تعبیر خواب شجره نامه

تعبیر خواب شجره نامه

تعبير خواب شجره نامه به روايت آنلی بیتون
۱ـ دیدن شجرنامة خود در خواب ، نشانة آن است که مشکلات خانواده به دوش شما خواهد افتاد . در خارج از حوضة فعالیتهای خود می توانید آسوده باشید .

۲ـ اگر خواب ببینید دیگران در حال مطالعة شجر نامة خود هستند ، علامت آن است که ناچار می شوید حق خود را به دیگران واگذار کنید . اگر در خواب ببینید که قسمتی از شجرنامه نیست ، نشانة آن است که دوستان را به خاطر تنگدستی آنها نادیده می گیرید .

تعبیر خواب شجره نامه
۱ـ دیدن شجرنامة خود در خواب ، نشانة آن است که مشکلات خانواده به دوش شما خواهد افتاد . در خارج از حوضة فعالیتهای خود می توانید آسوده باشید .

 

۲ـ اگر خواب ببینید دیگران در حال مطالعة شجر نامة خود هستند ، علامت آن است که ناچار می شوید حق خود را به دیگران واگذار کنید . اگر در خواب ببینید که قسمتی از شجرنامه نیست ، نشانة آن است که دوستان را به خاطر تنگدستی آنها نادیده می گیرید .

دیدن شجره نامه در خواب
آنلي بيتون ميگويد : ۱ـ ديدن شجرنامة خود در خواب ، نشانة آن است که مشکلات خانواده به دوش شما خواهد افتاد . در خارج از حوضة فعاليتهاي خود مي توانيد آسوده باشيد . ۲ـ اگر خواب ببينيد ديگران در حال مطالعة شجر نامة خود هستند ، علامت آن است که ناچار مي شويد حق خود را به ديگران واگذار کنيد . اگر در خواب ببينيد که قسمتي از شجرنامه نيست ، نشانة آن است که دوستان را به خاطر تنگدستي آنها ناديده مي گيريد .

 

خرید تاروت

مطالب مرتبط:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما