تعبیر خواب شام

تعبیر خواب شام

تعبير خواب شام به روايت آنلی بیتون
۱ـ اگر خواب ببینید به تنهایی مشغول صرف شام هستید ، دلالت بر آن دارد که مسایلی همیشه شما را وادار می کند که به فکر تهیة مایحتاج زندگی باشید .

۲ـ اگر دختری خواب ببیند به اتفاق نامزدش شام می خورد ، نشانة شکست و جدایی در عشق است .

۳ـ اگر خواب ببینید میهمانانی را به شام دعوت کرده اید ، دلالت بر آن دارد که از میهمان نوازی افراد مؤدب و مهربان لذت خواهید برد .

تعبیر خواب شام

آنلی بیتون می گوید:

۱ـ اگر خواب ببینید به تنهایی مشغول صرف شام هستید ، دلالت بر آن دارد که مسایلی همیشه شما را وادار می کند که به فکر تهیه مایحتاج زندگی باشید .

۲ـ اگر دختری خواب ببیند به اتفاق نامزدش شام می خورد ، نشانه شکست و جدایی در عشق است .

۳ـ اگر خواب ببینید میهمانانی را به شام دعوت کرده اید ، دلالت بر آن دارد که از میهمان نوازی افراد مؤدب و مهربان لذت خواهید برد .

در سر زمین رویاها آمده:

  • شما شام می خورید : دردسر
  • با دوستانتان شام می خورید : مخالفان شما کاری از پیش نخواهند برد .
  • با اعضاء خانواده شام می خورید : بر هیجانات خود غلبه کنید .

تعبیر خواب غذا خوردن

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
غذا نعمت و خیرو برکت و روزی است ولی نوع و رنگ و طعم و مزه و مکان صرف آن در تعبیر تأثیر مثبت و منفی می‌گذارد که باید مورد توجه قرار بگیرد.
اگر غذایی که پیش روی داشته باشید بد رنگ و متعفن و بد بو باشد در شما کراهت پدید آورد تعبیر غذای سالم را ندارد و بیماری و رنجوری تعبیر می‌شود. روی هم رفته دیدن غذا در خواب خوب است به شرطی که سالم و مأکول باشد.

*از شما خواننده عزیز می خواهیم تا نظرات و دیدگاه های خود را با ما در میان بگذارید.

بیشتر بخوانید:

 

 

 

مطالب مرتبط:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما