متقاضیان واجد شرایط پذیرش دکتری بدون آزمون دانشگاه صنعتی شیراز برای سال تحصیلی ۹۵-۹۶ تا ۲۹ خرداد ماه فرصت دارند نسبت به ارسال مدارک خود اقدام نمایند.

در جهت اجرای آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری به شماره ۲۱/۶۷۲۷۲ مورخ ۹۳/۴/۱۸ و اصلاحیه های شماره ۲۱/۲۳۷۲۰۰ مورخ ۹۳/۴/۱۶ و شماره ۲۱/۹۶۴۷۴ مورخ ۹۴/۰۵/۲۴ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه صنعتی شیراز از بین داوطلبین ممتاز کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شیراز و سایر دانشگاه های معتبر بر طبق موارد مندرج در این اطلاعیه پس از بررسی مدارک علمی – پژوهشی و انجام مصاحبه تعدادی از واجدین شرایط را جهت دوره های دکتری برای رشته گرایش های زیر پذیرش می نماید.

 

شرایط اختصاصی:

الف) داشتن میانگین کل ۱۶ در دوره کارشناسی و میانگین کل ۱۷ در دوره کارشناسی ارشد بدون احتساب نمره پایان نامه (یا میانگین همتراز شده هر یک از دوره های مذکور طبق دستورالعمل مصوب شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی شیراز).

تبصره: دانشجویان کارشناسی ارشد که تا پایان شهریور ۱۳۹۵ فارغ التحصیل می شوند و میانگین کل ۱۷ در این دوره داشته باشند در صورت داشتن سایر شرایط می توانند از تسهیلات این آیین نامه استفاده نمایند.

ب) بیش از دو سال از تاریخ دانش آموختگی متقاضی نگذشته باشد.

پ) کسب حداقل نمره ۵۰ از آزمون زبان MCHE یا معادل آن در سایر آزمون های قبل از آزمون جامع دکتری (مطابق با آیین نامه دوره دکتری مصوب وزارت علوم)

ت) داشتن حداقل ۷ امتیاز براساس جدول زیر:

نوع فعالیت

حداقل امتیاز

حداکثر امتیاز

نحوه ارزیابی

الف- مقالات علمی پژوهشی داخلی و خارجی مرتبط با پایان نامه

ب- گواهی ثبت اختراع مورد تایید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

ج- برگزیدگی در جشنواره های علمی معتبر بین المللی خوارزمی، فارابی، رازی و این سینا

۷

۲۰

– هر مقاله تا ۷ امتیاز

– گواهی ثبت اختراع بین المللی تا ۷ و داخلی تا ۵ امتیاز

– برگزیدگی داخلی تا ۳ و بین المللی تا ۷ امتیاز

نحوه ثبت نام:

متقاضیان از روز یکشنبه مورخ ۹۵/۳/۱۶ تا شنبه مورخ ۹۵/۳/۲۹ تمام مدارک زیر به جز توصیه نامه محرمانه از استاد را باید با فرمت jpg اسکن کرده و در یک فایل rar یا Zip (با حجم حداکثر MB 20) با نام خانوادگی متقاضی بصورت لاتین در محل های که به تفکیک رشته و گرایش در نظر گرفته شده است، بارگذاری نمایند. لازم به ذکر است که هر رشته و گرایش مدارک خود را می بایست در همان محلی که بصورت جداگانه برای رشته و گرایش مختلف ایجاد شده است بارگذاری نمایند و در صورت اشتباه، مسئولیت آن به عهده خود متقاضی می باشد. پس از این تاریخ سیستم غیر فعال و این مدت به هیچ وجه قابل تمدید نخواهد بود.

مدارک لازم برای ثبت نام اینترنتی:

۱- تصویر فیش واریزی به مبلغ ۹۰۰/۰۰۰ (نهصد هزار ریال) به شماره حساب ۲۱۷۷۱۷۳۰۰۱۰۰۲ بانک ملی به نام درآمدهای اختصاصی دانشگاه صنعتی شیراز قابل پرداخت در تمام شعب بانک ملی (پس از پرداخت هزینه مبلغ مورد نظر به هیچ وجه مسترد نخواهد شد).

۲- تصویر کارت ملی (پشت و رو)

۳- تصویر شناسنامه (صفحه اول)

۴- تصویر گواهی کارشناسی و کارشناسی ارشد که معدل کل در آنها ذکر شده باشد.

تبصره ۱: دانشجویان نیمسال آخر دوره کارشناسی ارشد باید گواهی اشتغال به تحصیل و نیز تأئیدیه اتمام دوره حداکثر تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۵ (فرم شماره ۱ مندرج در ضمیمه این اطلاعیه) را ضمیمه نمایند.

۵- فرم تکمیل و امضاء شده شماره ۲ مندرج در ضمیمه این اطلاعیه.

۶- تصویر کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت یا دفترچه آماده به خدمت معتبر و بدون غیبت که تاریخ اعزام بعد از تاریخ پذیرش داشته باشند (برای داوطلبان مرد).

تبصره ۲: داوطلبان در حال انجام خدمت وظیفه می بایست از یگان محل خدمت خود گواهی معتبر دال براتمام خدمت وظیفه عمومی یا ترخیص حداکثر تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۵ ارائه نمایند.

– گواهی و مستندات سوابق آموزشی (شامل نمرات مقاطع مختلف تحصیلی و گواهی تدریس) و پژوهشی (شامل صفحه اول مقاله های کنفرانس، مجله و سایر فعالیتهای پژوهشی).

– ارائه حداقل دو توصیه نامه از اساتید دوره کارشناسی ارشد.

داشتن موارد زیر در پذیرش دانشجویان امتیاز محسوب می گردد:

۱- تالیف یا ترجمه کتاب مرتبط با رشته تحصیلی؛

۲- برگزیدگی در جشنواره های علمی معتبر بین المللی(خوارزمی، فارابی، رازی و ابن سینا) ؛

۳- برگزیدگی المپیادهای علمی دانشجوی؛

۴- داشتن مدرک زبان معتبر.

توجه ۱: به مدارک ناقص ترتیب اثر داده نمی شود.

۲: پذیرش نهایی دانش آموختگان منوط به تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (سازمان سنجش آموزش کشور) خواهد بود.

۳: در روز مصاحبه داوطلب می بایست اصل تمام مدارک فوق به همراه حداقل دو عدد توصیه نامه علمی محرمانه از اساتید دوره کارشناسی ارشد و اصل فیش واریزی، همچنین مقالات پذیرفته یا چاپ شده بصورت کامل همراه با گواهی پذیرش در قالب صحافی فنری تهیه کرده و مشخصات فردی از قبیل نام و نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، رشته تحصیلی، معدل دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد، دانشگاه محل تحصیل در دو مقطع و نیز رشته انتخابی دوره دکتری را بر روی جلد نصب و به کمیته مربوطه تحویل دهد.

 درجهت اجرای آیین نامه تسهیلات آموزشی دانشجویان ممتاز دوره کارشناسی  ارشد برای ورود به دوره های تحصیلی دکتری به شماره ۲۱/۶۷۲۷۲ مورخ ۹۳/۴/۱۸ و اصلاحیه های شماره ۲۱/۲۳۷۲۰۰  مورخ ۹۳/۴/۱۶و  شماره ۲۱/۹۶۴۷۴مورخ ۹۴/۵/۲۴ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه صنعتی شیراز از بین داوطلبان  ممتاز کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شیراز و سایر دانشگاههای معتبر بر طبق موارد مندرج در این اطلاعیه پس از بررسی مدارک علمی – پژوهشی و انجام مصاحبه تعدادی از داوطلبان واجد شرایط را جهت دوره های دکتری  برای رشته گرایش های زیر پذیرش می نماید.

نحوه ثبت نام:

متقاضیان از روز یکشنبه مورخ ۹۵/۳/۱۶تا شنبه مورخ ۹۵/۳/۲۳تمام مدارک زیر به جز توصیه نامه محرمانه از استاد را باید با فرمت jpg اسکن کرده و در یک فایل rar یا Zip ( با حجم حداکثر MB 20) با نام خانوادگی متقاضی بصورت لاتین در محل های که  به تفکیک رشته و گرایش در نظر گرفته شده است، بارگذاری نمایند. لازم به ذکر است که هر رشته و گرایش مدارک خود را می بایست در همان  محلی که بصورت جداگانه برای رشته و گرایش مختلف ایجاد شده است  بارگذاری نمایند و در صورت اشتباه، مسئولیت آن به عهده خود متقاضی می باشد. پس از این تاریخ سیستم غیر فعال و این مدت به هیچ وجه قابل تمدید نخواهد بود.

(لطفا قبل از ثبت نام فراخوان را به دقت مطالعه فرمائید.)

لطفا فایلیهای ارسالی را به نام خانوادگی متقاضی به صورت لاتین در محل های که  به تفکیک رشته و گرایش در نظر گرفته شده است، ارسال نمائید و پس از بارگذاری فایل به انتهای صفحه مراجعه نموده و کلید ذخیره و ارسال را کلیک نمائید.