آموزش فال تاروت کبیر

آموزش فال تاروت کبیر

آموزش فال تاروت کبیر در سراسر ایران

تاروت

تاروت تعدادی کارت مخصوص فال است که از وسط قرن پانزدهم میلادی در مکان های مختلف اروپا مثل ایتالیا و جاهای دیگر برای بازی ورق مورد استفاده می شده است. بعد از قرن هجده تا الان طرفداران آن و کاوشگران رازها و دانشهای پنهانی ورق های تاروت را، وسیله ای جهت پیش گویی و گذرگاهی در مسیر ذهن میدانند.

آموزش فال تاروت از صفر تا صد (مقدماتی و پیشرفته)

آموزش فال تاروت کبیر

در کل اروپا از تاروت به عنوان بازی استفاده میکنند ولی در کشور انگلیس تاروت بیشتر به عنوان گرفتن فال می باشد ، بعضی ها ریشه تاروت را از مصر یا کابالا می دانند ولی مدرکی وجود ندارد که نشان دهد قبل از قرن هجدهم برای پیش گویی و فال استفاده می شده است.

ورق های تاروت از چهار دسته خال که شامل ده کارت دارای شماره می باشد و چهار کارت عکس دار می باشد. همچنین تاروت بیست و یک خال حکم و یک کارت به نام دلقک دارد با توجه به نوع بازی، دلقک می تواند بی نقش باشد و یا بالاترین نقش را داشته باشد.

تاریخچه تاروت

کارت های تاروت شاید از قاهره در اواخر قرن چهارده به اروپا آمده رسید این کارت ها یک سری خال شبیه به چهار خال تاروت دارند که شامل سکه و ترکه و شمشیر و جام می باشند (کارت های فال تاروت) . کارت هایی که هنوزم در بازی های پرتغال و ایتالیا و همچنین اسپانیا هستند.

کارت هایی که تصویری هستند احتمالا در سالهای ۱۴۲۵ تا ۱۴۷۱۸ شکل گرفته اند. این کارت ها شامل شانزده تصویر از خداهای یونان و کارت هایی به شکل چهار گونه پرنده آمده است که رایج نبوده است.

اولین دسته از کارت های تاروت که شناخته شده در سالهای ۱۴۵۰ تا ۱۴۳۰ میلادی در بولونیا و فرارا و میلان پدید آمد ، در این بین چهار کارت خال اضافه شد که خال حکم نامیده شد. در سال ۱۴۹۱ نقش های بسیاری که نشان دهنده تخیل طالع بینی اجتماع و پیشگویی بوده است به تاروت اضافه شده است.

مفهوم اصلی کارتهای تاروت کبیر:

کارت های تاروت کبیر بیانگر دروسی از زندگی، تاثیرات کارما و مضامین بزرگ و برجسته ای است که تاثیر بسزایی بر روی زندگی و سفر روحی تان به سمت روشنفکری دارد.

مفهوم اصلی کارت های تاروت کبیر در عین حال پیچیدگی و عمیق بودن، بسیار زیبا هستند.

به راستی که چنین کارت های تاروت نمایانگر ساختاری از آگاهی بشر هستند و کلیدی از درس های زندگی را از گذشته تا به اکنون نگه می دارند.

همچنین به عنوان کارت های برتری یا نیروی اندوخته شده برای روز مبادا نیز شناخته می شوند.

کارت های اصلی کبیر شامل ۲۱ عدد کارت های شماره گذاری شده و یک عدد کارت شماره گذاری نشده (به معنی ابله) می باشد.

ابله شخصیت برجسته کارت های اصلی تاروت کبیر می باشد و سفر خود را به هر یک از کارت ها، ملاقات با معلمان جدید و یادگیری دروس جدیدی از زندگی در مسیرهای طولانی شروع می کند و سرانجام با کارت گیتی یا جهان به سفر خود خاتمه می بخشد.

در واقع به عنوان سفری فریبنده معروف است و روش مفیدی برای درک سطری از مفهوم کارت های تاروت کبیر می باشد.

تاروت

تاروت تعدادی کارت مخصوص بازی می باشد که از وسط قرن پانزده میلادی در مکان های مختلف اروپا مثل ایتالیا و غیره برای بازی ورق مورد استفاده می شده است. بعد از قرن هجده تا الان طرفداران آن و کاوشگران رازها و دانشهای پنهانی ورق های تاروت را ، وسیله ای جهت پیش گویی و گذرگاهی در مسیر ذهن میدانند.
در کل اروپا از تاروت به عنوان بازی استفاده میکنند ولی در کشور انگلیس تاروت بیشتر به عنوان گرفتن فال می باشد ، بعضی ها ریشه تاروت را از مصر یا کابالا می دانند ولی مدرکی وجود ندارد که نشان دهد قبل از قرن هجدهم برای پیش گویی و فال استفاده می شده است.

ورق های تاروت از چهار دسته خال که شامل ده کارت دارای شماره می باشد و چهار کارت عکس دار می باشد. همچنین تاروت بیست و یک خال حکم و یک کارت به نام دلقک دارد با توجه به نوع بازی، دلقک می تواند بی نقش باشد و یا بالاترین نقش را داشته باشد.

تاریخچه تاروت

کارت های تاروت شاید از قاهره در آخرای قرن چهارده به اروپا آمده است این کارت ها یک سری خال شبیه به چهار خال تاروت دارند که شامل سکه و ترکه و شمشیر و جام می باشند (کارت های فال تاروت) . کارت هایی که هنوزم در بازی های پرتغال و ایتالیا و همچنین اسپانیا هستند.

کارت هایی که تصویری هستند احتمالا در سالهای ۱۴۲۵ تا ۱۴۷۱۸ شکل گرفته اند. این کارت ها شامل شانزده تصویر از خداهای یونان و کارت هایی به شکل چهار گونه پرنده آمده است که رایج نبوده است.

اولین دسته از کارت های تاروت که شناخته شده در سالهای ۱۴۵۰ تا ۱۴۳۰ میلادی در بولونیا و فرارا و میلان پدید آمد ، در این بین چهار کارت خال اضافه شد که خال حکم نامیده شد. در سال ۱۴۹۱ نقش های بسیاری که نشان دهنده تخیل طالع بینی اجتماع و پیشگویی بوده است به تاروت اضافه شده است.

 

اموزش فال تاروت

 

آموزش فال تاروت کبیر

کارت های تاروت دست ساز ، در قرن چهارده مورد حمله از سمت خطبا قرار گرفته ، آنها معتقد بودند که ذات و روح شیطان در این کارت ها وجود دارد. در این شرایط اکثر حکومتها تاروت را آزاد اعلام کردند و برخی خلاف آن را اعلام می داشتند. با آمدن چاپ ، تولید بیشتر ورق ها امکان پذیر شد که کارت های ساخته شده آن دوره در فرانسه باقی مانده است ، محبوب ترین کارت و الگوی چاپ مربوط به ورق های شهر مارسی است که به کارت های تاروت مارسی معروف است. کارت های فال تاروت که در ایران حافظ استفاده شده است از نسخه ی اصلی تاروت مارسی است که بسیار کمیاب و اصیل می باشد.

بازی های تاروت

هدف اصلی این کارت ها در ابتدا فقط بازی بوده است، قانون های این بازی به نوشته مارتیانو داتورتونا می باشد. بازی تاروت شامل فرهنگ های مختلفی می باشد. این ورق ها در ایتالیا طرفدار کمتری دارد ، در مقابل مقدار بازی در خارج از ایتالیا خیلی زیاد است. کارت های تاروت فرانسوی در محلی های این کشور خیلی طرفدار دارد و در اروپای مرکزی خیلی زیاد بازی می شود.

اسرار و پیشگویی های تاروت

هر کدام از کارت های تاروت یک عکس و یک عنوان را دارد که هرکدام از آنها مفهوم خاصی را اعلام می دارد. در پیشگویی تاروت این باور وجود دارد که کارت هایی که برای شرکت کننده رو خواهد شد ، نمایی از آینده و یا زمان فعلی او می باشد. پیشگویی با ورق های تاروت شاید اولین بار در کتابی به اسم الهامات فرانچسکو مارکولینی از آن صحبت شد که یک روش ساده را از برگزیدن کارت هایی از بین ورق ها که جدا از فال معنی نداشته ارائه داده است. در خاطره های ژاکامو کاسانووا در سال ۱۷۶۵ نوشته شده که معشوقه او که روس بوده با استفاده از کارت های تاروت، فال می گرفته و همه ی فال های تاروت گرفته شده توسط وی درست بوده است. ورق های تاروت در جلوتر با عرفان ها و جادو مخلوط شده تا امروز که شکل فعلی فال تاروت را به خود گرفته است.

تاروت در امروز

در حال حاضر تاروت گونه های بی نهایت و زیادی از خود به نمایش گذاشته و وجود دارد که با توجه به سلیقه ها و فرهنگ های مختلف به دست طراحان و عکاسان خلق شده است. مثل هکر و گربه نما و کیتی و کیمیاگری و غیره.

تاروت برای فال

در همه دنیا در حال حاضر کمتر از تاروت به عنوان بازی استفاده می شود و بیشتر به عنوان پیشگویی و طالع بینی و به نوعی کارت های اسرا آمیز شناخته شده است، به شکلی که در ایران هم فال تاروت و فال ورق رایج می باشد و از آن برای طالع بینی و پیشگویی استفاده میکنند.

آموزش فال تاروت کبیر

می توان گفت که فال تاروت طرفداران زیادی دارد که چون تعداد زیادی کارت و عکس را شامل می شود، اطلاعات کامل و جامعی را درباره گذشته و یا حال و آینده نشان می دهد.

در اروپا بیشتر از تاروت برای بازی استفاده میشود ولی در کشورهای انگلیس برای بازی نمی باشد. در حال حاضر تاروت در دنیا بیشتر جنبه فال دارد.

همانطور که در بالا خدمتتان عرض کردیم ، هرکدام از کارت های تاروت یک عکس و عنوان را دارد که بیانگر مفهوم خاصی می باشد و هر کارتی که رو شود برای آن فرد معنی و مفهومی از آینده ، حال و یا گذشته او دارد. از نظر تاریخ ، مهمترین و با اهمیت ترین طراحی برای فال تاروت ، برای تاروت رایدر وایت می باشد که بیشتر هم برای فال تاروت از این دسته استفاده می شود. سایت ایران حافظ نیز برای متون بخش فال تاروت بیشتر از همین متون تاریخی الهام گرفته است.

آشنایی با فال تاروت

کارت تاروت تشکیل شده از هفتاد و هشت کارت شکل دار می باشد که هر کدام معنی خاصی دارد. ورق های تاروت به دو دسته ورق های تاروت کبیر که بیست و دو عدد می باشد و ورق های تاروت صغیر که پنجاه و شش عدد می باشد تقسیم میشود که جمع این کارت ها هفتاد و هشت کارت می باشد. ورق های تاروت کبیر پایه فال را تشکیل می دهند. ورق های تاروت کبیر نشانگر الگو و درس های زندگی و درس های معنوی ما می باشد و ورق های تاروت صغیر نشان دهنده کارهای روزانه ما می باشد.

 

فال تاروت ایران حافظ

ما در ایران حافظ سعی کردیم تمام اصول درست فال تاروت را به کار ببندیم و فال تاروت را در انواع مختلفی که در جهان وجود دارد ارائه کنیم ، همانطور که مشاهده می کنید فال تاروت بخش های مختلفی دارد از جمله آن ، فال تاروت یک کارتی ، فال تاروت سه کارتی ، فال تاروت چهار کارتی ، فال تاروت پنج کارتی ، فال تاروت شش کارتی ، فال تاروت نه کارتی ، فال تاروت ده کارتی و در نهایت فال تاروت عشق ارائه شده است و سعی در تکمیل شدن این بخش با ارائه فال تاروت کبیر داریم که هر کدام در ظاهر از یک نوع برنامه نویسی تشکیل شده اما در بطن ماجرا بسیار پیچیده تر از آنچه تصور می کنید است.

 

 

اموزش فال تاروت

آموزش فال تاروت کبیر

برای استفاده از هر یک از بخش های فال تاروت می توانید روی لوگوی مربوط به آن در بخش پایین کلیک کنید.

 

 

تاروت چیست آموزش تاریخچه مختصر از تاروت

کارت های تاروت دست ساز ، در قرن چهارده مورد حمله از سمت خطبا قرار گرفته ، آنها معتقد بودند که ذات و روح شیطان در این کارت ها وجود دارد. در این شرایط اکثر حکومتها تاروت را آزاد اعلام کردند و برخی خلاف آن را اعلام می داشتند. با آمدن چاپ ، تولید بیشتر ورق ها امکان پذیر شد که کارت های ساخته شده آن دوره در فرانسه باقی مانده است ، محبوب ترین کارت و الگوی چاپ مربوط به ورق های شهر مارسی است که به کارت های تاروت مارسی معروف است. کارت های فال تاروت که در ایران حافظ استفاده شده است از نسخه ی اصلی تاروت مارسی است که بسیار کمیاب و اصیل می باشد.

بازی های تاروت

هدف اصلی این کارت ها در ابتدا فقط بازی بوده است، قانون های این بازی به نوشته مارتیانو داتورتونا می باشد. بازی تاروت شامل فرهنگ های مختلفی می باشد. این ورق ها در ایتالیا طرفدار کمتری دارد ، در مقابل مقدار بازی در خارج از ایتالیا خیلی زیاد است. کارت های تاروت فرانسوی در محلی های این کشور خیلی طرفدار دارد و در اروپای مرکزی خیلی زیاد بازی می شود.

آموزش نحوه گرفتن فال و تفسیر کارت ها

تاروت قرن ها روشی متداول و رایج برای طالع بینی بوده است و برای هر موضوع کارت هایی متناسب آن موجود است. کارت های فال تاروت علاوه بر پیش بینی آینده برای تربیت نفس آدمی نیز مورد استفاده قرار می گرفته است.

تاریخچه مختصری از تاروت

کارت های تاروت مرتبط با قرن های گذشته است. در اصل تاروت یک بازی سرگرم کننده بوده است که برای طالع بینی نیز مورد استفاده قرار می گرفته است. برای افرادی که با روند فال تاروت آشنایی ندارند، این طور به نظر می رسد که شخصی که کارت های تاروت را می خواند، می تواند آینده را پیش بینی کند، اما بیشتر خوانندگان کارت تاروت در ابتدا به شما می گویند که کارت ها به عنوان راهنما هستند و خواننده فقط نتیجه احتمالی را طبق نیروهایی که در حال حاضر در محل حضور دارند، تفسیر می کند.

کارت های تاروت

تاروت از ۷۸ کارت تشکیل شده است. ۲۲ کارت اول تاروت کبیر است. کارت ها دارای معانی نمادین هستند که بیشتر بر جهان مادی، ذهن شهودی و قلمرو تغییر، متمرکز شده است. ۵۶ کارت باقی مانده مرتبط با تاروت صغیر است و به ۴ گروه شمشیر، سکه، عصا و جام تقسیم می شود.

آموزش فال تاروت کبیر

تاروت کبیر

آموزش فال

 

کارت های تاروت کبیر ۲۲ کارت مجزا است که پایه اصلی تاروت را تشکیل می دهند. ۲۲ کارت تاروت کبیر خال حکم نامیده می شود. این کارت ها از ۰ تا ۲۱ شماره گذاری می شوند که شماره صفر در کارت به معنی ابله و شماره ۲۱ کارت به معنی جهان می باشد.

تفسیر کارت های تاروت کبیر

 ابله: آغاز، شادی، شور و شوق، احتمالات نامحدود و آغاز فرصت های جدید و نو در زندگی

جادوگر: قدرت، نیرو، اراده، زیرکی، توانمندی و تجلی

راهبه یا پاپ بانو: پاکی، دانش، کیفیت، خوشایند، مربی، یادگیرنده و ناشکیبایی

ملکه یا شهبانو: تکامل، رشد، موفقیت و هیجان

امپراطور یا شاه: ثروت، برادری، مدیریت، پایداری و کنترل

پاپ اعظم: انگیزه، حمایت اجتماعی، بخشندگی، هماهنگی با قوانین جامعه، شفیق و اهمیت از لحاظ تاریخی و قدمت

عشاق: خوشنامی، رابطه معنادار، هماهنگی در عشق و پایداری

ارابه: دودلی، ملال، اختلال، پشتکار، سفر، پر تلاش بودن

استقامت و قدرت: دلاوری، قدرت، اراده و عزم، شجاعت زیاد، دلیری، توانمندی

درویش یا زاهد گوشه نشین: قدرت، عقل سلیم، استقامت، پارسایی، تنهایی و پایان یک رابطه

چرخ اقبال: دانش، پیشرفت، پارسایی، پیشرفت در کار، اقبال، اقدامات غیر منتظره

عدالت: انصاف، عدالت، حقیقت، قانون، شجاعت، اخلاق و پاکی

به دار آویخته: واگذاری، محروم شدن از امری مهم، سازگاری مجدد، پیشرفت، توسعه، تولد مجدد، بدشانسی و ملال

مرگ: زندگی جدید، دگرگونی، تولد دوباره، تغییرات غیر منتظر و غیر قابل پیش بینی در زندگی و کار، فقدان، ناامیدی، شکست، بیماری، مرگ و بدشانسی

میزان یا اعتدال: ائتلاف، هماهنگی، کنترل، گرفتار، صبر، صلاحیت برای قدرت

شیطان: شکست غیر منتظره، فرد پرخاشگر، تعرض، وحشیگری، مجاله، عجیب و غریب، انحطاط، هرج و مرج و فاجعه

برج: ورشکستگی، تغییر ناگهانی، زوال دوستی، آوارگی، کاهش منابع مالی، اعمال غیر منتظره، فراموشی در گذشته

ستاره: سرنوشت، ایده های جدید در ذهن، عشق معنوی، لذت و خوشی، خوشنودی، ترغیب، تعادل، امید و خوشحالی

ماه: ستمگری، فریب، حقه بازی، رفع طلسم، چشم داشت نداشتن، خطا، شکست، ستمگری، آبروریزی، خطر

خورشید: گرمی، موفقیت، نشاط، تعهد در یک رابطه مستحکم

رستاخیز: سلامت بیشتر، به ثمر نشستن تلاش ها، پاداش، جبران، دوباره جوان شدن، آگاهی

جهان: ارزیابی موفقیت آمیز، رشد و تکامل، زندگی ابدی، معصومیت کامل، زندگی

 

آموزش فال تاروت کبیر

 

تفسیر کارت های تاروت صغیر

کارت جام: کارت های جام نشان دهنده احساسات و روابط و آب است. زمانی که خواندن شما تحت سلطه کارت های جام است، به این معنا است که احساسات شما می تواند بهترین نتیجه را کسب کند و شما می توانید از منطق و استدلال دور شوید.

کارت شمشیر: کارت های شمشیر با درگیری های جسمی و اخلاقی همراه است. علاوه بر این نشان دهنده عنصر هوا است و به جهت شرق متصل است. در حالی که مردم شمشیر را نشانه درگیری می دانند اما این کارت ها پیچیده تر از آن مفهوم هستند.

کارت های شمشیر نماد قدرت، تغییر، جاه طلبی و عمل هستند. اگر تعدادی کارت شمشیر به صورت گستره ظاهر می شوند، باید به نشانه هایی توجه کنید که وضعیت مورد نظر به عمل و نتیجه وابسته نیست و ممکن است از طریق پاسخ مناسب و تحلیل رفع شود.

کارت های سکه: در فال تاروت خواستگاری، موضوعات امنیتی و ثبات و ثروت را نشان می دهد. این کارت به جهت شمال متصل است و به عنصر زمین اشاره دارد. کارت های سکه جایی است که کارت های مرتبط با پیشرفت تحصیلی، سرمایه گذاری، خانه و پول و ثروت را پیدا خواهید کرد.

کارت عصا: کارت های عصا با موضوعاتی مانند شهود، اندیشه و شوخ طبیعی همراه است. به جهت جنوب متصل شده و به عنصر آتش اشاره دارد. این کارت در جایی است که شما می توانید کارت های مرتبط با موضوعات خلاقیت، برقراری ارتباط با دیگران و فعالیت بدنی را پیدا کنید.

زمانی که تعدادی از کارت های عصا در فال شما ظاهر می شود، در بیشتر مواقع نشان دهنده این موضوع است که برای وضعیت کنونی شما راه حل های خلاقانه ای وجود دارد و شما باید آن راه حل ها را جستجو کنید..

آموزش فال تاروت کبیر

 

مطالب مرتبط:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما