اقتصاد کشاورزی – سیاست و توسعه کشاورزی
۵۰۳۹۲ مهندسی اقتصاد کشاورزی-اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی
۵۰۳۹۴ مهندسی اقتصاد کشاورزی-اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست
۵۰۳۹۳ مهندسی اقتصاد کشاورزی-بازاریابی محصولات کشاورزی
۴۰۱۲۳ مهندسی برق ـ قدرت
۴۰۱۴۵ مهندسی برق – مخابرات
۴۰۱۰۱ مهندسی برق- الکترونیک
۴۰۱۵۱ مهندسی برق- کنترل
۴۰۱۷۸ مهندسی پزشکی – مهندسی بافت
۴۰۱۱۸ مهندسی پزشکی-بیومواد
۴۰۲۲۲ مهندسی پلیمر – مهندسی پلیمر
۴۱۳۱۰ مهندسی سیستم های انرژی(سامانه های انرژی)-انرژی و محیط زیست
۴۱۳۰۶ مهندسی سیستمهای انرژی
۴۰۰۱۸ مهندسی شیمی – مهندسی پلیمر
۴۰۲۵۹ مهندسی شیمی – مهندسی محیط زیست
۴۰۰۱۷ مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی و مهندسی بیوشیمی
۴۰۰۱۵ مهندسی شیمی-پدیده های انتقال و فرآیندهای جداسازی
۴۰۳۱۲ مهندسی صنایع-اتوماسیون
۴۰۳۱۱ مهندسی صنایع-برنامه ریزی ومدیریت تولید
۴۰۳۱۳ مهندسی صنایع-تحقیق درعملیات ومهندسی سیستم
۴۰۴۵۵ مهندسی عمران ـ حمل و نقل
۴۰۳۸۳ مهندسی عمران – زلزله
۴۰۴۷۱ مهندسی عمران – سازه
۴۰۳۹۲ مهندسی عمران – مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی
۴۰۳۹۰ مهندسی عمران – مهندسی محیط زیست
۴۰۴۳۶ مهندسی عمران – مهندسی و مدیریت ساخت
۴۰۳۹۷ مهندسی عمران – مهندسی و مدیریت منابع آب
۴۰۴۸۶ مهندسی عمران -راه وترابری
۴۰۴۴۴ مهندسی عمران- ژئوتکنیک
۴۰۳۹۴ مهندسی عمران-مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
۴۱۰۰۹ مهندسی فناوری اطلاعات
۴۱۰۴۴ مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعی و رباتیکز
۴۱۰۰۵ مهندسی کامپیوتر- معماری سیستمهای کامپیوتری
۴۱۰۰۲ مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
۵۰۱۱۲ مهندسی کشاورزی – علوم طیور
۴۰۷۳۳ مهندسی متالورژی و مواد
۴۰۲۲۷ مهندسی محیط زیست
۴۰۶۶۴ مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی
۴۰۶۶۹ مهندسی مکانیک – ساخت و تولید
۴۰۶۰۲ مهندسی مکانیک -طراحی جامدات
۵۰۳۸۹ مهندسی مکانیک بیوسیستم-انرژی های تجدید پذیر
۵۰۲۹۵ مهندسی مکانیک بیوسیستم-طراحی ماشین های کشاورزی
۵۰۳۹۰ مهندسی مکانیک بیوسیستم-فناوری پس از برداشت
۴۰۶۷۱ مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی
۵۰۳۳۴ مهندسی منابع آب
۴۰۸۰۳ مهندسی نساجی – تکنولوژی نساجی
۴۰۸۱۸ مهندسی نساجی- شیمی نساجی
۴۰۲۹۱ مهندسی نفت-مخازن
۴۱۲۰۱ مهندسی هسته ای – مهندسی انرژی هسته ای
۴۱۱۰۶ مهندسی هوافضا
۳۰۷۰۲ هواشناسی
۵۰۶۱۷ هواشناسی کشاورزی

تعداد رشته های اعلام شده : ۲۸۱