ویژگی های شخصیتی لئو: تمام رازهایی که باید بدانید

ویژگی های شخصیتی لئو: تمام رازهایی که باید بدانید

علامت زودیاک لئو (شیر): صفات ، خصوصیات ، سازگاری و فال

ویژگی های شخصیتی لئو: تمام رازهایی که باید بدانید لئوها رهبران طبیعی زودیاک هستند، مانند شیری که مظهر علامت آنها است، باشکوه و چشمگیر. لئوها با جذابیت و موهبت هایشان به شدت شاداب و لیبرال هستند. آنها به شدت مغرور و با اعتماد به نفس هستند. آنها به جای اینکه مسئول خانه، کار و بازی باشند، زندگی را به طور کامل دوست دارند و زندگی می کنند. لئوها بسیار دوست داشتنی، نمایشی و خلاق هستند. لئوهای زیادی در بین مجریان جهان وجود دارند. لئوها از کوچک اندیشی و خرده گیری متنفرند. با این حال، آنها ممکن است گاهی لجباز، سختگیر و انعطاف ناپذیر باشند. لئوها همچنین قدرتمند، شجاع و مشتاق هستند تا بر هر چیزی که در ذهنشان است غلبه کنند. وقتی لئوها برای خود هدفی تعیین می‌کنند، با سرسختی به آن می‌چسبند. اگر لئو باشد، همه از سر راهشان برمی‌آیند دلشان روی چیزی است شفقت و بزرگ دلی، هوشیاری، انگیزه و رهبری طبیعی چهار ویژگی اصلی شخصیت لئو هستند . لئوها به سخاوتمندی در زمان، انرژی، احترام و پول معروف هستند. در نتیجه لئوها جذب دیگران می شوند. لئوها حس طبیعی اعتماد به نفس دارند. لئوها، مانند نشان شیرشان، قدرت و اقتدار خود را می شناسند و در بیان آن تردیدی ندارند. نگرش اعتماد لئو ممکن است آنها را غافلگیر کند وقتی که وفاداریشان برگردانده نشود، و اگر سخاوتشان برگردانده نشود ممکن است زخمی شوند. وقتی لئوها در بدترین حالت خود هستند، ممکن است مغرور باشند. سرسختی لئو ممکن است با سختی اشتباه گرفته شود. لئوها برای رسیدن به اهداف خود و عمل به وعده های خود سخت تلاش می کنند. از آنجایی که خورشید بر این علامت زودیاک حکومت می کند، بعید است که شیرها متقاعد شوند که مسیر دیگری را برای رسیدن به اهداف خود دنبال کنند. لئوها به خاطر شور و حرارت شدیدشان در رابطه با روابط عاشقانه معروف هستند. لئوها به خاطر سرزنده بودن، سرگرمی، وفاداری و صادق بودن در ارتباطات فردی خود، نشان دهنده اشتیاق خود به زندگی هستند. لئوها از روابط عاشقانه خود خواهان فداکاری عمیق، توجه متمرکز در زمان های مناسب و تجربه هستند. مهم‌تر از همه، لئوها همسری می‌خواهند که هم از نظر عاطفی و هم از نظر دیگر احساساتشان را با هم در میان بگذارد. افرادی که تحت نشانه های قوس ، برج حمل، دلو و ترازو متولد شده اند، بیشترین سازگاری عاشقانه را با لئوس دارند. لئوها به عنوان فعال، مبتکر، مثبت و مشتاق به رهبری در تعاملات کاری شناخته می شوند. لئوها برای مشاغل رهبری در محل کار مناسب هستند، به خصوص زمانی که به آنها اجازه انعطاف پذیری زیادی داده شود و استعدادهایشان با این شغل مناسب باشد. در نهایت، ویژگی های لئو ممکن است در تجارت بسیار مفید باشد. — توسط دوست ستاره چیراگ – پسر ستاره شناس بیجان داروالا

 

لئو در زودیاک باستان

 

در طالع بینی امروز اگر بین ۲۴ جولای و ۲۳ آگوست متولد شده اید، شیر هستید ، لاتین برای شیر . در این قرائت طالع بینی مدرن از زودیاک باستان، شما توصیه های فال را برای لئو دنبال می کنید تا عشق، خوش شانسی، سلامتی و بینش شخصیت خود را به دست آورید.

ا

چگونه مردم برای اولین بار از این به یک شیر رسیدند؟ اما لئو تا جایی که در تاریخ بشر می دانیم به عقب برمی گردد.

مانند سایر صورت فلکی زودیاک، تصویر شیر از خود صورت فلکی واضح نیست. در صورت فلکی ستاره ذاتی نیست. بلکه ایده شیر اول شد. سپس اولین اخترشناسان این ایده را بر روی ستارگان گذاشتند تا نشانه ای تکرار شونده باشد.

زودیاک را در معبد دندرای مصر در نظر بگیرید که لئو به رنگ قرمز حلقه زده است.

لئو در داستان باستانی

ما در باکره دیدیم که کتاب مقدس می گوید که خدا صور فلکی را ساخته است. آنها را قبل از وحی مکتوب برای هدایت قرار داد. آدم و پسرانش آنها را به فرزندانشان آموزش دادند تا برنامه خدا را به آنها آموزش دهند.

لئو داستان را به پایان می رساند. بنابراین حتی اگر به معنای طالع بینی مدرن «لئو» نباشید، داستان طالع بینی باستانی لئو ارزش دانستن دارد.

معنی اصلی لئو

در عهد عتیق، یعقوب این پیشگویی را در مورد قبیله یهودا بیان کرد

تو یک توله شیر هستی، یهودا. تو از طعمه برمی گردی پسرم مثل یک شیر خمیده می شود و دراز می کشد، مثل یک شیر – چه کسی جرات دارد او را بیدار کند؟ ۱۰  عصا از یهودا و عصای فرمانروا از میان پاهای او دور نخواهد شد تا آنكه از آن اوست بیاید و اطاعت امّتها از او باشد.پیدایش ۴۹:۹-۱۰

یعقوب اعلام کرد که فرمانروایی خواهد آمد، “او” که به عنوان یک شیر تصویر شده است. حکومت او شامل «امت‌ها» می‌شد و او از قبیله یهودای اسرائیل می‌آمد. عیسی از قبیله یهودا آمد و مسح شد. اما در آن آمدن او عصای فرمانروا را برنگرفت. او آن را برای آمدن بعدی خود پس انداز می کند، زمانی که مانند یک شیر برای حکومت خواهد آمد. این همان چیزی است که لئو از زمان های قدیم به تصویر کشیده است.

شیر پیروز

با توجه به این امر، نوشته ها شیر را به عنوان تنها کسی که شایسته گشودن طومار مقدس است توصیف می کند.

سپس در دست راست او که بر تخت نشسته بود، طوماری را دیدم که دو طرف آن نوشته و با هفت مهر مُهر شده بود. ۲  و فرشته‌ی نیرومندی را دیدم که با صدای بلند ندا می‌دهد: «چه کسی شایسته است مهرها را بشکند و طومار را بگشاید؟» ۳  اما هیچ‌کس در آسمان یا روی زمین یا زیر زمین نمی‌توانست طومار را بگشاید یا حتی به درون آن بنگرد. ۴  گریستم و گریستم زیرا کسی یافت نشد که لایق باز کردن طومار یا نگاه کردن به درون باشد. ۵  آنگاه یکی از بزرگان به من گفت: «گریه مکن! ببینید، شیر قبیله یهودا، ریشه داوود، پیروز شده است. او قادر است طومار و هفت مهر آن را بگشاید.»مکاشفه ۵: ۱-۵

شیر در اولین آمدن خود بر دشمن خود پیروز شد و بنابراین اکنون می تواند مهرهایی را بگشاید که پایان را آغاز می کند. ما این را در زودیاک باستانی با توجه به لئو بر دشمنش هیدرا مار می بینیم.

نتیجه گیری داستان زودیاک

هدف شیر از مبارزه با مار صرفاً شکست دادن او نبود، بلکه حکومت بود. نوشته ها حکومت شیر ​​را با این کلمات به تصویر می کشند.

سپس «آسمان جدید و زمین جدید» را دیدم، زیرا آسمان اول و زمین اول از بین رفته بودند و دیگر دریایی وجود نداشت. ۲  من شهر مقدس، اورشلیم جدید را دیدم که از جانب خدا از آسمان نازل می‌شد، و مانند عروسی که برای شوهرش لباس زیبا پوشیده بود، آماده شده بود. ۳  و صدای بلندی از تخت شنیدم که می گفت: «نگاه کن! اکنون جایگاه خدا در میان مردم است و او با آنها ساکن خواهد شد. آنها قوم او خواهند بود و خود خدا با آنها خواهد بود و خدای آنها خواهد بود. ۴  او هر اشکی را از چشمان ایشان پاک خواهد کرد. دیگر مرگ و ماتم و گریه و درد نخواهد بود، زیرا نظم قدیمی از بین رفته است.» ۵ آن که بر تخت نشسته بود گفت: من همه چیز را نو می سازم! سپس گفت: این را بنویس که این سخنان امین و درست است. ۶  او به من گفت: «انجام شد. من آلفا و امگا، آغاز و پایان هستم. از چشمه آب حیات به تشنگان آب خواهم داد. ۷  پیروزمندان وارث همه اینها خواهند بود و من خدای آنها خواهم بود و آنها فرزندان من خواهند بود.مکاشفه ۲۱: ۱-۷

من معبدی در شهر ندیدم، زیرا یهوه خدای قادر مطلق و بره معبد آن هستند. ۲۳  شهر نیازی به خورشید و ماه ندارد تا بر آن بتابد، زیرا جلال خدا به آن نور می دهد و بره چراغ آن است. ۲۴  ملتها به نور آن راه خواهند رفت و پادشاهان زمین جلال خود را در آن خواهند آورد. ۲۵  در هیچ روزی دروازه‌های آن بسته نخواهد شد، زیرا در آنجا شبی نخواهد بود. ۲۶  جلال و افتخار امت‌ها در آن آورده خواهد شد. ۲۷  هرگز هیچ چیز ناپاک وارد آن نمی‌شود، و کسی که کارهای شرم‌آور یا فریبکارانه انجام دهد، وارد نخواهد شد، بلکه فقط کسانی که نام‌هایشان در کتاب حیات بره نوشته شده است.مکاشفه ۲۱:۲۲-۲۷

در این چشم انداز ما شاهد تحقق و تکمیل زودیاک هستیم. عروس و شوهرش را می بینیم. خدا و فرزندانش – تصویر دو طرفه در جمینی . ما رودخانه آب را می بینیم – وعده داده شده در دلو . نظم قدیمی مرگ – که توسط گروه های اطراف ماهی ها به تصویر کشیده شده است – دیگر وجود ندارد. بره در آنجا ساکن است – که در برج حمل نشان داده شده است ، و مردم زنده شده – که با سرطان تصویر شده اند – با او زندگی می کنند. ترازوهای ترازو اکنون متعادل می شوند زیرا “هیچ چیز ناخالصی وارد نخواهد شد”. ما پادشاهان تمام ملل را در آنجا نیز می‌بینیم، که تحت اقتدار پادشاه پادشاهان و خداوند لردها ، مسیحا حکومت می‌کنند – که با شروع بذر باکره آغاز می‌شود.، و در پایان به عنوان شیر نازل شد.

گروگان های داستان زودیاک

یک سوال باقی می ماند. چرا شیر در همان ابتدا به سادگی شیطان مار را نابود نکرد؟ چرا تمام فصل های زودیاک را مرور کنید؟ هنگامی که عیسی با دشمن خود عقرب روبرو شد ، آن ساعت را با آن مشخص کرد

اکنون زمان قضاوت در این جهان است. اکنون شاهزاده این جهان رانده خواهد شد.یوحنا ۱۲:۳۱

شاهزاده این جهان، شیطان، از ما به عنوان سپر انسانی استفاده می کرد. هنگامی که تروریست ها با یک نیروی نظامی قدرتمند مواجه می شوند اغلب پشت غیرنظامیان پنهان می شوند. این یک دوراهی برای پلیس ایجاد می کند که ممکن است در حالی که تروریست ها را بیرون می کشد، غیرنظامیان را بکشد. هنگامی که شیطان موفق شد آدم و حوا را وسوسه کند، برای خود سپر انسانی ایجاد کرد. شیطان می دانست که خالق مطلقاً عادل است و اگر گناه را مجازات کرد، برای اینکه در قضاوتش عادل باشد، باید همه گناهان را قضاوت کند. اگر خدا شیطان را نابود کرد، شیطان (به معنای متهم کننده ) به سادگی می تواند ما را به اشتباه خود متهم کند و نیاز به قضاوت ما همراه با او داشته باشد.

اگر به طور دیگری به آن نگاه کنیم، نافرمانی ما ما را تحت کنترل قانونی شیطان قرار داد. اگر خدا او را نابود می کرد، باید ما را نیز نابود می کرد، زیرا ما نیز در نافرمانی شیطان گرفتار شده بودیم.

نیاز به نجات قبل از قضاوت

بنابراین ما نیاز به نجات از خواسته شیطان داشتیم که هر گونه قضاوتی در مورد او باید بر ما نیز وارد شود. ما نیاز به فدیه از گناه خود داشتیم. انجیل آن را اینگونه توضیح می دهد:

و اما شما در گناهان و گناهان خود مرده بودید، ۲  که در آن زندگی می‌کردید، زمانی که از راه‌های این جهان پیروی می‌کردید و فرمانروای ملکوت هوا، روحی که اکنون در آن‌ها کار می‌کند. نافرمان ۳  همه ما نیز زمانی در میان آنها زندگی می‌کردیم و هوس‌های بدن خود را ارضا می‌کردیم و از امیال و افکار آن پیروی می‌کردیم. مانند بقیه، ما ذاتاً مستحق خشم بودیم.افسسیان ۲: ۱-۳

باج ما اکنون پرداخت می شود

عیسی در قربانی خود که در تصویر برج جدی نشان داده شده بود ، آن خشم را بر خود گرفت. او باج داد تا ما آزاد شویم.

امّا خدای که از نظر رحمت غنی است، به خاطر محبّت بسیارش که نسبت به ما دارد ، ۵  ما را با مسیح زنده کرد، حتی زمانی که در گناهان مرده بودیم، زیرا شما به فیض نجات یافته اید. ۶  و خدا ما را با مسیح برانگیخت و با او در قلمروهای آسمانی در مسیح عیسی نشاند، ۷  تا در اعصار آینده ثروت بی‌نظیر فیض خود را که در محبت خود به ما در مسیح عیسی نشان داد، نشان دهد. ۸  زیرا فیض است که از ایمان نجات یافته‌اید – و این از شما نیست، عطای خداست – ۹  نه به‌واسطه اعمال ، تا هیچ‌کس نتواند فخر کند.افسسیان ۲: ۴-۹

خداوند هرگز قضاوت جهنم را برای مردم در نظر نگرفت. او آن را برای شیطان آماده کرد. اما اگر او شیطان را به خاطر طغیانش قضاوت می کند، باید همین کار را برای کسانی که فدیه نشده اند نیز انجام دهد.

سپس به کسانی که در سمت چپ او هستند می گوید: «ای نفرین شدگان از من خارج شوید به آتش جاودانی که برای شیطان و فرشتگانش آماده شده است.متی ۲۵:۴۱

راه فرار ما اکنون ساخته شده است

به همین دلیل است که عیسی در صلیب به پیروزی بزرگی دست یافت. او ما را از حق قانونی که شیطان بر ما داشت آزاد کرد. او اکنون می‌تواند به شیطان ضربه بزند، بدون اینکه ما را نیز بزند. اما ما باید این فرار را از سلطه شیطان انتخاب کنیم. لئو در حال حاضر از ضربه زدن به مار خودداری می کند تا مردم بتوانند از آن قضاوت فرار کنند.

خداوند در وفای به عهد خود کند نیست، چنانکه برخی کندی را درک می کنند. در عوض او بر شما صبور است و نمی‌خواهد کسی هلاک شود، بلکه می‌خواهد همه به سوی توبه برسند.دوم پطرس ۳:۹

به همین دلیل است که ما امروز همچنان منتظر ضربه نهایی علیه شیطان هستیم که در تصویر قوس تصویر شده است و همچنان منتظر قضاوت نهایی هستیم که در تصویر برج ثور نشان داده شده است . اما نوشته ها به ما هشدار می دهند.

اما روز خداوند مانند یک دزد خواهد آمد. آسمان با غرش ناپدید می شود. عناصر با آتش نابود می شوند و زمین و هر آنچه در آن انجام می شود خالی می شود.دوم پطرس ۳: ۱۰

فال لئو در نوشته های باستانی

فال از کلمه یونانی Horo (ساعت) گرفته شده است و به معنای علامت گذاری (skopus) ساعات یا زمان های خاص است. نوشته ها ساعت لئو (هورو) را به شکل زیر مشخص می کنند.

و این کار را با درک زمان حال انجام دهید: ساعت (هورو) از قبل فرا رسیده است که شما از خواب غفلت بیدار شوید، زیرا نجات ما اکنون از زمانی که برای اولین بار ایمان آوردیم نزدیکتر است.رومیان ۱۳:۱۱

این نشان می دهد که ما مانند افرادی هستیم که در ساختمانی در حال سوختن می خوابیم. ما باید بیدار شویم! این ساعت (هورو) بیدار شدن است زیرا لئو در حال آمدن است. شیر خروشان شیطان و همه هنوز در سلطه قانونی او را خواهد زد و نابود خواهد کرد.

خواندن فال لئو شما

می توانید فال لئو را از این طریق اعمال کنید

لئو به شما می گوید که بله، مسخره کنندگانی هستند که تمسخر می کنند و به دنبال خواسته های شیطانی خود هستند. آنها می گویند: “این “آمدن” او کجاست؟ از زمانی که اجداد ما مرده اند، همه چیز به همان شکلی که از آغاز خلقت بوده ادامه دارد.» اما آنها عمدا فراموش می کنند که خدا قضاوت کرده و خواهد کرد و سپس همه چیز در این دنیا نابود خواهد شد. از آنجایی که همه چیز در این راه نابود می شود، شما باید چه جور آدمی باشید؟ شما باید زندگی مقدس و خداپسندانه داشته باشید همانطور که مشتاقانه منتظر روز خدا هستید و به آمدن آن سرعت می بخشید. آن روز آسمان‌ها را به آتش می‌کشد و عناصر در گرما ذوب می‌شوند. اما طبق وعده او باید مشتاقانه منتظر آسمانی جدید و زمینی جدید باشید، جایی که عدالت در آن ساکن است. پس از آنجایی که مشتاقانه منتظر این هستید، تمام تلاش خود را بکنید تا بی لک باشید، بی گناه و در صلح با او. به خاطر داشته باشید که صبر پروردگارمان به معنای نجات شما و اطرافیانتان است. چون به شما هشدار داده شده است، مراقب خود باشید تا مبادا گمراهی ستمکاران را به خود ببرد و از جایگاه امن خود سقوط نکنید.

آموزش فال تاروت از صفر تا صد (مقدماتی و پیشرفته)

ویژگی های شخصیتی لئو: تمام رازهایی که باید بدانید

نماد Leo.svg
ترتیب پنجمین برج دایرةالبروج
بعد ساعتی ۰۸:۲۱ ← ۱۰:۱۱
میل ۲۰/۱۸+ ← ۱۱/۴۷+ درجه
برج قبل سرطان
برج بعد سنبله
صور منطبق   شیر
ماه مطابق مرداد
علامت زودیاک لئو(شیر): صفات و خصوصیات

بُرج اسد (شیر، ♌)، پنجمین برج لئو از دائرةالبروج است.اسد، پنجمین برج [خانهٔ] خورشید، قوسی ۳۰ درجه از دائرةالبروج است. این برج خط سیر خورشید در مرداد ماه به مدت ۳۱روز و ۰۷ساعت و ۰۶دقیقه و نام دیگر این ماه در گاهشماری خورشیدی نیز می‌باشد. میانگین شبانه‌روز لحظه تحویل برج اسد ساعت ۰۴:۴۹ روز ۱ مرداد است.دو هزار سال پیش این برج، بیشتر از زمینه صورت فلکی لئو (شیر) می‌گذشت و به همین نام باقی‌ماند؛ ولی امروزه بیشتر آن از زمینه صورت فلکی سرطان (خرچنگ) می‌گذرد.

کلمهٔ اسد به معنی شیر است

ویژگی های شخصیتی لئو: تمام رازهایی که باید بدانید

 

صفات و ویژگی های زودیاک لئو

درام و سلطنت بهترین کلمات برای توصیف است لئو علامت زودیاک . طبیعت دراماتیک و تحمل سلطنتی آنها باعث می شود طبیعی در مورد هنرهای نمایشی باشند. هرگز کسی که از یک چالش عقب نشینی کند ، لئوس چنین است شگفت آور سخت است وقتی با شکست روبرو می شویم اکثر کارشناسان بر این عقیده اند که لئو نماد ستاره معمولاً بسیار معتبر است. آنها منظورشان را خواهند گفت و هرگز مردم را در مورد انگیزه های خود حدس نمی زنند. نشان دادن عشق و علاقه برای آنها آسان است ، اما آنها می توانند با حسادت مبارزه کنند.

صفات مثبت زودیاک لئو

وقتی یک علامت زودیاک لئو اشتیاق ذاتی خود را برای بلند کردن دیگران پرورش داده است ، یک لئو یک رهبر بسیار م effectiveثر است. آنها خوش شانس ، قابل اعتماد ، محافظت کننده و خیرخواهانه هستند (تقریباً به تقصیر). هنگامی که لئوس از قدرت خود عاقلانه استفاده می کند ، هرکسی را که در تماس قرار می گیرد با تشویق و جوان سازی قدرت می بخشد علامت زودیاک لئو نگاه خوش بینانه به زندگی به آنها کمک می کند بر موانع غلبه کنید و به آنها کمک می کند تا دیگران را برای سواری همراهی کنند! تا حدی به دلیل اینکه آتش علامت گذاری و از آنجا که توسط قدرت بی پایان خورشید کنترل می شود ، انرژی بی وقفه دارند و این آنها را به عنوان قدرت زودیاک تبدیل می کند.

صفات منفی زودیاک لئو

علامت زودیاک لئو مشهور است. این همیشه چیز بدی نیست. در نوجوانی ، به احتمال زیاد چنین نیست تسلیم فشار همسالان شوید ، مثلا. اگرچه آنها بزرگسال هستند ، آنها باید یاد بگیرند که چگونه سازش کنند. همچنین ، عشق به کانون توجه می تواند منفی شود صفت در لئو شخصیت .

اگر آنها بیش از حد خود جذب شوند ، علامت زودیاک لئو می تواند دیگران را در اطراف خود فراموش کند (یا به نظر می رسد) و خودخواهانه ، بیهوده و کینه توز به نظر می رسد. کمبود صبر و شکیبایی را به آن اضافه کنید ، و لئو می تواند مطابق تصویر سلطنتی خراب و متنعم تابلو زندگی کند. این ممکن است در نظر گرفتن جنبه سخاوتمندانه آنها منطقی نباشد ، اما این سخاوت می تواند قیمت داشته باشد.

ویژگی های مرد لئو

اگر بتوانید از فضای بیرونی بیش از حد با اعتماد به نفس او عبور کنید ، متوجه می شوید که مرد لئو یک رهبر طبیعی است ، مهربان ، سخاوتمند و کمی ناامن است. او هر از گاهی به شناخت نیاز خواهد داشت ، اما این کار را خواهد کرد برای تحقق اهداف خود سخت کار کند و اطمینان حاصل شود که همه اطراف او نیز مال خودشان را می سازند. این امر در خارج از کار نیز اعمال می شود. نر لئو همه روابط را بعنوان سلسله مراتب می داند ، امیدوارم با او در راس باشد. یک چیز برای مشخص شدن است؛ به دلیل جنبه خلاقانه اش ، او هرگز برای داستان های خوب برای روایت یا برای رویدادهای سرگرم کننده برای تهیه غذا کم نخواهد داشت. [ مقاله کامل را بخوانید ]

زن لئو مشخصات

در نمای خارجی او ، زن لئو ، تقریباً شبیه یک پسر لئو ، خشن ، کاریزماتیک ، و اعتماد به نفس بیش از حد است. همه می دانند چه زمانی او وارد اتاق شده است ، زیرا او کوچکترین حیا نیست. بانوی زودیاک لئو دوست دارد ورودی ایجاد کند و می خواهد در مرکز توجه باشد. مانند هر لئو ، زنان لئو در داخل مستعد هستند و برای پرورش او باید به منیت خود نوازش کند. ممکن است یک پارادوکس به نظر برسد ، و به نوعی ، این همان چیزی است که وجود دارد ، اما حتی گاهی افراد قدرتمند نیز نیاز به افزایش دارند. ماده لئو دوست دارد مردم را بسازد زیرا ، به نوعی ، او را نیز می سازد. به لوس ها نیاز است. این گرایش رهبر متولد طبیعی ، همراه با نیاز به داشتن کانون توجه می تواند در صورت عدم کنترل ، کمی او را به یک ملکه خراب تبدیل کند. خوبی این است که او هرگز به رفتارهای بیرحمانه خلاف نمی رود. که به سادگی زیر شأن اوست. [ مقاله کامل را بخوانید ]

کارت اوراکل فروش کارت های تاروت

لئو عاشق

اگر لئو عاشق شما می شود ، شما آن را می دانید! علامت زودیاک لئو بازی های فکری و یا حدس زدن شما را دوست ندارد. لوس ها در مورد احساسات خود صادق هستند و این شامل عشق نیز می شود. آنها پرشور هستند و احتمالاً اولین حرکت را انجام می دهند. لوس ها عاشق به طور کلی با مردم سخاوتمند هستند ، اما به خصوص با شرکای خود چنین هستند. تمام شیرها درخواست می کنند که شرکای آنها زندگی (و امور مالی) خود را به ترتیب داشته باشند. هنگامی که آنها یاد گرفتند به شما اعتماد کنند ، بسیار وفادار خواهند بود. همه آنها در عوض وفاداری ، صداقت و عشق واقعی هستند. اگر یک لئو احساس ناراحتی کند ، آن طبیعت حسود سر زشت خود را عقب می اندازد. همچنین یاد خواهید گرفت که چقدر سرسخت هستند. [ مقاله کامل را بخوانید ]

مرد لئو عاشق

مردان لئو عاشق و لئوس ، به طور کلی ، ذاتاً کبدی هستند. آنها تمایل دارند افراد با نشاط دیگر را به خود جلب کنند و وقت خود را صرف کسانی نمی کنند که ذوق زندگی یکسانی ندارند. هنگامی که او به دام شما افتاد ، خواستگاری او به طرز شگفت انگیزی به سبک قدیمی (گل های سرخ بلند ساقه یا مجموعه شعر مورد علاقه او) رقم می خورد. اما او همچنین به مواردی که شما به طور خاص دوست دارید نیز توجه دارد (یک جفت شلوار جین یا جواهرات طراح). مرد لئو عاشق هیچ هزینه ای برای شما نخواهد داشت عمدتا ، این عاشق لئو راهی برای نشان دادن عشق خود به شما ، اما همچنین می تواند راهی برای نشان دادن اهمیت خود باشد. با تمام وجود ، او به دنبال یک رابطه امن و پایدار است که بر پایه اعتماد ساخته شده باشد. او از نوع ازدواج است و هیچ چیز بهتر از این را دوست ندارد میراث او را منتقل کنید به فرزندانش این بدان معنا نیست که مرد لئو فرزندان خود را نسبت به شریک زندگی خود ارزشمند می داند و همچنین نمی خواهد شریک زندگی خود فرزندان را بر او مقدم بدارد (این همان حسادت قدیمی لئو است که دوباره سر خود را بلند می کند).

زن لئو عاشق

زنان لئو ارتباطات عاشقانه را عمیقاً احساس کنید بالاتر از همه انواع دیگر روابط. آنها قلب و روح خود را در آن می ریزند و انتظار دارند شرکای خود نیز همین کار را انجام دهند. هر چیزی کمتر خیانت خواهد بود. او بسیار وفادار است ، و امیدوار است که در عوض همان. بنابراین ، مانند مردان لئو ، هرگز مجبور نخواهید شد تعجب کنید که چگونه یک زن لئو عاشق نسبت به شما احساس می کند او باز و صریح خواهد بود. مانند مردان لئو ، خواستگاری او با شما از برخی جهات کاملاً سنتی خواهد بود. لوس سخاوتمندانه است ، اما انتظار هدیه هم دارد. هدیه دادن دائمی ضروری نیست ؛ گفته می شود ، کسانی که شریک زندگی می کند نیاز به اظهار نظر دارند. آنها باید نشان دهند که به زن لئو گوش داده شده است ، از ذائقه ولخرجانه او قدردانی شده و او شایسته تباه شدن است. در آخر، عاشقان زن لئو جاه طلبی های خوبی دارند ، اما اگر شریکی را پیدا کنند که در تشویق تبحر داشته باشد ، این جاه طلبی ها را برآورده می کنند. عشق ، برای لئوس ، یک مشارکت عادلانه است.

دوست یابی با یک لئو: سازگاری عاشقانه

از آنجا که زودیاک لئو یک علامت آتش سوزی است ، دو علامت آتش دیگر ( برج حمل و قوس) خرما خوب درست کنید. همه آنها در زندگی سرزنده ، پرشور و خوش روی هستند. از هر دو نشانه ، قوس بهتر است زیرا آنها می توانند خودخواهی لئو را بهتر از برج حمل مدیریت کنند. اگر یک لئو و یک برج حمل با هم جمع شوند ، می توانند ماهیت انتقادی یکدیگر را نشان دهند و اگر به آن توجه نشود ، ممکن است زشت شود. سایر مسابقات احتمالی سازگاری زودیاک برای Leo عبارتند از: هوا علائم ( جوزا ، ترازو ، و دلو ) برخی از منجمین معتقدند که ترکیب آتش و هوا درست مقدار مناسب گرما و پویایی را ایجاد می کند. در مورد دو دوست یابی ؟ اگرچه درست است که آنها علاقه و اشتیاق یکدیگر به زندگی را درک می کنند ، اما ممکن است صفات منفی آنها باعث درگیری های آشتی ناپذیر شود. بدترین انتخاب مطلق است ثور. در حالی که ثور پایین است زمین ، لئو مواد منفجره است. لئو به گفتگوهای شاد و خوشی نیاز دارد ، نه به توصیه های عملی. ثور به گرما و ثبات عاطفی نیاز دارد. سرانجام هر دو ناامید خواهند شد. [ مقاله کامل را بخوانید ]

آموزش فال لنورماند از مبتدی تا پیشرفته

دوست یابی با یک مرد لئو

مرد لئو در خرما ممکن است در رستوران ها یا بارهای شیک پیدا شود ، در یک صحنه تئاتر خیره شوند ، یا در هر محیط خاصی توجه همه را جلب کنند. برای جلب توجه او ، به شوخی های او بخندید ، از لباس او تعریف کنید یا از عملکرد یا سلیقه او کف بزنید. فقط مطمئن باشید که ستایش خود را معتبر می دانید. نر لئو می تواند تقلب را در فاصله یک مایلی احساس کند. بنابراین ، اگر نمی توانید به چیزی فکر کنید که بتوانید واقعاً از او تعریف کنید ، شاید او برای شما مناسب نباشد. در همین راستا ، مردان لئو در یک قرار ملاقات از یک شریک زندگی که نظر خود را می گوید قدردانی می کنند. اگر به او اعتماد دارید افکار درونی شما و نگران است ، او شانه هایی به اندازه کافی بزرگ دارد که بتواند آنها را اداره کند. وقتی نوبت به دوست یابی می رسد ، مرد لئو عاشق این است که مسئولیت آن را بر عهده داشته باشد اما برای اینکه او را خسته نکند ، ایده های منحصر به فرد خود را ارائه دهید. تلاش كردن رقص سالسا یا درس موج سواری ، بستگی به محل زندگی شما دارد. یک نکته مهم که باید به آن توجه داشت این واقعیت است که مردان لئو حرفه خود را بسیار جدی می گیرند. آنها انتظار دارند که شما آنها را نسبت به شغل خود اولویت بندی کنید ، اما حتی فکر نمی کنند از آنها بخواهید که این کار را برای شما انجام دهند!

دوست یابی با یک زن لئو

لئو ، شیر ، یک نشانه آتش شگفت انگیز است که توسط خورشید اداره می شود. همه این موارد به چندین نتیجه منجر می شود: آنها پرشور ، رهبران طبیعی هستند و از قدرت خود آگاه هستند. معمولی زن لئو در قرارها توسط مداحان محاصره خواهد شد. برای جلب توجه او ، باید اطمینان حاصل کنید که در جمع متوجه شما شده است. مکالمه را به او برگردانید ؛ از او س aboutالاتی در مورد خودش ، علایق ، استعدادهایش بپرسید. خوش بین و مثبت باشید. مهمتر از همه ، تسلیم نشوید! ممکن است او در ابتدا آن را نشان ندهد ، اما متوجه شما خواهد شد. هنگامی که شما شروع به قرار گذاشتن با یک زن لئو ، همه چیز را فعال نگه دارید. نگذارید او خسته شود ، در غیر این صورت او را از دست خواهید داد. او را روی انگشتان پا نگه دارید (که ممکن است یک چالش باشد). مطمئن باشید که او انتخاب کرده که کجا برود و چه کاری انجام دهد زیرا او دوست دارد مسئول شود ! او روح سخاوتمندی است ، اما انتظار دارد شما به چیزهایی که او می خواهد نیز توجه کنید. برای خوشحال نگه داشتن او چند هدایای معنی دار (و فاخر) به او بدهید.

لئو زودیاک علامت جنسی

لئو جنسی مهارت در اتاق خواب با منیت او ارتباط دارد ، که می تواند یک چیز خوب یا وحشتناک باشد. لوس ها تحریک می خواهند ، اما آنها عاشق خودخواهی نیستند. آنها آنچه می گیرند می دهند. اگر شما سخت کار کنید تا آنها را راضی کند ، آنها برای جلب رضایت شما از هیچ چیز فروگذار نخواهند کرد. لوس ها اشتیاق خاموش نشدنی برای لذت های جدید و عمیق تر دارند ، به شرطی که در اطراف آنها بچرخد. شرکای جنسی Leos در طول عشق ورزی باید صدا پیشه کنید ، وگرنه لئو تصور می کند شریک زندگی مطابقت ندارد. این ممکن است باعث شود که زن یا مرد لئو تماس بگیرند تا رابطه رضایت بخش تری را در رختخواب پیدا کنند. پیش از این گفته شده بود که لئوها پس از تصمیم گیری وفادار هستند ، اما رابطه جنسی بخشی از این روند است.

لئو مرد جنسی

مردان لئو از نظر جنسی دوست دارد به طور كلی كنترل داشته باشد ، اما این مسئله برای او در اتاق خواب مهم است. او بسیار جسمی است و از چیزهایی مانند تماشای اجرای استریپت شریک زندگی خود لذت می برد. فقط از او نخواهید این کار را انجام دهد! در حالی که او هنوز هم به عنوان یک شریک در اندازه شما قرار دارد ، منیت او بسیار درگیر است. نر لئو به ستایش ، توجه و محبت احتیاج دارد. او باید بداند که او بهترین (یا تنها) شریک زندگی شما است! باز هم شیر می تواند یک کلاهبرداری را یک مایل دورتر حس کند. بهتر است کمتر صحبت کنیم و بیشتر ناله کنیم. این بزرگترین تبخال برای او است و او را تحریک می کند. وقتی تصمیم به تعهد گرفت ، بسیار قابل اعتماد خواهد بود ، اما نیاز او به تأیید خواهد بود هرگز دور نشو . از طرف مثبت ، طبیعت بازیگوش گربه مانند مرد لئو به این معنی است که خیلی کم اوضاع روحی ندارد.

لئو زن جنسی

مانند مردان لئو ، زنان لئو از رابطه جنسی بسیار لذت ببرید. طبیعت معاشقه او به طور حتم تحسین کنندگان را به خود جلب می کند ، اما اگر او تصمیم گرفته است به شما متعهد شود ، دیگر نگرانی زیادی وجود ندارد. در این فاصله ، او اندازه شما را بزرگ می کند و می بیند که آیا او در اتاق خواب به او نیاز و خواسته ها را می دهید. بیشتر لئوها بر اساس منافع خود عمل می کنند. زنان لئو تفاوتی ندارند. آنها نیز می خواهند برای تشویق آنها آه های شادی بشنوند. اگر شرکای آنها باشد تمرکز بر خشنود کردن به زن لئو از نظر جنسی ، او هرچه در توان دارد به شریک زندگی خود می دهد. او باید همیشه کنترل داشته باشد ، بنابراین از او نخواهید که برای لذت شما خود را تحقیر کند. این زنان ایده های خاص خودشان را دارند که بندرت شریک زندگی خود را به شکایت وا می دارند!

لئو به عنوان والد: سازگاری والدین

پدر و مادر لئو دو طرف به آنها داشته باشید از یک طرف ، عشق و هدایای مجلل به فرزندانشان و وقتی اوضاع خوب پیش می رود ، به آنها رنج می برید. از طرف دیگر ، آنها ممکن است از کودکان خود برای جلب توجه به خود و سرقت کانون توجه بچه های خود استفاده کنند. اگر فرزندانشان کمتر از انتظارات باشند ، والدین لئو ممکن است محبت را دریغ کنند یا با شوخ طبعی تاریک برش بزنند. یک چیز مطمئناً است. والدین لئو به فرزندان خود ارادت دارند و وقت و تلاش زیادی را برای آنها صرف می کنند.

لئو به عنوان پدر

به پدر لئو ، به طور معمول لئو ، مرکز او است دایره اجتماعی و خانوادگی . این دایره با تولد کودک کامل می شود. آن کودک دنیای خود را (همراه با خودش) رشد می دهد ، و لذت او می شود که همه محبتهای خود را بر این کودک جمع کند. لئو بابا دوست دارد فرزندان خود را با چیزهای زیباتر زندگی غنیمت بگیرد و دوست دارد با فرزندانش بازی کند. با این حال ، مانند مادران لئو ، او باید مراقب باشد که اگر فرزندانش انتظارات بی دلیل او را برآورده نکنند ، با عدم تأیید او مجازات نشود. خوشبختانه برای شما و آنها ، طبیعت خشونت آمیز شما معمولاً موقتی است. [ مقاله کامل را بخوانید ]

خرید کارت تاروت رایدر وایت لنورماند اوراکل در تهران

لئو به عنوان یک مادر

مادران لئو شنوندگان عالی و صفحه های صوتی مناسب برای فرزندان خود هستند. با این حال ، مانند همه لوس ها ، توسط فرزندان آنها ترکیبی از مهربانی و سخت گیری سخت دیده می شود. اگر فرزندان مادر لئو او را راضی کنند ، پس او همه لبخند می زند. در غیر این صورت ، به راحتی می توان عدم رضایت مادر لئو را پذیرفت.

مادر لئو مشکلی با مشغول نگه داشتن فرزندان خود با هدایا و فعالیت ها ندارد. بعضی اوقات ، برنامه ریزی برای بعضی از بچه ها کمی زیاد می شود تا بتوانند با آن هماهنگ شوند. از جنبه مثبت ، به نظر می رسد نوجوانی برای مادران لئو زمانی نسبتاً آسان است ، زیرا آنها می دانند که بدون دخالت چقدر خود را درگیر کنند. [ مقاله کامل را بخوانید ]

لئو در کودکی: ویژگی های دختر و پسر

بچه های لئو ، مانند همتایان بزرگسال خود ، دوست دارند در مرکز توجه قرار بگیرند. این واقعاً برای خانواده صدق می کند ، اما عمدتا در موقعیت های اجتماعی اعمال می شود . آنها دوست دارند رهبر باشند. اگرچه این می تواند یک سرگرمی بی ضرر باشد ، اما اگر کنترل نشود ، آنها بیش از حد رئیس و حتی مغرور می شوند. آنها درک دشواری از کودکانی که مانند آنها نیستند دشوار است ( اب نشانه هایی مانند سرطان ، مثلا).

كمك كمكی ضروری است بچه های لئو درک کنید که اختلافات درست است ، نه تصور اینکه برندگان و بازندگان وجود دارند. گرایش دیگری که کودکان لئو به کمک آن نیاز دارند ، یادگیری بخشیدن است. بخشش چه فایده ای برای آنها دارد؟ این مفهوم باید با استفاده از منطق برای آنها توضیح داده شود ، در غیر این صورت آنها آن را درک نخواهند کرد. مهمترین کاری که والدین می توانند برای آنها انجام دهند کودک زودیاک لئو به طور منظم به آنها عشق و توجه می دهد ، نه همه یا هیچ چیز. این به آنها کمک می کند تا رشد کنند تا احساس کنند مورد علاقه و حمایت قرار می گیرند. [ مقاله کامل را بخوانید ]

فال تناسب اندام لئو

تناسب اندام و قدرت بدنی برای یک لو ضروری است. بنابراین ، ورزش منظم یک امر ضروری است! بهترین راه برای ادامه کار این است که از آن یک رویداد اجتماعی استفاده کنید و در آن مهارت های خود را به نمایش بگذارید. ورزش های تیمی مانند بسکتبال ، تنیس ، یا حتی مشت زنی منابع خوبی برای انرژی انفجاری شما هستند. بیرون بودن ، غوطه ور شدن در برابر اشعه خورشید ایده بسیار خوبی برای شماست ، بنابراین ببینید آیا می توانید با دوستان خود به طور منظم رویدادهایی ترتیب دهید یا خیر. در غیر این صورت ، شاید بتوانید به یک باشگاه یا تیم بپیوندید. اگر چیزی کمتر ورزشی و هنری مورد علاقه شماست ، به رقص بروید! این یک تمرین قلبی عالی است و شما می توانید حرکات خود را به نمایش بگذارید. [ مقاله کامل را بخوانید ]

فال شغلی لئو

علامت زودیاک لئو یک رهبر طبیعی است. پرسنل این علامت زودیاک مشکلی با کار سخت ندارند ، اما در عین حال انتظار دارند به دلیل آن شناخته شوند. آنها باید احساس نیاز کنند ، بسیار وفادار هستند و می خواهند در یک هدف مشارکت کنند. آنها اولین کسانی هستند که روز تولد همه را به یاد می آورند ، یک دوش کودک برای یک همکار ترتیب می دهند یا به یک امر خیرخواهانه می دهند. غیر معمول نیست که لئو به ترتیب سریع به بالاترین سطح برسد. Leos به دلیل علاقه آنها به ریشه ها و عشق به هنر و همچنین کاریزمای شخصی ، می تواند چنین باشد مدیران عامل ، سرگرمی ها ، سخنرانان عمومی ، رهبران مذهبی ، مدافعان حقوق بشر ، یا سیاستمداران . [ مقاله کامل را بخوانید ]

فال پول لئو

علامت زودیاک لئو در تولید پول بسیار خوب است ، عمده این که آنها به سمت مشاغل پردرآمد گرایش پیدا می کنند. در عین حال ، آنها بسیار سخاوتمند هستند. آنها به عنوان وام پول و تقسیم آنچه در اختیار دارند شناخته شده اند. آنها همچنین از چیزهای ظریف زندگی لذت می برند. در حالی که آنها درآمد زیادی کسب می کنند و مهارت های عالی در مدیریت پول دارند ، لئوها از لذت بردن از آن و به اشتراک گذاشتن آن با دیگران نمی ترسند.

لئو و باکره از نظر جنسی

نکات مد لئو

در حالی که علامت فال لئو از لباس پوشیدن در رنگهای روشن مانند لذت می برد زردها و پرتقال ها ، یک لئو بیشتر علاقه مند به پذیرش طرف غالب شیر است. مد بالا و وسایل گران قیمت طراح بر کمد لباس لئو مسلط هستند ، اما هرگز ترس نکنید. آنها شلوار جین خوش ذوق را برای روزهای آرام انجام می دهند. چند قطعه بیانیه مناسب قرار داده شده از جواهر سازی ، خوش خیاط ژاکت ، و لئو آماده است تا در طول روز به شهر برخورد کند. در شب ، درجه یک با لمس زرق و برق دار تعادلی است که فقط لئو می تواند برقرار کند. مهمترین چیز برای یک لئو (مخصوصاً مردان) موهایشان است. یال آنها شکوه آنها است. یک روز بد مو به طور کلی یک روز غم انگیز را رقم می زند. مواظب باش!

شمع تراپی جادوی دفع رقیب و جذب معشوق

نکات سفر لئو

اگر شخص علامت زودیاک لئو باشد برنامه ریزی تعطیلات ، او برای راحت و به یاد ماندنی شدن آن هیچ هزینه ای نخواهد کرد. این تجربه همان چیزی است که برای لئو سلطنتی مهمترین است. سفر برای دیدن فراعنه در مصر ، یا قلعه های داخل اروپا (و احتمالاً در یک زمان ماندن در حالی که در آن هستید) ، ایده های خوبی هستند. ایده خوب دیگر برای لئوس ، سفر دریایی لوکس در رودخانه است دانوب یا تور فیورد اسکاندیناوی . سفرهای دریایی در رودخانه نسبت به نمونه های اقیانوس خود کوچکتر هستند و ممکن است مورد توجه فردی بیشتری قرار بگیرید. تنها احتیاط؟ به یاد داشته باشید که بیشتر از مبلغی که پس انداز کرده اید برای سفر خود هزینه نکنید.

شیر یکی از ویژگی های علامت است. علامت زودیاک لئو – ویژگی های کلی شخصیت علامت

هر یک از دوازده علامت زودیاک منحصر به فرد است، بنابراین شما به راحتی می توانید تعیین کنید که یک شخص متعلق به کدام علامت است. ۱۰ حقیقت غیر معمول در مورد او به شما کمک می کند لئو را پیدا کنید.چندی پیش، ما قبلاً در مورد ۱۰ واقعیت غیر معمول در مورد سرطان، برج حمل، ثور و جوزا نوشتیم. اکنون زمان آن فرا رسیده است که در مورد اینکه شیرها و شیرزنان واقعا چه هستند، روشن شوید. در این مقاله غیرمعمول ترین چیزها را در مورد متولدین زیر علامت شیر ​​آتشین یاد خواهید گرفت.

شخصیت شیر ها

اتش خود را احساس می کند، زیرا لئوها افراد باورنکردنی هستند که می توانند هر شرکت یا تیمی را “روشن” کنند. آنها می دانند چگونه رفتار کنند، چگونه خودشان را به دنیا بیاموزند. هنر در پایین نیست، بنابراین Lviv بازیگران فیلم و تئاتر عالی می سازد این افراد تندخو هستند، پس نباید به آنها توهین کنید. آنها از باخت متنفرند، و مطلقاً در همه چیز. در یک اختلاف برای آنها، پایبندی ساده به اصول می تواند نقش تعیین کننده ای داشته باشد و نه تمایل به اثبات درستی آنها. شما همیشه در یک مشاجره با آنها شکست خواهید خورد، زیرا حتی اگر دست بالا را بگیرید، لئوها از شما ناراحت خواهند شد. به هر حال، آنها انتقام جو هستند، اما ترجیح می دهند این غذا را واقعا سرد سرو کنند. حتی می توانید بیشتر بگویید – ظرف در حال حاضر باد و فراموش شده است. در عشق، لئوها اغلب صاحبان معمولی هستند. بله، آنها دوست دارند، اما آنقدر حسادت می کنند که “فقط سعی کنید چشم خود را روی جفت روح من بگذارید، من آن را برای شما بیرون می کشم.” حتی سعی نکنید با آتش بازی کنید، زیرا نه تنها می توانید بسوزید، بلکه مانند یک کبریت شعله ور شوید. بله، لئوها شخصیت هایی تنبل، خودخواه، بی تدبیر، اما فوق العاده زیبا و بسیار دلپذیر هستند. زندگی آنها یک مبارزه دائمی است که به دلیل آن سیستم قلبی عروقی رنج می برد. شیرها عاشق سیگار کشیدن، نوشیدن و خوردن خوشمزه هستند، بنابراین همیشه می دانند با خود چه کنند. شما می توانید در مورد رذایل و ضعف های همه علائم زودیاک در مقاله دیگر ما بخوانید.

 

علائم زودیاک در مقاله دیگر ما بخوانید.

۱۰ حقیقت غیر معمول در مورد لئو

واقعیت یک: شیرها به دو گروه بزرگ تقسیم می شوند. اولی کسانی هستند که موقعیت را بیشتر از پول دوست دارند و دومی برعکس. شخصی آماده است شب و روز شخم بزند فقط به خاطر اینکه او را کارگردان خطاب کنند و کسی حاضر است به عنوان نگهبان به کارخانه برود تا پول اضافی بگیرد.

واقعیت دوم:شیرها تغییر نمی کنند اگر آنها متوجه شوند که این جفت روح آنها است، می توانند خیانت را تحمل کنند، اما همه اینها طولانی نخواهد بود، زیرا لئو ناامید هرگز به حالت قبلی خود باز نخواهد گشت. به طور کلی، اگر به او توهین کنید، می توانید عشق را فراموش کنید.

واقعیت سوم:این افراد بسیار مغرور و بسیار پویا هستند، اما با وجود این، نسبت به دیگران کمتر دچار مثله شدن و آسیب می شوند. این امر در مورد رانندگی ماشین نیز صدق می کند – طبق آمار، شیرها کمترین احتمال تصادف را دارند. کارشناسان می گویند که اعتماد به نفس و خونسردی شخصیت آنها در همه چیز مقصر است.

واقعیت چهار: نمایندگان این علامت زودیاک می توانند سال ها کینه خود را حفظ کنند و چندین سال پس از ارتکاب اقدامی انتقام جویانه انجام دهند. برعکس، تقریباً نیمی از شیرها آنقدر سریع توهین ها را فراموش می کنند که می توانستند مقام اول را در رقابت برای بخشش کسب کنند. اینها افراد بسیار قطبی هستند.

واقعیت پنجم: شیرها وقتی آشکارا دروغ می گویند از آن متنفرند. اگر فردی که تحت این علامت متولد شده است متوجه شود که شما به او دروغ گفته اید، می توانید برای همیشه با او خداحافظی کنید. در این مورد به لئو احترام نمی گذارید.

واقعیت ششم:این افراد مانند کوه برای دوستان یا اقوام خود خواهند ایستاد. آنها از هیچ کس و هیچ چیز نمی ترسند، بی باکانه به سمت مجرم هجوم می آورند و او را به قطعات کوچک در می آورند. این تا حدی به این دلیل است که لئوها فکر می کنند شما دارایی هستید، اما علت اصلی آن حتی برای آنها مشخص نیست. فقط این است که آنها در چنین لحظاتی چیزی در درون دارند که به موجب آن قوی تر و جسورتر می شوند.

واقعیت هفتم:لئوها حتی در غیرمعمول ترین موقعیت ها آرام می مانند. وقتی همه با دست بالا می دوند و فریاد می زنند، این افراد با آرامش مشکل را حل می کنند. خوب. یا حداقل سعی کنید فقط حماقت انسانی می تواند آنها را از تعادل خارج کند.

واقعیت هشتم: لووف بیشتر در افراد با تظاهر و خیانت آزار دهنده است. آنها قادر به خیانت نیستند، بنابراین این به تمام معنا برای آنها بیگانه است. آنها نمی دانند چگونه ممکن است به خاطر یک عزیز کارهای نامناسب انجام دهند. شما می توانید با ظاهر، موقعیت یا دانش خود تأثیر بگذارید، اما فریب دادن کسی به خاطر او پستی است.

واقعیت نهم: شیرها از صبر کردن متنفرند. این علامت زودیاک کوچکتر از آن است که دیگران در صف بنشینند. اگر لئو در صف با شما بنشیند، ممکن است به سادگی غیرقابل تحمل باشد. این شاید تنها موقعیتی است که باید در اطراف لئو از آن اجتناب کرد.

حقیقت دهم: نمایندگان این علامت تجملاتی را دوست دارند که بر موقعیت آنها تأکید دارد ، اما این لزوماً در همه چیز آشکار نمی شود. چیزی برای آنها بسیار مهم است که هرگز تسلیم نخواهند شد. کسی عاشق غذا خوردن در رستوران است، کسی عاشق رانندگی با ماشین گران قیمت است، کسی عاشق لباس های شیک است. برای این می توانند هر چیزی را قربانی کنند.

اینها لئوها هستند. اینها جالب ترین ویژگی های شخصیتی آنهاست که به شما کمک می کند تا علامت زودیاک خود را بدون مشکل شناسایی کنید. به یاد داشته باشید که این ممکن است برای همه صادق نباشد، اما در بیشتر موارد واقعی است.

این افراد والدین و همسران عالی هستند. در مقاله دیگر ما که قبلا منتشر کردیم، می توانید درباره سازگاری عشقی لئو بیشتر بدانید. اگر لئو را دوست داشتید، پس آماده شوید تا برای نقش او یا همسرش، یک انتخاب سخت را انجام دهید. موفق باشید و فراموش نکنید که دکمه ها و

علامت زودیاک لئو

لئوس فرزندان خورشید هستند، بنابراین آنها همیشه خود را مرکز جهان می دانند و از اینکه کسی نمی خواهد به هوس های بی شمار آنها عمل کند، بسیار شگفت زده می شوند. به طور سنتی، آنها سعی می کنند بالاترین موقعیت اجتماعی را اشغال کنند.

افراد علامت زودیاک لئو نجیب هستند، از دوران کودکی آنها در تلاش برای محافظت از ضعیف هستند، اما اغلب اشرافیت با انتقام گیری نادر همراه است.

بهتر است لئو را به عنوان دشمن خود نداشته باشید – اگر تصمیم گرفته باشد که مجرم خود را جبران کند، هرگز در هیچ چیز متوقف نخواهد شد.

شیرهای سانی دارای شخصیت فوق العاده محکمی هستند که حذفیات و سازش ها را تحمل نمی کند، اما فریب دادن یک لئوی بی گناه بسیار آسان است – کافی است به او یک سری تعریف و تمجید بگویید و او به یک بچه گربه مطیع و خرخر تبدیل می شود.

لئو همیشه برای قدرت تلاش می کند، او طبیعتی خلاق و سازنده است، اما ترجیح می دهد به تنهایی به همه چیز برسد. او در هیچ چیز تحمل رقابت را ندارد، حتی در ازدواج.

علامت زودیاک شخصیت لئو

برای همه لئوها، بدون استثنا، هیچ افکار و خواسته های ناخودآگاه وجود ندارد. اینها اهل عقل و منطق و محاسبات ریاضی هستند. متأسفانه، گاهی لئوها طیف کاملی از ویژگی های لازم برای پادشاه حیوانات را ندارند، اما این مانع از جاه طلبی آنها نمی شود.

احساس خطر برای لئو ناشناخته است، آنها از جنگ، تاریکی و آتش نمی ترسند و فقط در مواقع خطر نفس عمیق می کشند. لئوس فقط باید مراقب عقده ناپلئونی و غرور بیش از حد باشد.

عزت نفس هیپرتروفی می تواند لئو را به افسردگی روانی برساند، به خصوص اگر کسی در این نزدیکی نباشد که به انحصار لئو اعتقاد داشته باشد. به ندرت صادق و وفادار است.

افراد علامت زودیاک لئو به طرز شگفت انگیزی سخت کوش هستند و همیشه حرفه ای درخشان دارند آنها رهبران سلطه جوی درخشانی می سازند که هیچ تناقض یا تاخیری را تحمل نمی کنند.

آنها با کمال میل و به خوبی برای خودشان کار می کنند، به همین دلیل است که لویو بالاترین درصد کارآفرینان و دانشمندان موفق را دارد. سیاستمداران برجسته، بازرگانان، ورزشکاران. دیپلمات های خوب، هنرمندان، دکوراتورها، کارگردانان، روسای جمهور.

هر فعالیتی که لئو انتخاب می کند باید با افراد و فرصتی برای ابراز وجود مرتبط باشد. آنها ذائقه خوبی دارند، چیزهای زیادی درست می کنند، اما مات های دیوانه ای هستند و اغلب موفق می شوند خیلی بیشتر از آنچه می توانند به دست آورند خرج کنند.

افراد علامت زودیاک لئو در قلب بسیار بی پروا هستند، اما در کارت ها اغلب بدشانس هستند. با این حال، حداقل باید چیزی وجود داشته باشد که لئو به خوبی موفق نشود.

زنان لئو سعی می کنند راحت با هم ازدواج کنند و به دنبال یافتن شوهری ثروتمند و بلندپایه هستند که بتواند زندگی شیرش را که از کودکی آرزوی آن را داشته است، فراهم کند. اغلب این زنان زیبا هستند، اما حتی بیشتر اوقات سرد هستند.

آنها هرگز با اطاعت از یک انگیزه معنوی تسلیم مردی نخواهند شد. مردان شهوتران، عاشقان سخاوتمند و بزرگواری هستند، اما اغلب بدنام و در نتیجه بی ادب هستند.

اغوا کردن آنها آسان است، اما زنان به سرعت از تعریف و تمجید از معشوق بیهوده خود خسته می شوند. هر کسی ترجیح می دهد خودش به سخنرانی های چاپلوس گوش دهد و لئو به سادگی فکر نمی کند که می توان کسی را غیر از خودش تحسین کرد. شیر بازنده به یک ظالم وحشتناک تبدیل می شود، اما اغلب آنها شوهرانی مطیع و خوب و پدرانی فوق العاده دلسوز هستند.

شیرها کودکان را دارایی خود می دانند که حاصل فعالیت خلاقانه آنهاست و به سختی از فرزندان رشد یافته خود جدا می شوند. شیر-پدرها به ویژه پس از ازدواج دختران جوان، اما همیشه لوس خود رنج می برند.

هم مرد و هم زن لئو دوست دارند در کانون توجه باشند و بنابراین ترجیح می دهند مد را دنبال نکنند، بلکه حداقل نیم قدم جلوتر از او بروند. مردان بسیار با ابهت هستند، لباس زیر زنانه خوب را دوست دارند، لباس های کتانی و دمپایی بی عیب و نقص می پوشند. حضور با چنین آقایی در هر جامعه ای برای زن افتخار است.

شیرزنان، البته اگر امکاناتشان به آنها اجازه دهد، خود را با تجملات غیرقابل تصور و عجیب احاطه می کنند و به هر طریق ممکن سعی می کنند با لباس های تحریک آمیز روشن، عطرهای خشن، خش خش ابریشم گران قیمت توجه خود را به خود جلب کنند.

اگر زنی برای آنچه می‌خواهد پول کافی نداشته باشد، می‌تواند با حلق آویز کردن خود با الماس‌های تقلبی و خزهای تقلبی به سمت ابتذال فرو رود. اغلب، تمایل شیرزنان برای شبیه به زنان سکولار به نتیجه معکوس منجر می شود.

شیر دهه اول

از ۲۳ ژوئیه تا ۳ آگوست، علاوه بر خورشید، شیرها تحت تأثیر زحل تاریک هستند. شیرهای کیوانی متمایل به عرفان هستند، آنها طبیعتی آتشین، قوی هستند و هیچ اجباری را تحمل نمی کنند. چنین افرادی از علامت زودیاک لئو متکبر، مستاصل قدرت و اغلب ظالم و وحشی هستند.

لئوی کیوان هرگز مداخله در امور خود را تحمل نمی کند – هر کسی که به استقلال و دارایی او تجاوز کند بلافاصله با یک ضربه وحشتناک از پنجه سلطنتی نابود می شود.

لئو دهه دوم

از ۴ آگوست تا ۱۲ آگوست، مشتری بر روی لئو تأثیر می گذارد و آنها را معقول، منطقی و متمایل به علوم دقیق ریاضی می کند. چنین لئوهایی دارای احساس مسئولیت توسعه یافته هستند، تداوم نسل ها را به وضوح احساس می کنند و قادر به اجرای پیچیده ترین ایده ها هستند.

افراد علامت زودیاک لئو نجیب هستند، اما آنها طبیعت کاست را در همه چیز در جهان احساس می کنند، بنابراین ترجیح می دهند به همسالان خود کمک کنند و ممکن است متوجه کسی که پایین تر از آنها در پله های نردبان اجتماعی است نباشند.

شیر دهه سوم

شیرهای مریخی از ۱۳ تا ۲۲ آگوست متولد می شوند. آنها ژنرال و حاکم به دنیا می آیند. نفوذ مریخ آنها را حتی سلطه جوتر، قوی تر و هدفمندتر می کند. چنین افرادی از علامت زودیاک لئو دارای قوی ترین انرژی و پتانسیل جنسی هستند و کاملاً معتقدند که می توانند به معنای واقعی کلمه کل جهان را زیر و رو کنند.

آنها نمی توانند بدون تحسین تماشاگرانی که می توانند با شجاعت و وسعت طبیعت خود تحت تأثیر قرار گیرند زندگی کنند. شیرهای مریخی نمی توانند حتی یک ثانیه بیکار بمانند، آنها فقط میل سیری ناپذیری برای تحقق بخشیدن به همه توانایی ها و جاه طلبی های بی شمار خود دارند.

علامت زودیاک سلامت لئو

شیرها دارای سلامتی عالی، اعصاب آهنی و مقاومت باورنکردنی در برابر بیماری هستند. با این حال، آنها نقاط ضعف خود را نیز دارند. بیشتر اوقات، این قلب است. شیرهای قدرتمند و سالم می توانند فوراً در محل کار بر اثر حمله قلبی، حمله قلبی یا خونریزی بمیرند.

افراد علامت زودیاک لئو اغلب از اختلالات گردش خون رنج می برند. علاوه بر این، شما باید به ویژه از چشم ها و پوست خود مراقبت کنید – خورشید به فرزندان خود می رسد و می تواند با زیاده روی در آن بسوزد و کور شود.

فروپاشی های عصبی نادر است، اما اگر لئوی نابود نشدنی خود را به چنین فرسودگی رسانده است، باید فوراً سبک زندگی خود را تغییر دهید، این همه کار را متوقف کنید و رژیم غذایی خوبی داشته باشید. شیرها اغلب الکل مصرف می کنند و بیش از حد به سیگار اعتیاد دارند.

علامت زودیاک سنگ لئو

شما باید رنگ های عمیق و اشباع را بپوشید – طلایی، مشکی، قرمز. رنگ سفید باید کاملاً حذف شود. فلز شیرهای سخاوتمند البته طلاست. البته سنگ ها گران ترین هستند: الماس خیره کننده، یاقوت سرخ، زمرد. برای شیرهایی که هنوز وقت نکرده اند همه چیز را از زندگی بگیرند، توپاز، کریزولیت یا اونیکس را توصیه می کنیم. اگر دوره ای از مشکلات مالی موقت دارید، کهربا گرم بپوشید.

علامت زودیاک طلسم لئو

به عنوان یک طلسم، افراد علامت زودیاک لئو شیرها را ترجیح می دهند. اگر آپارتمان به شما اجازه نمی دهد که یک شکارچی واقعی داشته باشید، یک اسباب بازی بخرید – هنوز هم برای شما خوش شانسی به همراه خواهد داشت. داشتن یک عقاب پر شده ضرری ندارد، اما فقیرترین و آرام ترین آنها، می توانید یک جعبه کبریت با کفشدوزک با خود حمل کنید.

به دلایلی، کفشدوزک ها نیز برای لئو شادی می آورند. البته شیرترین روز یکشنبه است. و شنبه ها بهتر است لئو شور و شوق تسلیم ناپذیر خود را فروتن کند، اگر خوش شانس نباشند چه؟

همه چیز در مورد علامت زودیاک لئو

طبق افسانه های یونانی، شیری هیولا در نزدیکی شهر نمیا زندگی می کرد. هرکول او را خفه کرد و این اولین کار از «دوازده کار هرکول» بود.

اعتقاد بر این است که این نماد از تصویر حرف یونانی لامبدا می آید، زیرا یونانیان این صورت فلکی را – لئون نامیده اند. نسخه دیگری وجود دارد که نشان مدرن یک تصویر ساده شده از صورت فلکی در قرون وسطی است، به شکل یک شیر، و اینکه علامت یال و دم شیر است.

سرزندگی، اقتدار، قدرت. نشانه ای از سخاوت، احساسات غرور آفرین، میل به تحقق خود با آن همراه است. این نشانه آتش است که تابع خورشید است و وظیفه خورشید دادن گرما، نور و زندگی است. این نیرو بر همه موجودات زنده تأثیر مفیدی دارد، شیر مرکز منظومه سیاره ای است، بقیه سیارات را جذب می کند.

لئو سخاوتمند است، عاشق چراغ های سطح شیبدار است، دوست دارد در کانون توجه باشد. برای لئو، خانه و استقلال شخصی مهم است. نیاز به ایجاد چیزی جدید – هم در زمینه معنوی و هم از نظر فیزیکی صرف. مشتی پول و دانش خرج می کند و به فکر خودش نیست.

او تکرار را دوست ندارد، با درک آنچه در خطر است، بی صبری و سرسختی نشان می دهد. نظراتی که با او موافق نیستند باید با احتیاط و درایت عمل کنند، زیرا می توان بدون تأثیرگذاری بر شرافت او را کنترل کرد.

لئو می خواهد که همه در مورد او خوب فکر کنند و برای این کار هر کاری که می تواند انجام می دهد. او می داند چه تاثیری از خود می گذارد و سعی می کند حتی بهتر شود. لئو استعداد هنر دراماتیک دارد، او نقش نجیبی را بازی می کند که برای زندگی به آن عادت کرده است.

لئو نماد نجابت، قدرت، وقار است، این یک علامت سلطنتی است. غرور و عزت در هر حرکتی احساس می شود، این از بیرون به وضوح دیده می شود.

قدرت، خودآگاهی او را افزایش می دهد. او با احساس مسئولیت، هر کاری را برای توجیه اعتماد انجام می دهد. در یک موقعیت پیشرو، او خود را درخشان نشان می دهد، تمام قدرت های خلاق خود را نشان می دهد، همه در مورد او صحبت خواهند کرد. اما اگر نیاز او به اقتدار ارضا نشود، اینرسی، غرور، بی‌ثباتی، بی‌تفاوتی ایجاد می‌شود.

زنان لئو دوست دارند نقش اول را در ازدواج بازی کنند. اگر مثلاً در مورد ازدواج فرزندان صحبت می کنیم، آنها به شیرهای واقعی تبدیل می شوند. آنها می توانند مجرم را نزد خود بپذیرند، نه برای فرزندان. شیرها طرز فکر عملی، علاقه به فلسفه، اشتیاق، ذهن مبتکر دارند – با این کار آنها توجه عمومی را به خود جلب می کنند.

اگر آرام و با اعتماد به نفس باشند، در بخشش به مردم سخاوتمندتر نیستند. آنها شجاع و نترس هستند و هرگز زیر کمربند نمی زنند، حتی وقتی همه برگه های برنده در دستانشان است. پس از پیروزی، نسبت به دشمنان سخاوتمند هستند. شکست خورده هرگز از مبارزه دست نمی کشد.

بهترین جفت با: جوزا، ترازو، قوس

سازگاری متوسط ​​با: برج جدی، عقرب، سنبله

کمترین مسابقه با: برج ثور، دلو

متولدین این علامت: رابرت برنز، ناپلئون بناپارت، برنارد شاو، والتر اسکات، آلفرد هیچکاک.

آیا شما تحت علامت لئو متولد شدید؟

پس حتما این ویدیو را ببینید.

شما می توانید چنین پیش بینی دقیق نجومی را به آدرس ایمیل خود دریافت کنید

فقط فرم زیر را پر کنید (کاملا رایگان و بسیار راحت است).

فال کودکان

شخصیت مثبت: سربلند، باوقار، مخلص، هنرمند، مسلط، خیرخواه، سخاوتمند، مهمان نواز، مسئولیت پذیر، جدی.

شخصیت منفی: بیهوده، متکبر، خواستار توجه و عبادت، دمدمی مزاج، خود محور، آشغال، سطحی نگر.

رفتار خشن و بی رحمانه، هرگز او را تنبیه فیزیکی نکنید. او را تشویق نکنید که بخواهد به دیگران فرمان دهد. تحقیر، قلدری؛ هرگز در حضور رفقا او را سرزنش نکنید. فرزند شما نیاز به تربیت و آموزش خوب دارد. با قاطعیت عمل کنید نه زور. حیوانات خانگی بگیرید تا او یاد بگیرد که از آنها مراقبت کند. فراموش نکنید که فرزندتان را به خاطر پیشرفتش تحسین کنید.

خلق و خو و منش

خورشید به معنای زندگی، گرما، آتش، شعله، نور، آگاهی، آرمان گرایی، نظم، عظمت درخشان است. آگاهی انسان در مقابل ناخودآگاه “قمری”. از نظر درونی، لئوها از نقش اجتماعی خود آگاه هستند، که می تواند آنها را جویای موقعیت کند. متأسفانه همه شباهت ظاهری به پادشاه جانوران ندارند، اما همه جاه طلبی خود را دارند.

لئوها پرشور هستند، چه مردان و چه زنانی که از نواختن کمانچه دوم خودداری می کنند، خود را مرکز جهان، یک ستاره، بازتابی از تخیل خود می دانند. آنها می خواهند رهبری کنند، رهبری کنند، الهام بخشند، شانس بیاورند، هدایا را غرق کنند، محافظت کنند، سرگرم کنند.

وفادار، صریح، صریح، می توانند در انکار اخلاقی زندگی کنند، نیاز به توضیح و حل و فصل ازدحام اولین سایه شک دارند. راز قدرت آنها ایمان و حقیقت است.

آنها تاریکی را دوست ندارند، در همسایگی آتش، جنگ، بلایای طبیعی زندگی می کنند که گاهی اوقات خود را به وجود می آورند.

دشمن آنها غرور است، به خصوص اگر موجه نباشد. در این موارد، تورم ذهنی به وجود می‌آید: افسردگی، خصلت‌ها، شوخ‌طبعی ناخوشایند. به نظر می رسد فردی متکبر، دردناک و پر زرق و برق است که به خاطر جاه طلبی های ناتمام خود، ظالمی را که برده رذیلت هایش است، یک ماجراجوی کوچک بی قرار که فقط با خودش حساب می کند، مجازات می کند. مجموعه ناپلئون گاهی اوقات می تواند شما را به دیوانه خانه برساند.

مردان زمان زیادی را صرف لباس پوشیدن و شانه کردن موهای خود می کنند. آنها با لباس تاکسیدو خوب به نظر می رسند. لئو علاقه زیادی به یک جیب چاق دارد.

ویژگی روانی جنسی

لئوها معمولاً افراد بسیار پرشوری هستند. لئو به عنوان یک نشانه آتش، بسیار شهوانی است. به یاد داشته باشید، لئو بر خانه پنجم فال که مسئولیت عشق و لذت را بر عهده دارد، حکومت می کند. لئوها می توانند به راحتی تسلیم انگیزه های عشقی خود شوند و با نگرش آزاد نسبت به جنسیت مشخصه عصر ما پرشور، پرشور و پرشور شوند. اما لئوها به ندرت به راه های متفاوت و وحشی متوسل می شوند – غرور آنها این اجازه را نمی دهد ، اگرچه مبارزه با اشتیاق عالی است و وسوسه بزرگ است.

بنابراین، لئو نسبت به افراد دو علامت آتش دیگر تهاجمی کمتری دارد: برج حمل، قوس آشکارا تهاجمی و رمانتیک و دمدمی مزاج، دائماً به دنبال ایده آلیست است. در واقع، اگر لئو به کسی علاقه مند باشد، می تواند بسیار فریبنده شود. او همیشه این گونه عمل می کند: “من تو را می خواهم، اما اگر تو مرا نمی خواهی، پس من هم به تو نیازی ندارم.”

به دلیل نگرش “تو باید پیش من بیایی”، بسیاری از لئوها در زندگی موفق نمی شوند. اما این ویژگی مردانه به ظاهر بی تفاوت لئو را اشتباه درک نکنید. آنها کاملاً مردانه هستند و زنان زنانه هستند. مرد لئو عاشق تسلط است و در هنگام عشق بسیار ملایم (هرگز گستاخ) و شجاع است. لئو همیشه می خواهد نشان دهد که شجاع ترین عاشق است. او عمیقاً علاقه مند است که آیا نیازهای جنسی یک شریک را برآورده می کند یا خیر. او معمولا خود را به عنوان یک لئو، یک فاتح، یک پادشاه واقعی جانوران تصور می کند. از آنجایی که او بسیار دوست داشتنی است، سعی می کند راضی کند، اگرچه طولی نمی کشد که رابطه قوی می شود و وجهه مردانه نجیب او تثبیت می شود. تنها در این صورت است که او می تواند فعالیت های جنسی خاصی را انجام دهد. و اگر این کار را انجام دهد، پس نیاز دارد که شیر، ملکه اش، بفهمد که او همه کارها را فقط برای او انجام می دهد، لذت او، و این اصلاً به سبک او نیست.

 

شیرهای ماده و نر هر دو پیوندی قوی، ملایم و پایدار را به رابطه جنسی خالص ترجیح می دهند. اگر آنها وارد رابطه با شرکای دیگر می شوند، به این دلیل است که رفتار شریک واقعی خود را دوست ندارند. آنها به دنبال عاشقان جدید هستند، نه فقط شریک زندگی. وقتی به نظرشان می رسد که یکی را پیدا کرده اند که نیازهای جنسی، روحی و فکری آنها را برآورده می کند، قبل از تصمیم گیری نهایی و قطع رابطه با عشق قدیمی، مدت ها تردید می کنند. به یاد داشته باشید، لئوها در رفتار و رفتار خود ثابت هستند و ترجیح می دهند تا زمانی که غیرقابل قبول به نظر می رسند، به مسیر باریک و مستقیم عادت های قدیمی خود پایبند باشند. سپس آنها عشق خود را به طور کامل و کاملاً تغییر می دهند و به کسانی که آنها را رها کرده اند رحم نمی کنند.

اگرچه لئوها افرادی خونگرم و پرشور هستند، اما برای رسیدن به هر هدفی می توانند دیگران را راضی کنند. وقتی آنها سعی می کنند با افراد در حوزه شخصی، تجاری و اجتماعی مانور دهند، این کار را با احتیاط و با مهارت انجام می دهند. شیرهای نر و ماده هر دو صبر بالایی دارند و بنابراین می توانند استراتژی غیرجنسی را رهبری کنند که زمان و تلاش زیادی را می طلبد. آنها برگ برنده بازی می کنند و مطمئن می شوند که دربار سلطنتی آنها پر از متحدان باهوش نجیب است که دستورات آنها را اجرا می کنند. آنها برای راحتی ازدواج می کنند، برای جلب رضایت سیاستمداران روی می آورند، آنها را چاپلوسی می کنند.

به طور کلی، باید تصور کرد که Lviv را نمی توان با قیمت تجاری خریداری کرد. کالاهای درجه دو را هم انتخاب نخواهند کرد. آنها خود را دارای بالاترین کیفیت می دانند. آنها در اعمال خود صادق هستند و اگر از مردم مطالبه زیادی داشته باشند حاضرند در ازای آن چیزهای زیادی بدهند.

کا برای رضایت لئو

اول از همه، اغلب آنها را چاپلوسی کنید. در حال عشق ورزی، لئو برای زمان بازی می کند، لذت می برد. آنها عاشق نوازش، بوسیدن و تملق ملایم هستند. زنان این علامت می خواهند بشنوند که چهره آنها چهره یک فرشته است، بدنشان زیبا است، حضور آنها هر کسی را برافروخته می کند. مرد شیر هم چاپلوسی را دوست دارد. معشوقه های او اگر از مردانگی او صحبت کنند و به او اطمینان دهند که قبلاً کسی را تا این حد دوست نداشته اند، بسیار بیشتر می شوند، حتی اگر درست نباشد. در واقع، شیرها نمی توانند حتی فکر رقبا را تحمل کنند، شریک زندگی آنها باید آراسته و متناسب باشند. زنان این علامت برای ایجاد ظاهری اغوا کننده و زنانه نباید از کمد لباس خود دریغ کنند. هر کسی که می‌خواهد یک لئو را جذب کند، باید تلاش کند تا فضای مناسبی ایجاد کند، زیرا تجمل، صمیمیت، موسیقی دلپذیر مقاومت سرسخت ترین لئو را ضعیف می کند.

یک لئو معمولی یک علامت مستبد و نجیب است، دارای توانایی های عالی است. او به دنیا آمد تا رهبری کند و مراقب باشد که چنین باشد. او برای همه افراد بسیار جذاب است و زمانی که نیاز به رسیدن به یک هدف شخصی خاص دارد، نمی توان در برابر جذابیت های او مقاومت کرد.

خورشید، قدیس حامی لئو، متحد قدرتمندی است و لئو نیازی به تلاش زیادی مانند سایر نشانه ها ندارد، لئو به هر حال به اهداف خود می رسد، زیرا مردم او را می پرستند و به او کمک می کنند. اما لئو نباید اجازه دهد که جاه طلبی خود را بدبخت و نزاع کند. خوشبختانه برای همه ما، آنها تمایل دارند از مواهب زندگی خود به روشی شریف استفاده کنند. آنها می دانند چگونه از قدرت استفاده کنند و در موقعیت های استرس زا بسیار منظم هستند. آنها احتمالاً شایستگی پادشاه و ملکه بودن را دارند.

زیرا فرمانروایان آسمانی به لئو خصوصیات خوب زیادی داده اند، لئو باید مراقب باشد و از خود راضی نباشد. آنها آنقدر عشق می ورزند که مردم در آرزوهایشان به آنها می پیوندند که گاهی اوقات نمی فهمند که تعداد کمی از آنها حاضرند “من” خود را به خاطر لئو کنار بگذارند.

زیرا آنها همیشه می خواهند مردم در مورد آنها خوب فکر کنند، آنها اغلب نقاب فضیلتی را می زنند که واقعاً از آن برخوردار نیستند، فقط برای اینکه مورد تمجید قرار گیرند. همه اینها خوب است، اگر واقعاً فضیلت تحمیلی را درونی کنند، این صفت منفی – تظاهر – را می توان مثبت دانست. در غیر این صورت به سطحی، کم عمق تبدیل می شود. علاوه بر این ، لئوس نباید تسلیم غذای احمق ها – چاپلوسی – شود.

زیرا این سرنوشت است، لئو معمولاً به ارتفاعات زیادی می رسد، با تمام پاداش های اقتصادی خود. اما به ندرت از نقاط قوت اقتصادی خود به صورت منفی استفاده می کنند، به خصوص زمانی که می ترسند.

ایده خرید یک لئو برای سکس و عشق غیرممکن است، بسیار باورنکردنی. لئوس می‌تواند با کسی که کمتر زیبا، جذاب، برازنده و باهوش است وارد رابطه شود، به شرطی که آن شخص خواسته‌هایش را خشنود کند و میزان تحسین و تاییدی را که برای موفقیت به آن نیاز دارد، تامین کند. مردان لئو اغلب احساس می کنند که ملکه هایشان نباید به اندازه خودشان کامل باشند. و زنان لئو احساس می کنند که همسرانشان نباید از یک دودمان سلطنتی باشند. در واقع، قبلاً به یک قانون تبدیل شده است که شرکای لئو کمتر از لئو فردی هستند، آنها احساس می کنند که مرکز توجه فقط برای یک نفر است.

به یاد داشته باشید: لئو یک گربه سان است. آیا تا به حال دیده اید که یک گربه به دستور شما عمل کند؟

مناسب ترین شرکا

تا ۲۹٫۵ سالگی بهترین شریک برای لئو را باید در بین افراد علائم برج حمل و قوس جستجو کرد. هر سه نشانه آتش هستند. و در طول این سالها آنها بسیار مستقل هستند و بر اساس عینی و بدون آسیب عمل می کنند.

پس از ۲۹٫۵ سال، لئوها شروع به تلاش برای زندگی بی تحرک تر، روابط صبورانه تر و عملی تر شدن می کنند. در این زمان، آنها می توانند با نشان برج جدی سازگار باشند، که در پوشش یک پادشاه نیز می تواند با لئو بر تخت بنشیند، حتی اگر برج جدی به ندرت اینقدر با فرهنگ، مغرور و پذیرا باشد. لئو همچنین می تواند پس از ۴۱٫۵ سال با Gemini سازگار باشد که لئو را با هوش درخشان خود مجذوب خود می کند.

در میان همه نشانه های طالع بینی، لئو شاید وفادارترین آنها باشد. لئوها در سالهای جوانی دوستان صمیمی و وفاداری هستند. وقتی بالغ می شوند، به شدت وفادار و متعهد می شوند.

در ازدواج، وفاداری آنها متفاوت است، مشروط بر اینکه همسرشان پایین تر باشد، یک قدم عقب تر باشد و به ندرت تصور (تصویر) مشترک خود را به چالش بکشد. و هرگز لئو را در ملاء عام تحقیر نکنید. برای آنها آنقدر مهم است که دیگران به آنها فکر می کنند که می توانند همسری را که مدام آنها را در حضور دوستان و خانواده گیج می کند، به سرعت طلاق دهند. لئوها حتی می توانند کسانی را که در مقابل رفقای کاری از آنها انتقاد می کنند به زور تهدید کنند.

وقتی می فهمید که اگر عاشقی را تحمل کنید که همیشه شما را راضی نمی کند ، همیشه از شما چاپلوسی نمی کند ، از شما می خواهد که از بیرون به خود نگاه کنید (رفتار خود را مرور کنید) ، پس انتظار علامت شگفت انگیز خود را توجیه می کنید؟

کی متوجه می شوید که غرور قبل از افتادن است و وقتی زمین خوردید آیا واقعاً زمین می خورید؟ هیچ چیز غم انگیزتر از یک پادشاه در زنجیر نیست.

چرا شیرها و شیرها اینقدر لجبازید؟ اما بازم نمیتونی خودت نباشی چون از همه بچه های زمین هنر زندگی رو بهتر از همه میدونی. شما فرزندان دوست داشتنی خورشید هستید!

طالع بینی وابسته به عشق شهوانی

او به دور از خلق و خوی شیر است، هر چند او بسیار جذاب است و قادر به چرخاندن حتی یک سر هوشیار است. احساسات او همیشه آرام می ماند و در هر شرایطی احتیاط از خود نشان می دهد. حتی در زمان صمیمیت، مرد نگاه بی‌حرمانه او را احساس می‌کند. این را می توان تا حدی با سردی فیزیکی و علاقه ضعیف او به رابطه جنسی توضیح داد. او عملی است و هر یک از شرکا را به عنوان یک شوهر بالقوه ارزیابی می کند. او ذاتاً نوشته شده است که همسر و مادر خوبی باشد. این در حمایت از منافع خانواده است که طبیعت شیر ​​او خود را نشان می دهد. اما بی توجهی او به رابطه جنسی مشکلات زیادی را برای شوهرش ایجاد می کند. اغلب، در حالی که همچنان به او عشق می ورزد، با زن دیگری وارد رابطه می شود که می تواند طیف وسیعی از احساسات شهوانی را به او بدهد. او حسادت می کند، اما فقط خودش باید برای خیانت مقصر باشد. اگر او با مردی با همان سطح شهوانی ملاقات کند، ممکن است ازدواج آنها کاملاً موفق باشد.

او نیز مانند هر شیری نقاط ضعف زیادی دارد. اطرافیان حتی گمان نمی کنند که در پشت ظاهری مطمئن و خوش اخلاق، مردی که به توانایی ها و توانایی های خود اطمینان ندارد می تواند پنهان شود. او مدام فکر می کند که با کوچکترین بی توجهی مورد تمسخر شریک زندگی اش قرار می گیرد. او دائماً انتظار یک فروپاشی را دارد و بنابراین در تنش عصبی ابدی است. اگر زنی بتواند از طریق آن ببیند، آنگاه شیر مهیب می تواند به اسباب بازی در دامان سگ لپ تاپ تبدیل شود. برای اثبات سودمندی خود به خود و دیگران، دست به انواع ماجراجویی های عشقی می زند، وارد روابط مشکوک می شود. قدرت واقعی او را می توان توسط یک شریک باهوش و با درایت آشکار کرد که می تواند او را متقاعد کند که بالاتر از هر مردی است. این چنین زنی است که همسر او خواهد بود و به عنوان پاداش یک مرد شگفت انگیز، پدری مضطرب و مهربان برای فرزندانش دریافت کرده است.

آنها از همان ابتدا به اهمیت انتخاب حرفه پی می برند، جامعه انتظار سهم قابل توجهی از آنها دارد. کل حرفه در خطر است. آنها نمی خواهند وارد جزئیات کوچک شوند، نقش فرعی ایفا کنند، اما برای مسئولیت تلاش می کنند، آنها خستگی ناپذیر هستند. آنها دوست ندارند کارهای دیگران را دنبال کنند، آنها می خواهند در درازمدت نفر اول باشند.

در کار، آنها حتی می توانند از برج ثور پیشی بگیرند. آنها متنفرند که حرفشان قطع شود، یا به آنها کمک شود، یا ناتوانی مانع آنها شود. بهتر است آنها یا به طور مستقل، برای خود (هنر، روشنفکری، کارآفرینی) کار کنند یا وارد محافل عالی اداری شوند و از نردبان سلسله مراتبی بالا بروند.

آنها در هر چیزی که مربوط به سیاست، فرهنگ یا تجارت نمایشی و همچنین تربیت بدنی است خوب هستند. آنها جواهرسازان، رانندگان تاکسی، دیپلمات ها، سیاستمداران، هنرمندان، گالری داران، کارگردانان تئاتر، دکوراتورها، کارگردانان، ورزشکاران، کارگردانان، رؤسای، روسای جمهور، مدیران خوب می سازند.

آنها دوست دارند پول کلان به دست آورند و حتی بیشتر خرج کنند. آنها قرض می گیرند، توزیع می کنند، خرج می کنند، اغلب فراتر از توان خود زندگی می کنند.

اینها اصلاح ناپذیر ترین قماربازان، اما بدشانس ترین ها هستند. لئو بالاترین میزان موفقیت را در بین تمام علائم زودیاک دارد. اما همچنین بدترین شکست ها

لئو نشانه ای مطلوب برای بخش مرد است، حداقل در جایی که مرد هنوز اجازه دارد یک امپراتوری، یک سلسله ایجاد کند.

برای زنان لئو، اغلب دشوار است که به جاه طلبی عاشقانه خود پی ببرند: پیدا کردن مردی که او را بر روی پایه ای قرار دهد که حق دارد. آنها معمولاً سعی می کنند با افراد عالی رتبه در نردبان اجتماعی ازدواج کنند، برای مدت طولانی از ازدواج خودداری می کنند تا زمانی که کسی را پیدا کنند که فکر می کنند می خواهند: مردی پولدار که به او اجازه می دهد شبیه و حکومت خانه باشد. آنها عشق را برگ برنده ای در بازی با زندگی می دانند و سؤالات نفسانی خود را که بیش از حد زیاد دارند و اغلب سرد است، مهار می کنند.

مردان می توانند سخاوتمندترین و سخاوتمندانه ترین عاشقان یا تحسین کنندگان باشند. آنها خیلی ملایم نیستند، اما بسیار پرشور هستند. آنها می خواهند زنی را بیابند که شایسته خود و سرنوشت عاشقانه بزرگ خود باشد، که به نظر آنها برای آن متولد شده اند. آنها نمی توانند تصور کنند که یک زن می تواند آنها را رد کند. از طرف دیگر، یک تعریف خوش شانس از لئو آن را به پای شما می اندازد، چیزی شبیه به طاووس در آن وجود دارد.

اگر لئو مورد محبت قرار نگیرد، نمی تواند خود را به خاطر انتخابش ببخشد – عصبانیت او مخرب است. از سوی دیگر، هیچ زنی نمی تواند مانع از رسیدن او به موقعیتی در زندگی و شغلی شود. اگر او این کار را انجام دهد، لئو از شر یک میل تحقیرآمیز نسبت به او خلاص می شود، حتی اگر او را به تنهایی تهدید کند.

یک لئوی موفق در جامعه می تواند به خود اجازه دهد که در خانه حکومت کند وقتی کسی آن را نمی بیند. او می تواند منعطف ترین شوهر باشد. از طرف دیگر، یک بازنده می تواند وحشتناک ترین ظالم در روابط شخصی باشد، ناآرام، پر زرق و برق، به یک زن توهین کند، او را برای تمام شکست های زندگی سرزنش کند.

هم مرد و هم زن لئو باید تضاد بین عشق و موقعیت در جامعه را به نفع عشق حل کند و در هنگام انتخاب سعی خواهد کرد بر غرور غلبه کند.

لئوس با قوس، برج حمل، جوزا، ترازو خوشحال هستند. در دوستی و ازدواج باید از عقرب و برج ثور دوری کرد.

سلامتی خوب، انعطاف پذیری باورنکردنی. شیرها به این افتخار می کنند، گویی این شایستگی و شأن شخصی آنهاست. مقاومت فوق‌العاده است، اما آنها قدرت خود را بیش از حد ارزیابی می‌کنند و خطر می‌کنند که خود را به همه چیز و هرکس بدهند و این مقاومت در برابر بیماری را خسته کنند.

آسیب پذیرترین مکان قلب است. شوک‌ها و موانع عاطفی بر قلب تأثیر می‌گذارد، از این رو آسیب‌پذیری در برابر گردش خون، لوسمی، آرتریت، نقرس، فلبیت، آمبولی، التهاب لوزه‌ها، افسردگی و شکست‌های عصبی، خونریزی‌ها به‌ویژه در شبکیه، اسپاسم، قانقاریا اندام تحتانی، کک‌ومک و آفتاب سوختگی.

این بیماری ها معمولا کوتاه مدت، اما حاد، همراه با تب بالا هستند. آنها به درمان های طبیعی، به هر چیزی که در زیر نور خورشید می رسد، چای گیاهی، دارویی از آلو و سیر، میوه ها، رژیم غذایی نان و سیب زمینی، ویتامین ها بهتر پاسخ می دهند.

نکته اصلی تنظیم هزینه های انرژی، نیاز به اجتناب از مصرف بیش از حد سیگار و الکل است. سن بحرانی حدود پنجاه سال است.

فال معده

نشانه سلطنت و قدرت. او دوست ندارد چیزی را از خود انکار کند، چه غذا و چه روابط انسانی. اما در تغذیه، LEO و به خصوص شیر نباید به خود اجازه پرخوری بدهد تا اضافه وزن پیدا نکند. برای کاهش وزن، دوره های گرسنگی کامل، زمانی که بدن به طور کامل از سموم پاک می شود، مناسب است. شیرها مشکلات عصبی و افسردگی شدید را تحمل نمی کنند – این زمانی است که آنها به مواد غذایی “پرت کننده” معتاد می شوند.

توصیه ها از غذاهای سنگین و چرب، شیرینی ها، گوشت قرمز اجتناب کنید. حتما سیر و پیاز را در برنامه غذایی خود بگنجانید. سبزیجات با فیبر درشت و میوه ها – آلو و پرتقال – برای رفع تنش قلب مفید هستند.

سنگ های تو

رنگ – قرمز شفاف، به ندرت سبز.

کانی ها گروهی از کانی های زیر طبقه سیلیکات های جزیره ای هستند. پیروپ (گارنت قرمز) – سیلیکات منیزیم و آلومینیوم، آلماندین (گارنت بنفش قرمز) – آهن و سیلیکات آلومینیوم، گروسولار (گارنت سبز) – سیلیکات کلسیم و آلومینیوم، اسپسارتین (گارنت قهوه ای) – منگنز و سیلیکات آلومینیوم (آندرادیت) وجود دارد. گارنت قهوه ای تیره) – سیلیکات کلسیم و آهن، یووارویت (گارنت سبز زمردی) – سیلیکات کلسیم و کروم.

خواص سنگ. انار قرمز برای افراد پرانرژی و احساساتی شادی می آورد، منبع انرژی زیستی است که انسان را تغذیه می کند و فعالیت و اشتیاق را در او برمی انگیزد. افرادی که سرد، بلغمی و منطقی هستند، tk نباید آن را بپوشند. انار فقط به آنها دردسر می دهد. انار سبز در همه امور شادی می بخشد، دشمنان و شیاطین شیطانی را از خود دور می کند.

رنگ – قرمز، قرمز روشن، قرمز تیره، بنفش قرمز.

معدنی یک نوع شفاف از کانی کوراندوم، اکسید آلومینیوم است.

مطابقت با علامت زودیاک – برج حمل، لئو، قوس.

خواص سنگ. طالع بینی هندی یاقوت را سنگی از قدرت، قدرت و انرژی متلاطم می نامد که با کارمای افراد قوی و روشن همراه است. این لخته انرژی قدرت را تقویت می کند، مالیخولیا را دور می کند و از طلسم های شیطانی محافظت می کند. به گفته الیفاس لوی، اصلی‌ترین خاصیت عرفانی یاقوت سرخ این است که برای بزرگان جذابیت ایجاد کند. از دست یک فرد نجیب و با اخلاق، او به پیروزی ها و سوء استفاده ها منجر می شود و به مردم عادی شادی و عشق می بخشد، آنها را از خطرات هشدار می دهد و رنگ خود را تغییر می دهد. از ارواح پایین، طلسم ها و قدرت های شیطانی محافظت می کند، قلب را تقویت می کند، قدرت از دست رفته را باز می گرداند، مالیخولیا را از بین می برد، به زنان باروری می دهد. مکتب طالع بینی اوستایی معتقد است که یاقوت بیش از حد از انسان نیرو می گیرد. برای افراد مبتلا به بیماری های خونی، فشار خون بالا مضر است، زیرا می تواند منجر به سکته شود.

 

سرنوشت و شخصیت لئو بر اساس طالع بینی

لئو نشانه درخشان و باشکوه زودیاک است. شخصیت لئو، چه در زنان و چه در مردان، با عادات یک پادشاه واقعی حیوانات قابل مقایسه است. لئوها در رابطه با جنس مخالف چگونه رفتار می کنند؟ چه سرنوشتی در انتظار نمایندگان این علامت است؟ طالع بینی به پاسخ به سوالات کمک می کند.

ویژگی های اصلی علامت

 

منابع

 گاهشماری ایرانی، موسی اکرمی، تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی (۱۳۸۰)، ص ۲۹.

 «تقویم شمسی (بروج ۱۲ گانه)». تقویم جهانی جامع. بایگانی‌شده از اصلی در ۶ اوت ۲۰۱۲. دریافت‌شده در مرداد ۱۳۹۱. تاریخ وارد شده در |تاریخ بازبینی= را بررسی کنید (کمک)

شخصیت های معروف لئو

دانیل رادکلیف

کریس همزوورث

جنیفر لوپز

هالی بری

میلا کونیس

رابرت دنیرو

رابرت ردفورد

جنیفر لارنس

آنا کندریک

آرنولد شوارتزنگر

کایلی جنر

دمی لواتو

مدونا

جو جوناس

ویتنی هیوستون

تام بردی

هربرت هوور

بیل کلینتون

باراک اوباما

جی.کی. رولینگ

آلدوس هاکسلی

ری بردبری

کارا دلاوین

کانال کوکو

دومنیکو دولچه

مایکل کورس

 

آموزش فال تاروت از صفر تا صد (مقدماتی و پیشرفته)

معلم کنکوری

⇓برای اموزش فال روی متن زیر کلیک کنید⇓

آموزش فال تاروت از صفر تا صد (مقدماتی و پیشرفته)

مطالب مرتبط:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما