رئیس مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد از اعلام تاریخ ، زمان و محل مصاحبه ۴۶ رشته دیگر آزمون دکتری تخصصی ۹۵ این دانشگاه خبرداد.
دکتر بهروز دانشیان با اعلام این خبر گفت :« دعوت به مصاحبه شدگان می توانند با مراجعه به سامانه مرکز سنجش و پذیرش به نشانی www.azmoon.net از تاریخ ، زمان و محل مصاحبه خود اطلاع حاصل نمایند.»

به گزارش ایسنا، وی افزود : « واجدین شرایط دعوت به مصاحبه لازم است هر گونه سوابق علمی و تحقیقاتی مانند پروژه ، مقاله ، ترجمه و تالیف که در زمینه های مربوط به رشته تخصصی خود را دارند ، به انضمام ریز نمرات و پایان نامه کارشناسی ارشد خود را همراه داشته باشند و رأس زمان و در تاریخ اعلام شده در محل مصاحبه حاضر شوند .»

رئیس مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد تاًکید کرد :« عدم حضور در جلسه مصاحبه به منزله انصراف از پذیرش می باشد.»

وی در پایان گفت:« اطلاعات لازم در خصوص تاریخ ، زمان و محل مصاحبه سایر رشته های آزمون دکتری تخصصی ۹۵ دانشگاه آزاد اسلامی و همچنین دوره های بدون آزمون و پژوهش محور دکتری تخصصی متعاقباً از طریق سامانه مذکور اعلام خواهد شد.»

به گزارش روابط عمومی مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی، نتایج نهایی پس از انجام مصاحبه علمی مشخص و در نیمه دوم شهریور ماه اعلام خواهد شد.

عناوین رشته های آزمون دکتری تخصصی سال ۹۵ که زمان و محل مصاحبه آنها اعلام شده است .(آخرین بروز رسانی ۱۳۹۵/۰۳/۱۶)

تاریخ ، زمان و محل مصاحبه دوره های بدون آزمون و پژوهش محور دکتری تخصصی سال ۹۵ دانشگاه آزاد اسلامی متعاقبا اعلام خواهد شد.

کد رشتهعنوان رشته
۵۰۳۰۴آبیاری و زه کشی
۳۰۸۰۱آمار
۲۰۳۱۲آموزش زبان انگلیسی
۲۰۳۲۲آموزش زبان فرانسه
۳۰۱۱۱آموزش ریاضی
۲۰۳۹۷آموزش زبان روسی
۱۰۵۲۰آناتومی و جنین شناسی دامپزشکی
۲۰۳۲۷ادبیات فرانسه
۵۰۲۰۷اصلاح نباتات
۵۰۳۳۶اصلاح نژاد دام
۲۰۹۳۳اقتصاد سلامت
۲۰۹۰۸اقتصاد نفت و گاز
۲۰۴۰۱الهیات و معارف اسلامی – ادیان و عرفان
۲۰۴۰۲الهیات و معارف اسلامی – تاریخ و تمدن ملل اسلامی
۲۰۴۰۵الهیات و معارف اسلامی – علوم قرآن و حدیث
۲۰۴۰۷الهیات و معارف اسلامی – فقه ومبانی حقوق اسلامی
۲۰۴۰۹الهیات و معارف اسلامی – فلسفه و کلام اسلامی
۱۰۵۰۷انگل شناسی دامپزشکی
۲۰۶۰۳برنامه ریزی درسی
۱۰۵۲۴بهداشت آبزیان
۱۰۵۴۱بهداشت خوراک دام
۱۰۵۰۳بهداشت مواد غذایی
۱۰۵۴۲بهداشت و بیماریهای پرندگان
۵۰۶۲۹بیماری شناسی گیاهی-پروکاریوت های بیماری زای گیاهی
۵۰۶۲۲بیماری شناسی گیاهی-قارچ شناسی و بیماری شناسی گیاهی
۵۰۶۳۰بیماری شناسی گیاهی-نماتولوژی گیاهی
۵۰۶۲۸بیماری شناسی گیاهی-ویروس شناسی و بیماری های ویروسی
۵۰۶۲۳بیماری شناسی گیاهی- کنترل بیولوژیک بیماری های گیاهی
۵۰۲۷۰بیوتکنولوژی کشاورزی – گیاهی
۳۰۵۲۸بیوشیمی
۳۰۵۱۲بیوفیزیک
۲۱۴۷۱بیومکانیک ورزشی
۱۰۵۰۲پاتولوژی دامپزشکی
۶۰۱۱۵پژوهش هنر
۶۰۱۷۴تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی
۲۱۴۱۵تربیت بدنی و علوم ورزشی-رفتار حرکتی
۲۱۴۱۰تربیت بدنی و علوم ورزشی-مدیریت ورزشی
۵۰۲۰۶ترویج و آموزش کشاورزی
۲۰۴۵۷تصوف و عرفان اسلامی
۵۰۳۳۵تغذیه دام
۵۰۳۳۰تکثیر و پرورش آبزیان
۵۰۲۱۴توسعه کشاورزی
۱۰۵۱۲جراحی دامپزشکی
۲۱۳۰۱حسابداری
۵۰۲۰۹حشره شناسی کشاورزی
۵۰۶۳۳حفاظت و اصلاح چوب
۲۰۸۰۷حقوق خصوصی
۲۰۸۰۸حقوق عمومی
۲۰۸۱۵حقوق بین الملل عمومی
۲۰۸۱۸حقوق کیفری و جرم شناسی
۱۰۵۲۹دستیاری بیماریهای داخلی دامهای بزرگ
۱۰۵۳۰دستیاری بیماریهای داخلی دامهای کوچک
۱۰۵۳۲دستیاری پاتولوژی دامپزشکی
۱۰۵۲۷دستیاری جراحی دامپزشکی
۱۰۵۲۶دستیاری رادیولوژی دامپزشکی
۱۰۵۲۸دستیاری مامایی و بیماریهای تولید مثل دام
۱۰۵۲۵دستیاری میکروبیولوژی دامپزشکی
۲۱۴۶۹رفتار حرکتی – آموزش تربیت بدنی
۲۱۴۵۶رفتار حرکتی-رشد حرکتی
۲۱۴۶۸رفتار حرکتی-کنترل حرکتی
۲۱۴۶۷رفتار حرکتی-یادگیری حرکتی
۲۰۸۱۰روابط بین الملل
۲۰۷۰۶روانشناسی
۲۰۷۰۱روانشناسی بالینی
۲۰۷۰۲روانشناسی تربیتی
۲۰۷۰۹روانشناسی سلامت
۲۰۷۰۵روانشناسی عمومی
۲۰۷۱۲روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی
۳۰۱۱۴ریاضی ـ هندسه و توپولوژی
۳۰۱۱۳ریاضی – آنالیز
۳۰۱۱۲ریاضی – جبر
۳۰۱۱۵ریاضی کاربردی-آنالیز عددی
۳۰۱۰۶ریاضی کاربردی-تحقیق در عملیات
۲۰۳۱۱زبان وادبیات انگلیسی
۲۰۱۰۱زبان وادبیات فارسی
۲۰۱۱۲زبان وادبیات فارسی-ادبیات حماسی
۲۰۱۱۰زبان وادبیات فارسی-ادبیات غنایی
۲۰۳۹۴زبان شناسی
۲۰۳۳۴زبان و ادبیات آلمانی
۲۰۲۰۵زبان و ادبیات عرب
۲۰۱۱۱زبان و ادبیات فارسی – ادبیات عرفانی
۵۰۲۰۸زراعت
۳۰۴۰۱زمین شناسی
۳۰۴۰۷زمین شناسی – پترولوژی
۳۰۴۰۸زمین شناسی – تکتونیک
۳۰۴۰۵زمین شناسی – زمین شناسی اقتصادی
۳۰۴۱۷زمین شناسی – سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسی
۳۰۴۲۰زمین شناسی زیست محیطی
۳۰۴۱۶زمین شناسی-فسیل شناسی و چینه شناسی
۳۰۵۳۶زیست شناسی – سلولی و تکوینی گیاهی
۳۰۵۴۶زیست شناسی – سلولی و مولکولی
۳۰۵۴۸زیست شناسی – میکروبیولوژی
۳۰۵۳۲زیست شناسی دریا – جانوران دریا
۳۰۵۳۱زیست شناسی دریا- بوم شناسی دریا
۳۰۵۲۵زیست شناسی- ژنتیک مولکولی
۳۰۵۳۵زیست شناسی- سیستماتیک گیاهی
۳۰۵۴۵زیست شناسی- فیزیولوژی گیاهی
۳۰۵۷۹زیست شناسی-بوم شناسی گیاهی(اکولوژی گیاهی)
۳۰۲۰۸ژئوفیزیک – الکترومغناطیس
۳۰۲۱۱ژئوفیزیک – زلزله شناسی
۳۰۲۰۹ژئوفیزیک – لرزه شناسی
۳۰۲۱۳ژئوفیزیک-گرانی سنجی
۵۰۲۲۷سازه های آبی
۲۰۷۲۲سنجش و اندازه گیری
۶۰۲۱۴شهرسازی
۳۰۳۲۶شیمی – شیمی پلیمر
۳۰۳۲۲شیمی گرایش شیمی آلی
۳۰۳۱۹شیمی گرایش شیمی تجزیه
۳۰۳۲۱شیمی گرایش شیمی فیزیک
۳۰۳۱۸شیمی گرایش شیمی کاربردی
۳۰۳۲۰شیمی گرایش شیمی معدنی
۵۰۶۳۲صنایع خمیر و کاغذ
۶۰۲۱۵طراحی شهری
۲۰۴۲۵عرفان اسلامی و اندیشه امام خمینی (س)
۲۱۷۱۷علم اطلاعات و دانش شناسی
۲۱۷۱۹علم اطلاعات و دانش شناسی-بازیابی اطلاعات و دانش
۲۰۹۱۴علوم اقتصادی
۲۰۵۱۶علوم ارتباطات
۲۰۹۳۶علوم اقتصادی – اقتصاد اسلامی
۲۰۹۳۴علوم اقتصادی گرایش مالی
۲۰۹۳۱علوم اقتصادی-اقتصاد بین المللی
۵۰۲۲۳علوم باغبانی – گیاهان زینتی
۵۰۲۲۱علوم باغبانی – میوه کاری
۵۰۲۲۲علوم باغبانی- سبزی کاری
۵۰۲۷۶علوم باغبانی-بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی محصولات باغبانی
۵۰۲۷۵علوم باغبانی-فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت محصولات باغبانی
۵۰۲۲۰علوم باغبانی-گیاهان دارویی ، ادویه ای و نوشابه ای
۳۰۵۸۰علوم جانوری – فیزیولوژی جانوری
۳۰۵۴۴علوم جانوری- تکوینی
۵۰۲۳۱علوم جنگل
۲۰۸۱۲علوم سیاسی
۲۰۸۳۱علوم سیاسی – اندیشه های سیاسی
۲۰۸۳۰علوم سیاسی – جامعه شناسی سیاسی
۲۰۸۳۳علوم سیاسی – سیاستگذاری عمومی
۲۰۸۳۲علوم سیاسی – مسائل ایران
۵۰۲۸۰علوم علفهای هرز
۲۰۴۲۹علوم قرآن و حدیث
۳۰۱۱۷علوم کامپیوتر
۳۰۱۴۱علوم کامپیوتر-محاسبات نرم و هوش مصنوعی
۵۰۵۱۷علوم مرتع
۵۰۲۲۵علوم و تکنولوژی بذر
۵۰۴۰۹علوم و صنایع غذایی-تکنولوژی مواد غذایی
۵۰۴۲۵علوم و صنایع غذایی-شیمی مواد غذایی
۵۰۴۲۰علوم و صنایع غذایی-مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی
۵۰۴۲۱علوم و صنایع غذایی-میکروبیولوژی مواد غذایی
۵۰۲۳۶علوم و مهندسی آبخیزداری
۱۰۵۱۴فارماکولوژی دامپزشکی
۵۰۶۳۱فرآورده های چند سازه چوب
۲۰۵۴۳فرهنگ و ارتباطات
۲۱۱۰۹فرهنگ و زبانهای باستانی ایران
۲۰۴۴۳فقه شافعی
۲۰۸۳۸فقه و حقوق جزا
۲۰۴۶۶فقه و حقوق خصوصی
۲۰۴۵۶فقه و مبانی حقوق و اندیشه امام خمینی (ره)
۲۱۰۰۲فلسفه
۲۱۰۰۸فلسفه اسلامی
۲۱۰۰۴فلسفه تطبیقی
۲۰۶۲۸فلسفه تعلیم و تربیت
۲۱۰۰۳فلسفه علم
۶۰۱۴۶فلسفه هنر
۳۰۲۰۱فیزیک
۳۰۶۰۴فیزیک دریا
۱۰۵۱۵فیزیولوژی دامپزشکی
۲۱۴۲۳فیزیولوژی ورزشی
۲۱۴۵۱فیزیولوژی ورزشی – بیوشیمی و متابولیسم ورزشی
۲۱۴۶۲فیزیولوژی ورزشی – فیزیولوژی ورزشی عصبی – عضلانی
۲۱۴۵۰فیزیولوژی ورزشی – فیزیولوژی ورزشی قلب و عروق و تنفس
۱۰۵۰۸قارچ شناسی دامپزشکی
۲۱۱۹۵کارآفرینی – آموزش عالی
۲۱۱۷۸کارآفرینی – بخش عمومی
۲۱۱۹۰کارآفرینی – بین الملل
۲۱۱۹۴کارآفرینی – توسعه
۲۱۱۷۹کارآفرینی – سازمانی
۲۱۱۹۳کارآفرینی – فناوری
۲۱۱۹۱کارآفرینی – کسب و کار
۲۰۴۲۴کلام
۲۰۴۵۱کلام-کلام اسلامی
۱۰۵۰۹کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی
۲۱۳۲۴مالی-بانکداری
۲۱۳۲۶مالی-بیمه
۲۱۳۲۷مالی-حقوق مالی
۲۱۳۲۵مالی-مالی بین المللی
۲۱۳۲۳مالی-مهندسی مالی
۵۰۵۸۷محیط زیست – آلودگی محیط زیست
۵۰۵۸۹محیط زیست – آمایش محیط زیست
۵۰۵۸۸محیط زیست – تنوع زیستی
۲۱۲۱۲مدیریت آموزشی
۲۱۲۱۰مدیریت دولتی
۲۱۰۴۷مدیریت صنعتی-استراتژی صنعتی
۲۱۲۶۹مدیریت صنعتی-تحقیق در عملیات
۲۱۰۴۹مدیریت صنعتی-تولید و عملیات
۲۱۰۴۸مدیریت صنعتی-مدیریت سیستمها
۲۱۲۱۴مدیریت محیط زیست – مدیریت محیط زیست
۲۱۲۲۲مدیریت – مدیریت رسانه ای
۲۱۲۲۱مدیریت آموزش عالی
۲۱۲۴۷مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابی
۲۱۲۲۳مدیریت تکنولوژی
۲۱۰۵۶مدیریت تکنولوژی – مدیریت انتقال تکنولوژی
۵۰۱۲۶مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک-بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک
۵۰۱۲۵مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک-شیمی و حاصلخیزی خاک
۱۰۱۰۹مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی
۲۱۲۱۶مدیریت دولتی – مدیریت منابع انسانی
۲۱۲۸۷مدیریت دولتی-تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی
۲۱۲۸۸مدیریت دولتی-رفتارسازمانی
۲۱۲۸۹مدیریت دولتی-مدیریت تطبیقی و توسعه
۵۰۲۸۹مدیریت صنایع چوب و کاغذ
۲۱۲۷۸مدیریت صنعتی- مالی
۲۱۲۲۴مدیریت فن آوری اطلاعات
۲۱۲۲۵مدیریت محیط زیست-اقتصاد محیط زیست
۲۱۲۲۶مدیریت محیط زیست-حقوق محیط زیست
۵۰۱۲۷مدیریت منابع خاک-پیدایش،رده بندی وارزیابی خاک
۵۰۱۲۸مدیریت منابع خاک-فیزیک و حفاظت خاک
۲۱۲۴۲مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
۲۱۴۲۲مدیریت ورزشی
۲۱۴۴۲مدیریت ورزشی-مدیریت اوقات فراغت و ورزشهای تفریحی
۲۱۴۴۵مدیریت ورزشی-مدیریت بازاریابی و رسانه های ورزشی
۲۱۴۵۸مدیریت ورزشی-مدیریت راهبردی در سازمان ها ورویدادهای ورزشی
۲۱۶۰۲مشاوره
۶۰۲۰۶معماری
۶۰۲۳۱معماری منظر
۵۰۳۱۳مکانیزاسیون کشاورزی
۴۰۱۱۱مهندسی پزشکی – بیوالکتریک
۴۰۱۰۹مهندسی پزشکی – بیومکانیک
۴۰۲۰۱مهندسی شیمی
۴۰۲۲۵مهندسی شیمی-طراحی،شبیه سازی و کنترل فرآیندها
۴۰۳۱۰مهندسی صنایع
۴۰۵۱۰مهندسی معدن
۴۰۵۴۱مهندسی معدن – اکتشاف مواد معدنی
۴۱۲۰۳مهندسی هسته ای – مهندسی پرتوپزشکی
۵۰۳۹۱مهندسی اقتصاد کشاورزی – سیاست و توسعه کشاورزی
۵۰۳۹۲مهندسی اقتصاد کشاورزی-اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی
۵۰۳۹۴مهندسی اقتصاد کشاورزی-اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست
۵۰۳۹۳مهندسی اقتصاد کشاورزی-بازاریابی محصولات کشاورزی
۴۰۱۲۳مهندسی برق ـ قدرت
۴۰۱۴۵مهندسی برق – مخابرات
۴۰۱۰۱مهندسی برق- الکترونیک
۴۰۱۵۱مهندسی برق- کنترل
۴۰۱۷۸مهندسی پزشکی – مهندسی بافت
۴۰۱۱۸مهندسی پزشکی-بیومواد
۴۰۲۲۲مهندسی پلیمر – مهندسی پلیمر
۴۱۳۱۰مهندسی سیستم های انرژی(سامانه های انرژی)-انرژی و محیط زیست
۴۱۳۰۶مهندسی سیستمهای انرژی
۴۰۰۱۸مهندسی شیمی – مهندسی پلیمر
۴۰۲۵۹مهندسی شیمی – مهندسی محیط زیست
۴۰۰۱۷مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی و مهندسی بیوشیمی
۴۰۰۱۵مهندسی شیمی-پدیده های انتقال و فرآیندهای جداسازی
۴۰۳۱۲مهندسی صنایع-اتوماسیون
۴۰۳۱۱مهندسی صنایع-برنامه ریزی ومدیریت تولید
۴۰۳۱۳مهندسی صنایع-تحقیق درعملیات ومهندسی سیستم
۴۰۴۵۵مهندسی عمران ـ حمل و نقل
۴۰۳۸۳مهندسی عمران – زلزله
۴۰۴۷۱مهندسی عمران – سازه
۴۰۳۹۲مهندسی عمران – مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی
۴۰۳۹۰مهندسی عمران – مهندسی محیط زیست
۴۰۴۳۶مهندسی عمران – مهندسی و مدیریت ساخت
۴۰۳۹۷مهندسی عمران – مهندسی و مدیریت منابع آب
۴۰۴۸۶مهندسی عمران -راه وترابری
۴۰۴۴۴مهندسی عمران- ژئوتکنیک
۴۰۳۹۴مهندسی عمران-مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
۴۱۰۰۹مهندسی فناوری اطلاعات
۴۱۰۴۴مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعی و رباتیکز
۴۱۰۰۵مهندسی کامپیوتر- معماری سیستمهای کامپیوتری
۴۱۰۰۲مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
۵۰۱۱۲مهندسی کشاورزی – علوم طیور
۴۰۷۳۳مهندسی متالورژی و مواد
۴۰۲۲۷مهندسی محیط زیست
۴۰۶۶۴مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی
۴۰۶۶۹مهندسی مکانیک – ساخت و تولید
۴۰۶۰۲مهندسی مکانیک -طراحی جامدات
۵۰۳۸۹مهندسی مکانیک بیوسیستم-انرژی های تجدید پذیر
۵۰۲۹۵مهندسی مکانیک بیوسیستم-طراحی ماشین های کشاورزی
۵۰۳۹۰مهندسی مکانیک بیوسیستم-فناوری پس از برداشت
۴۰۶۷۱مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی
۵۰۳۳۴مهندسی منابع آب
۴۰۸۰۳مهندسی نساجی – تکنولوژی نساجی
۴۰۸۱۸مهندسی نساجی- شیمی نساجی
۴۰۲۹۱مهندسی نفت-مخازن
۴۱۲۰۱مهندسی هسته ای – مهندسی انرژی هسته ای
۴۱۱۰۶مهندسی هوافضا
۳۰۷۰۲هواشناسی
۵۰۶۱۷هواشناسی کشاورزی

تعداد رشته های اعلام شده : ۲۸۱